Kuluvan käyttöomaisuuden poistot verotuksessa

Tämä kirjoitus on jatkoa aiempaan blogiini, joka käsittelee poistoja ja poistomenettelyjä kirjanpidossa Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Nyt on hyvä hetki tarkastella asiantuntijan kanssa kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa. Tarkistettavien asioiden listalla ovat mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon.

Kirjanpidon ja verotuksen ero

Yrityksen verotettavan tulon laskenta perustuu kirjanpitosidonnaisuuteen ts. poistot, jotka halutaan vähentää verotuksessa, on kirjattava myös kirjanpitoon. Kirjanpidon suunnitelman ylittäviä poistoja voidaan kirjata kirjanpitoon vain, jos siihen on veroperusteinen syy. Elinkeinoverolain mukaiset, kirjanpidon suunnitelman ylittävät poistot kirjataan yleensä tuloslaskelmaan ja taseeseen ns. poistoerona, joka ei vaikuta yrityksen tuloksen seurannan kannalta keskeiseen tunnuslukuun, liikevoittoon. Poistoeron kirjaamisella on kuitenkin usein merkittävä vaikutus yrityksen verotettavaan tuloon sekä maksettaviin veroihin.

Hankinnan aikaistaminen ja käyttöönotto jo kuluvalle tilikaudelle tai sen siirtäminen seuraavalle vuodelle voi vaikuttaa verotettavaan tuloon paljonkin. Kirjanpidon suunnitelman mukaiset poistot tehdään vain investoinnin käyttökuukausilta eli vaikutusaikanaan, mutta verotuksen näkökulmasta poistot voidaan tehdä elinkeinoverolain maksimisäännösten mukaisina.

Erityisesti pienyritykset, joilla käyttöomaisuutta on vähän ja yrityksen tunnusluvuista katsoen erä ei ole merkittävä, käyttävät kirjanpidossaan usein suunnitelman mukaisina poistoinaan elinkeinoverolain mukaisia poistoja.

Poikkeussäännön mukaan hyödykkeen hankintameno voidaan poistaa kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona hyödyke on otettu käyttöön, jos:

1) todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai

2) hankintameno on enintään 850 euroa (pienhankinta)

Ammattiautoille on tuloverotuksessa oma erityissääntö, jonka mukaan hankintamenosta voidaan poistaa sinä verovuonna, jona auto on otettu käyttöön, enintään 25 %, kahtena seuraavana verovuotena enintään 20 % ja sen jälkeisinä verovuosina enintään 15 %.

Elinkeinoverolain maksimipoistojen lisäksi tuotannollisille investoinneille on ollut määräaikaisia korotettuja poistokäytäntöjä. Vuonna 2016 hankituista sekä käyttöönotetuista uusista tuotannollisista koneista tai laitteista voidaan tehdä enintään 50 % poisto verovuonna 2016. Uusista tehtaista ja työpajoista korotettu verotuspoisto on enintään 14 %.

Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa yrityksesi investointien suunnittelun, käyttöomaisuuden seurannan ja poistosuunnitelmien kehittämisessä yrityksesi tarpeita vastaavaksi. Meiltä löytyvät sekä palvelut että työvälineet investointien ja niihin liittyvän käyttöomaisuuden asianmukaiseen hallintaan. Ota yhteyttä!

 

Satu Antikainen

 

Satu Antikainen,
Taloushallinnon asiantuntija, Business Advisor -koulutettava

Visma Services Oy, Joensuu

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: