Punnittua tietoa trattaperinnästä

Trattaperintä nopeuttaa tutkitusti velan maksamista etenkin pienemmissä liikesaatavissa. Velallisen ei kannata jättää julkisuusuhkaista maksukehotusta huomiotta, sillä merkintä maksuvaikeuksista vaikeuttaa yrityksen toimintaa.

Tratta on julkisuusuhkainen maksukehotus, jolla asiakasta vaaditaan pikaisesti suorittamaan erääntynyt saatava. Mikäli avoinna olevaa velkaa ei tämän jälkeen makseta määräaikaan mennessä, on siitä seurauksena velalliselle maksuhäiriömerkintä ja tratan julkinen tai hiljainen protestointi.

Juuri julkisuusuhkaisuuden ansiosta tratta on tehokas keino riidattomien saatavien perinnässä. Tähän kirjoitukseen olemme koonneet avainasiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon, kun suunnittelet tratan hyödyntämistä osana yrityksesi laskutus- ja perintäprosessia.

Perittävän liikesaatavan tulee olla riidaton

Laki estää tratan lähettämisen kuluttajavelallisille, joten asete on vaihtoehto nimenomaan toisilta yrityksiltä tai ammatinharjoittajilta perittäessä. Toinen tärkeä huomioitava seikka on, että trattaperintää voidaan käyttää ainoastaan selvien ja riidattomien saatavien kanssa.

Perintälain mukaan trattaa ennen saatavasta on lähetettävä velalliselle maksumuistutus. Määräaika, jonka puitteissa velallisen tulee suorittaa erääntynyt maksu tai esittää sitä koskevat huomautukset, tulee olla vähintään seitsemän vuorokautta. Kun määräaika on umpeutunut ilman velallisen toimenpiteitä, on velkojalla mahdollisuus tratan lähettämiseen.Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua sen lähettämisestä.

Tratan protestointi luo painetta maksamiseen

Velkoja voi protestoida maksamatta jääneen tratan hiljaisesti tai julkisesti. Hiljaisessa protestoinnissa velallinen saa laiminlyödystä velasta merkinnän luottotietoihinsa. Julkisessa protestoinnissa maksuhäiriömerkintä julkaistaan lisäksi Kauppalehden ja Taloussanomien protestilistalla.

Kummassakin tapauksessa tratan protestointi voi haitata merkittävästi velallisyrityksen toimintaa ja aiheuttaa esimerkiksi luotonsaantivaikeuksia. Tämä lisää merkittävästi painetta velan suorittamiseen, mistä syystä tratta on tutkitustikin tehokas perintäkeino.

Asiakasyrityksen kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan viimeiseen asti tratan kohteena olevan velan maksamatta jättämistä. Suurin pelotevaikutus julkisuusuhkaisella maksukehotuksella on sellaisiin velallisiin, joilla on alkavia maksuvaikeuksia, mutta joiden luottotiedoissa ei vielä ole maksuhäiriömerkintää.

 

Perintätoimisto huolehtii trattaperinnästä puolestasi

Velkoja ei tee trattaperintää yleensä itse, vaan asiantuntemusta vaativat käytännöt on suositeltavaa jättää perintätoimiston hoidettavaksi. Prosessin aloittaakseen yritys ilmoittaa perintätoimistolle tiedot velkojasta, velallisesta sekä perittävästä saatavasta.

Perintätoimisto toimittaa tratan perille ja samalla tiedottaa velallista seuraamuksista, joita tratan maksamatta jättäminen määräaikaan mennessä aiheuttaa. Yrityksesi voi hyödyntää trattaperintää yksittäisinä toimeksiantoina tai luoda jatkuvat käytännöt riidattomien liikesaatavien perimiseen sekä tratan protestoimiseen.

Miten voimme auttaa yritystäsi trattaperinnän hyödyntämisessä?

Visma PPG:n asiantuntijat luovat yrityksellesi aina kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat perintäkäytännöt ja toteuttavat palvelevasti myös trattaperinnän. Käsittelemme kaikki toimeksiannot yksilöllisesti ja valvomme prosessia toivottuun lopputulokseen saakka.

Asiakkaanamme saat myös ennaltaehkäisevät palvelut luottotappioriskin minimoimiseen, kuten yritysten ja kuluttajien luottotietojen tarkistamisen.

Kysy lisää trattaperinnästä tai jätä meille suoraan perintätoimeksianto!

Kristian Lindén, Markkinointijohtaja Visma PPG.
Connect with Kristian: