Siirry sisältötekstiin

Pilvipalvelut kiinnostavat erityisesti pk-yrityksiä

Pk-yritykset tuntuvat viimein huomanneet pilvipalvelujen edut. Tutkimusyhtiö Gartner julkaisi heinäkuussa ennusteensa SaaS-sovellusmarkkinoiden hurjasta kasvusta ja markkina-analyysiyhtiö TechNavion keväällä julkaiseman raportin mukaan kiinnostus SaaS-pohjaisiin ohjelmistoihin on suurta nimenomaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, kertoo Visma Software Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä

Pilvipalvelut kiinnostavat suomalaisia pk-yrityksiä
Pilvipalvelut kiinnostavat suomalaisia pk-yrityksiä

Visma on Gartner Groupin mukaan Pohjoismaiden suurin ERP-ratkaisujen toimittaja arvossa mitattuna.

– Suuri syy menestykseemme on paikallisten markkinoiden ja pk-yritysten tarpeiden tuntemus. Perinteinen OnPremises-ERP saa meillä nyt rinnalleen koko ajan lisää pilvipalveluita, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat puolet molemmista. Yritysten kannattaa käyttää hyödyksi niin OnPremises kuin OnDemand -ohjelmistojen tarjoamat erilaiset mahdollisuudet. Toinen toimitusmuoto ei sulje toista pois, vaan ne täydentävät toisiaan. SaaS-palveluna käytettävä Visma Payroll -palkanlaskentaohjelmiston kehittämisessä lähdettiinkin meillä suoraan pk-yritysten ja yrittäjien tarpeista, kertoo Juha Mäntylä.

Pilvipalvelujen paras puoli on ylläpitorutiinien vaivattomuus – selainkäyttöistä ohjelmistoa ei tarvitse asentaa eikä päivittää itse. Tarvetta suurille laitteistoinvestoinneille tai IT-palveluiden ostolle ei ole, ja käyttöönotto on mahdollista hoitaa todella nopeasti. Pilvessä ohjelmistosta on asiakkaalla aina käytössä viimeisin, testattu ja turvallinen versio. Joustavia pilvipalveluita on myös helppo skaalata yrityksen tarpeiden mukaan.

– Helppokäyttöinen Visma Payroll on suunniteltu eityisesti pk-yritysten palkanlaskennan hoitamiseen. Me Vismalla näemme palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osa-alueilla paljon potentiaalia uusille pilvipalveluille. Koska pilvipalvelut on mahdollista laajentaa kaikkien yrityksen työntekijöiden tai esimerkiksi tilitoimiston käyttöön, ovat palkanlaskentaan liittyvät tehtävät kuten työajanseuraus, matka- ja kululaskujen kirjaus tai palkkalaskelmien toimitus otollisia pilvipalvelualueita, selvittää Mäntylä.

Visma vie pk-yritykset pienin askelin pilvipalveluiden pariin

Yritykset, jotka epäilevät koko toiminnanohjauksen kattavia pilvipalveluita, voivat aloittaa pilveen siirtymisen pienin askelin palkanlaskentaohjelmistolla. Visma Payroll -palkanlaskentaohjelmistolla yrityksen palkat on sujuva käsitellä, laskea ja raportoida paikasta riippumatta vaikka kotitoimistolla.

Johtoajatuksena ohjelmistosuunnittelussa oli mukava käyttäjäkokemus ja joustavuus.

– Visma Payroll kehitettiin yhdessä suomalaisten palkanlaskennan ammattilaisten kanssa mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja helppokäyttöiseksi työvälineeksi. Koko kehitysprojektin ajan johtoajatuksena oli luoda mukava käyttäjäkokemus – ovathan ratkaisujemme käyttäjät paljon tärkeämpiä kuin hienot ohjelmointikoodit, sanoo Mäntylä.

Visma Payroll -ohjelmiston joustavuutta kuvaa raporttien porautumisominaisuus, jolla lukija pääsee tarkistamaan raportin summien muodostumisen aina peruslukuihin saakka.

Visma Payroll täydentää osaltaan Visman pilvitarjontaa, joka käsittää jo nyt lukuisia ratkaisuja mm. raportointiin, pankkipalveluihin, asiakkuuksien hallintaan, ostolaskujen kierrätykseen ja projektien sekä työtuntien hallintaan.

Visma Softwere Oy, toimitusjohtaja Juha Mäntylä

Lue lisää palkanlaskentaohjelmisto Visma Payrollista

Suosituimmat