Pikkujoulujuhlia ja joulunajan ”lahjontaa” – mutta mitä sanoo verottaja?

Joulu on jo ovella ja mielessä on monen joulunajan tärkeän asian lisäksi joululahjat sekä pikkujoulujen vietto. Jouluna muistetaan omia perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä ja lisäksi työnantaja haluaa kiittää työntekijöitään monenlaisilla lahjoilla. Miten juhla- ja lahjakuluja käsitellään verottajan ja kirjanpidon näkökulmasta?

Joululahjat verottajan silmin

Perheenjäsenille ja ystäville hankitut lahjat eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia – liiketoimintaan liittymisen periaatetta ei yleensä valitettavasti näissä tilanteissa löydy. Mutta taas henkilökunnalle annetut vähäiset esinelahjat, kuten esimerkiksi joulukinkku tai joulukuusi ovat vähennyskelpoisia. Nämä vähäiset esinelahjat katsotaan liiketoiminnan muiksi kuluiksi ja näin ovat saajalleen verovapaita. Vähäisen esinelahjan suuruudeksi verottaja on määritellyt enintään 100 euroa. Tähän liittyy myös se, ettei lahja saa olla helposti rahaksi muutettavissa. Joulurahat, ostokortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset katsotaan palkaksi niiden arvosta riippumatta. On myös muistettava, että henkilöiden itsensä valitsemat esineet katsotaan yleensä veronalaiseksi palkkatuloksi.

Jos yritys on ostanut omaa liiketoimintaansa varten tavaroita, joista on tehnyt arvonlisäverovähennyksen, niin antaessa näitä tavaroita lahjaksi henkilökunnalleen tai asiakkailleen, täytyy yrityksen maksaa annettavien tavaroiden osalta oman käytön arvonlisäveroa.

Entä sitten pikkujoulut?

Saajalleen veronalaista palkkatuloa eivät ole tavanomaista pikkujoulunviettoa vastaavat ruokailut juomineen, matkat, teatterissa käynnit ja vastaavat tilaisuudet, jotka työnantaja on valinnut. Veronalaiseksi katsotaan yleensä yrityksessä työskentelemättömän puolison mukanaolo tällaisella vapaa-ajan matkalla. Jos pikkujoulutapahtuma tai joululahja on ns. tavanomaisesta poikkeava, käsitellään näitä verotuksessa palkkana. Tällöin näitä kuluja on suositeltavaa käsitellä samalla tavalla myös kirjanpidossa. Palkkana käsiteltävät erät esitetään tuloslaskelman kuluina ryhmässä henkilöstökulut.

Henkilökuntajuhlat kuten pikkujoulut, joiden ajankohdasta, paikasta ja kellonajasta työnantaja on päättänyt, on saajalleen verovapaa ja työnantajalle vähennyskelpoinen liiketoiminnan muu kulu. Myös siellä tarjoiltu alkoholi on liiketoiminnan muuta kulua ja verotuksessa vähennyskelpoista. Tämän lisäksi nämä menot voidaan vähentää kaikelta osin myös arvonlisäverotuksessa.

Edustusmenoista vähennyskelpoista elinkeinoverotuksessa on vain puolet. Henkilökunnalle järjestetyt tilaisuudet eivät ole edustusta ja niistä elinkeinotoiminnassa aiheutuneet menot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Sama koskee myös palkoiksi ja saajalleen verotettaviksi tulkittuja etuja.

Asiakkaille ja sidosryhmille järjestetyt pienimuotoiset glögi-tilaisuudet ovat pr-luontoisia liiketoiminnan muita kuluja, eikä niitä katsota edustamiseksi. Niistä aiheutuvat menot ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Jos yritys järjestää erikseen kutsumilleen asiakkaille tavallisen pr-toiminnan ylittäviä tilaisuuksia, esimerkiksi illalliskutsuja, on kysymys edustusmenoista, joista tuloverotuksessa saa vähentää vain puolet.

Säilytetään antamisen ilo ja riemu – Ei turhaan stressata – asiantuntijamme auttavat tarvittaessa tässäkin – vielä Joulun jälkeenkin! Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä täällä. Iloista joulunodotusta toivottaa Visma Services Oy!

”Arkihuolesi kaikki heitä, mieles’ nuorena nousta suo.
Armas joulu jo kutsuu meitä, taasen muistojen suurten luo.
Kylmä voisko nyt olla kellä, talven säästä kun tuoksahtaa.”
-Alpo Noponen

Lisää tietoa löydät alla olevista linkeistä:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Merkkipaivalahja_tai_muu_vahainen_lahja(18455)

https://www.avi.fi/web/avi/-/pikkujoulujen-ja-tilaisuuksien-jarjestajille-onnistuneet-juhlat-vastuullisella-toiminnalla-ita-suomi-#.VnByzjLUiN0

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Edustusmenot_verotuksessa(15043)

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Markkinointi_ja_edustustilaisuudet_arvon(32560)

eDMChristmas2015FIpieni

 

 

 

 

Simonen AnittaAnitta Simonen
Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: