Siirry sisältötekstiin

Perintätermit tutuksi: oikeudellinen perintä

Perintään liittyy lukuisia termejä ja vaiheita. Blogisarjan kolmannessa ja viimeissä osassa otetaan selvittelyn alle termi oikeudellinen perintä.

Visma-Duetto-apua-oikeudelliseen-perintään

Milloin tarvitaan oikeudellista perintää?

Ensimmäiset perintätoimenpiteet laskun erääntymisen jälkeen ovat tyypillisesti kirje- tai puhelinperintää. Suurin osa saatavista saadaan perittyä näillä ns. vapaaehtoisen perinnän keinoilla. Jos asiakkaasi maksua ei kuitenkaan kuulu, on aika harkita oikeudellisen perinnän käynnistämistä. Tässä kirjoituksessa keskitytään oikeudellisen perinnän keinoista nimenomaan riidattoman saatavan perintään oikeudellisella perinnällä.

Oikeudellisen perinnän prosessi pääpiirteittäin

Oikeudellinen perintä alkaa sillä, että velkoja (kantaja) toimittaa käräjäoikeuteen summaarisen haastehakemuksen, jossa vaaditaan velallista (vastaaja) maksamaan velan määrä mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen. Summaarinen haastehakemus ei sisällä liitteitä, vaan saatavan peruste ja kaikki asiaan liittyvät seikat on kirjoitettu itse haastehakemukseen.

Haastehakemus kirjataan käräjäoikeuden tietoihin ja seuraavana on vuorossa haastehakemuksen tiedoksianto velalliselle. Haastehakemuksen tiedoksiannon jälkeen asia voi edetä käytännössä kolmella eri tavalla:

  1. velallinen ei reagoi tiedoksiantoon ja käräjäoikeus antaa velkojan vaatimuksen mukaisesti yksipuolisen tuomion asiassa
  2. velallinen haluaa tässä vaiheessa maksaa koko saatavan ja on yhteydessä velkojaan tai tämän edustajaan
  3. velallinen riitauttaa asian, tämän jälkeen asia käsitellään tuomioistuimessa ns. laajempana riita-asiana

Käräjäoikeuksien käsittelyajat vaihtelevat käräjäoikeuksittain ja voivat toisinaan olla pitkiä. Käräjäoikeuden ratkaisum saaminen voi kestää parista kuukaudesta useampaan kuukauteen. Tämän takia on tärkeää, että velkoja on hoitanut huolellisesti vapaaehtoisen perinnän toimenpiteet ennen kuin siirrytään oikeudelliseen perintään.

Oikeudellisen perinnän hyötyjä

Oikeudelliselle perinnälle voi olla useita perusteluja. Oikeudellinen perintä on keino saada velkojan käyttöön ulosottokelpoinen päätös. Ulosottoviranomaisella on  velkovaa yritystä tai perintätoimistoa laajemmat oikeudet saada saatavalle suoritus ulosmittaamalla velallisen omaisuutta tai tuloja. Ulosotto onnistuu perimään vielä n. puolet sinne saapuneista saatavista. Selkeä hyöty on se, että saatavan vanheneminen tulee katkaistua luotettavalla tavalla. Asian käsittely käräjäoikeudessa tai ulosotossa dokumentoi varmalla tavalla vanhenemisen katkaisuun riittävät toimenpiteet.

Oikeudellinen perintä voi olla tapa saada ratkaisu asialle. Tällaisessa tilanteessa voi toki olla mahdollista, että asiaa käsitellään alusta asti ns. laajempana riita-asiana. Velkojan kannattaa joskus myös toimia maksumoraalin ylläpitäjänä. Liiketoiminnalle ei ole hyödyllistä se, että yleisesti vallalla olisi mielikuva, että saatavia ei peritä. Yritys antaa toiminnastaan jämäkän ja luotettavan kuvan hoitamalla perintää säännöllisesti ja tarvittaessa jatkamalla perintää oikeudelliseen perintään asti.

Oikeudellisen perinnän hoitaminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii kuitenkin tarkkuutta ja hyviä järjestelmiä, jotta saatava ei pääse vanhenemaan prosessin eri vaiheissa. Jos velallinen riitauttaa saatavan oikeudellisen perinnän vaiheessa, tarvitaan aina lakimiehen apua. Visma Duetto on Visman perintäpalveluita tarjoava palveluyritys. Tutustu palveluihimme ja moninaisiin perinnän käytäntöihin laatimiemme oppaiden avulla.

Tutustu ja lataa perintäoppaita

Suosituimmat