Pääomalaina

Pääomalaina rahoitusmuotona osakeyhtiössä

Osakeyhtiöllä voi tulla eteen tilanne, jossa yhtiöön tarvitaan tulorahoituksen lisäksi muutakin rahoitusta. Silloin yhtenä keinona parantaa vakavaraisuutta on pääomalainan nosto. Pääomalaina on käyttökelpoinen rahoitusvaihtoehto erityisesti kasvavien ja kehittyvien yhtiöiden rahoitusmuotona. Pienosakeyhtiöissä pääomalainanantaja on useimmiten yhtiön osakas.

Rahoitusmuotoja vertaillessa keskeisimpiä tekijöitä ovat lainansaannin helppous ja kustannukset sekä takaisinmaksuehdot. Pääomalaina on nopea ja jopa kokonaan koroton muoto sijoittaa rahaa osakeyhtiöön. Pääomalainan antaja sekä osakeyhtiö voivat toki sopia lainalle maksettavasta korosta vapaasti, mutta käytännössä koron tulisi vastata markkinakorkoja tai vahvistettua viitekorkoa. Pienosakeyhtiöissä pääomalainan antaja on useimmiten osakeyhtiön osakas.

Osakeyhtiössä muita vieraan pääoman ehtoisia lainoja voidaan tarvittaessa konvertoida pääomalainoiksi. Pääomalaina voidaan myös huomioida oman pääoman riittävyyttä laskiessa, jos ollaan tilanteessa jossa yhtiön muu oma pääoma on menetetty.

Osakeyhtiölaki määrittää lainaehdot

Pääomalainan katsotaan osakeyhtiölain mukaan olevan laina, jolla on muita velkoja huonompi etuoikeus yhtiön konkurssissa ja purkautuessa. Käytännössä pääomalainan pääoma ja mahdollinen korko voidaan palauttaa vain tilanteessa, jossa yhtiöllä on vapaita pääomia. Pääomalainalle ei voida osakeyhtiölain mukaan antaa vakuutta. Jos osakeyhtiöllä on useita pääomalainoja, on niillä yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin, ellei muuta ole sovittu osakeyhtiön ja velkojien kesken.

Pääomalainasopimukset on tehtävä aina kirjallisesti. Pääomalainoja koskevat ehdot ja kuluksi kirjaamaton korko on ilmoitettava tilinpäätöksen yhteydessä joko toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa.

Asiantuntijamme auttavat mielellään pääomalainoihin liittyvissä kysymyksissä sekä sopimuspapereiden laadinnassa.

Ota yhteyttä

Sari Klenberg
Financial Controller & Business Advisor-koulutettava
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: