Rakennusalan työturvallisuus on kaikkien vastuulla

Työturvallisuus työmaa

Yrityksen tärkein voimavara ovat sen työntekijät. Kuten puhelimiin laitetaan suojakuoret ja laitteille asennetaan tietosuojaohjelmistot, tulisi ihmistenkin turvallisuus töissä taata sekä ennakoivasti että reaktiivisesti. Laitteiden rikkoutumisesta selviää onneksi rahalla, mutta ihmisten rikkoutuminen on asia, mitä ei saisi tapahtua. Rakennusalalla työntekijöillä on kypärät työmailla, mutta työturvallisuus tarkoittaa paljon muutakin, niin konkreettisia asioita kuin toimintamallejakin.

Toimintamallien puute haittana

Nolla tapaturmaa pitäisi olla kaikkien tavoite rakennusalalla. Rakennusteollisuuden mukaan Suomessa tehtiin rakennusalalla vuonna 2017 reilut 54 miljoonaa työtuntia ja samaan aikaan tapahtui 1129 rekisteröityä tapaturmaa, joista vakavia oli 98. Uskon, että tapaturmia on jäänyt myös rekisteröimättä ja läheltä piti -tilanteiden määrää voimme vain arvailla. Tapaturmien määrä suhteutettuna tehtyihin työtunteihin saattaa tuntua pieneltä ja turvallisuus työmailla on kehittynyt digitalisaation myötä, mutta yhdenkin tapaturman aiheuttama inhimillinen murhe tulisi kaikin tavoin pystyä välttämään.

Haastattelin tovi sitten rakennuskirvesmiestä, joka kertoi heidän työmaalla aiemmin olleesta viikoittaisesta käytännöstä pitää mestarin toimesta rakennusteollisuuden suosittelema TR-työturvallisuuskierros. Kun mestari vaihtui, loppuivat myös TR-kierrokset. Esimerkki kertoo niin haitallisista asenteista kuin toimintamallien puutteesta, joita vielä tavataan työmaan johdossa. Samainen kirvesmies itse koki työmaalla tapaturman, kun astui telineiltä maassa olevaan kuoppaan ja loukkasi polvensa. Miten tämä ikävä tapaus olisi voitu ennaltaehkäistä?

Työturvallisuus rakennetaan työmaa kerrallaan

Kerran viikossa tapahtuva työmaakierros tietenkin edesauttaisi turvallisuutta, mutta se ei voi olla ainoa keino ja mittari. Väitän, että työmaan turvallisuuden ei tulisi olla pelkästään työnjohdon agendalla ja vain kerran viikossa. Yksi hyvä vaihtoehto vähentää tapaturmia olisi mielestäni tuoda työturvallisuuden raportointi jokaisen työmaalla toimivan ja käyvän oikeudeksi ja myös velvollisuudeksi. Kenen tahansa pitäisi pystyä huomauttamaan havaitsemastaan puutteesta ilman huolta huomautuksen aiheuttamista seurauksista. Alalle tarvitaankin yhteisiä toimintamalleja ja avoimuutta sekä näitä tukevia työkaluja.

Kenen tahansa pitäisi pystyä huomauttamaan havaitsemastaan puutteesta ilman huolta huomautuksen aiheuttamista seurauksista.

Haluamme Vismalla olla mukana rakentamassa alan työturvallisuutta. Olemmekin lanseeranneet Työturvallisuus-palvelun, johon sisältyy sähköiset työkalut TR- ja/tai MVR-mittaukseen ja -huomautuksiin, tapaturmaraportointiin sekä työturvallisuushavaintoihin, jotka on mahdollista tehdä myös anonyymisti näppärän QR-koodin avulla. Toivon, että palvelun avulla paitsi viikoittaiset työturvallisuusmittaukset sekä työturvallisuushavainnot saadaan kasvuun ja sitä kautta kehitettyä koko alan turvallisuutta.

Tutustu rakennusalan suosituimpaan Työmaajärjestelmään >>

Sinua voisivat kiinnostaa myös seuraavat sisällöt:
Mikä estää tehokkaan tekemisen työmaalla?
Rakennusalan tiedonantovelvollisuus – opas urakka- ja henkilöraportointien tekemiseen
Digi pelastaa työmaalla henkiä – jokaisella tarinalla ei ole onnellista loppua
Turvallinen työmaa -opas

0