Siirry sisältötekstiin

Osaamisen johtaminen varmistettava hyvinvointialueiden syntyhetkellä

Vuoden 2022 joulukuussa noin 173 000 julkisen sektorin työntekijää siirtyy uuden työnantajan palvelukseen, kun hyvinvointialueet astuvat voimaan. Tämä on sekä massiivinen että ennenkokematon siirtymä. Tällaisissa mittavissa henkilöstösiirroissa on riski, ettei muutoksessa kyetä tunnistamaan mitä osaamista organisaatioon tulee, mistä ydinosaamisesta on puutetta tai onko työluvat ja sertifikaatit ajan tasalla. Sosiaali- ja terveysalalla osaamisen johtaminen onnistuu luotettavilla työvälineillä.

Osaamisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Osaamisen johtaminen ja hallinta sote-hallinnossa

Hyvinvointialueiden muodostumishetkessä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa sote-alan ammattilaisten osaamisen hallinta ja resursointi. Osaamisen hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön koulutusten, pätevyyksien ja taitojen kehittämistä ja hyödyntämistä. Sen avulla organisaatiossa kyetään varmistamaan, että jopa tuhansiin nousevan henkilöstön tietotaito on johdettavissa tehokkaasti ja luotettavasti. Näin vältetään varjo-organisaatioiden synty sekä tieto- ja palvelukatkokset. Kun oikeat henkilöt kyetään sijoittamaan oikeisiin tehtäviin turvataan palveluiden jatkuvuus muutostilanteista huolimatta.

”Osaamisen hallintaan ja johtamiseen on viime vuosina kiinnitetty suomalaisissa organisaatiossa enemmän huomiota, mutta paljon enemmänkin voitaisiin tehdä. Monella alalla alkaa nimittäin olla pula työvoimasta ja työnantajalla on mahdollisuus erottua positiivisesti tarjoamalla selkeä urapolku. Esimerkiksi IT-alalla tämä on ollut arkitodellisuutta jo usean vuoden ajan”, liiketoimintajohtaja Valentin Kononen sanoo.

Hyvinvointialueen arjessa ei saa syntyä katkoksia

”Seuraavien kuukausien aikana hyvinvointialueiden tulee varmistaa, että taustajärjestelmät ovat kunnossa, eikä katkoksia ei synny siirtymävaiheessa tai missään muussakaan kohdassa”, Kononen painottaa.

Koko henkilöstön kattava osaamisen hallinta rakennetaan parhaimmillaan aivan alusta alkaen, hyvinvointialueen syntyessä. Näin yhtenäistetään jo heti ensiaskelilla osaamiset, pätevyydet ja koulutukset sekä turvataan transformaatiohetkeen liittyvä perehdyttäminen ja koulutus.

Monen muun yksityiskohdan lisäksi esimerkiksi työvuorojen suunnittelun on oltava joustavaa, ja henkilöstön erityisosaamiseen liittyvien tietojen ajantasaista ja helposti saatavilla. Kattavalla HRD-järjestelmällä kyetään siis varmistumaan esimerkiksi siitä, että jokaisessa vuorossa on vähintään yksi sairaanhoitaja, joka osaa käyttää hengityskonetta.

Osaamisen johtaminen ei ole tietotekniikkahanke

Kuten monet muutkin organisaatioiden ydintoiminnot, ovat myös osaamisen johtamisen järjestelmät tänä päivänä digitaalisia.

”Osaamisen johtaminen on ennemminkin HR-hanke ja sille on hyvinvointialueiden syntyessä kovempi tarve kuin koskaan ennen”

Valentin Kononen, Liiketoimintajohtaja

”Organisaatioissa olisi korkea aika päästä eroon luokittelusta, jossa osaamisen hallinnan ja johtamisen järjestelmät käsitellään IT-hankkeiden osana. Sen sijaan olisi hyvä huomioida, että kyseessä on työnantajan osaamispaletin kehittäminen ja että se on hyväksi niin henkilöstölle kuin organisaatiolle. Osaamisen johtaminen on ennemminkin HR-hanke ja sille on hyvinvointialueiden syntyessä kovempi tarve kuin koskaan ennen”, Kononen summaa.

Osaamisen johtamisen merkitys painottuu organisaatioiden toiminnassa jatkossa entisestään, eikä vähiten siitä syystä, että sillä on suora yhteys mm. työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Tulevaisuudessa osaamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää tekoälyä esimerkiksi koulutustarpeiden profiloimisessa työntekijän kiinnostuksen kohteiden perusteella. Hyvinvointialueilla onkin nyt oiva tilaisuus rakentaa vankka pohja osaamisen johtamiselle ja varmistaa näin palveluidensa korkea laatu ja jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

Me Visma Publicilla kehitämme jatkuvasti tarjoamaamme palvellaksemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin palkka- ja henkilöstöhallinnon saralla. Tavoitteemme on auttaa hyvinvointialueita onnistumaan murroksen keskellä erityisesti henkilöstön siirtymässä, perehdyttämisessä sekä osaamisen hallinnassa ja johtamisessa.

Haluatko tietää, mitä sote-hallinnon ammattilaiset ajattelevat heidän työtään tukevista ohjelmistoista? Lataa Visma Publicin tuore raportti talous- ja HR-ohjelmistojen merkityksestä sote-hallinnon ammattilaisten arjessa!

Lataa raportti

Suosituimmat