Siirry sisältötekstiin

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen esityskalvoilta käytännön toimiksi

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen on usein tapetilla organisaatioiden henkilöstöstrategioissa. Henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus ovat voimavaroja, joille on vaikea antaa liikaa painoarvoa. Ne ovat kilpailuetuja, jotka näkyvät palveluiden ja tuotteiden parempana laatuna, työntekijöiden korkeampana tuottavuutena sekä positiivisempana työnantajamielikuvana. Kuitenkin suuret puheet osaamisen kehittämisestä jäävät helposti leijumaan ajatuksen tasolle. Työtä tukeva järjestelmä sekä tavoitteelliset kehityskeskustelut ovat tapoja saada tavoitteet jalkautettua sanahelinästä aidoksi käytännön toiminnaksi. Kokosimme vinkit osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.

Kirjoitus on julkaistu 18.11.2019. Se julkaistaan uudestaan Visman sivuilla eTaikan siirryttyä osaksi Visma Publicia vuonna 2021.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen työntekijän näkökulmasta

Ensinnäkin osaamisen johtaminen ja kehittäminen pitää saada koko organisaation yhteiseksi tavoitteeksi. Kun koko henkilöstö on halukas ja sitoutunut kehittämään omaa osaamistaan, syntyy tuloksia aivan eri tavalla. Osaaminen ja ammattitaito ovat työntekijän omaa arvokasta pääomaa, ja niiden ylläpito ja kehittäminen nostavat pääoman arvoa ja tekevät omasta työstä muutenkin mielekkäämpää. Osaamisen kehittämiseen aidosti sitoutunut työntekijä myös kehittää itseään aktiivisesti ja omatoimisesti. Organisaatiojohdon tehtäväksi jää varsinaisten tavoitteiden laatimisen sekä esimerkiksi kehityskeskusteluiden järjestämisen lisäksi kannustaa omatoimisuuteen ja tarjota mahdollisuuksia ja työkalut oman ammattitaidon ylläpitoon ja parantamiseen. Toki tavoitteetkin on hyvä laatia yhdessä henkilöstön kanssa.

Osaamisen kehittämisen järjestelmä kannustaa omatoimiseen osaamisen kehittämiseen

Kunnollinen osaamisen johtamisen ja kehittämisen työkalu on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tukee sekä organisaation henkilöstöstrategiaa että työntekijän omatoimista oppimista. Järjestelmä näyttää työntekijälle tarjolla olevat kurssit ja opintokokonaisuudet. Se suosittelee sopivia koulutuksia työntekijän koulutushistorian, roolin ja osaamisprofiilin perusteella. Työntekijä pystyy järjestelmässä täysin itsenäisesti tarkastelemaan omia osaamistietojaan, pätevyyksiään ja sertifikaattejaan. Onko sertifikaatin voimassaolo vanhenemassa? Järjestelmä muistuttaa tästä ja tarjoaa sopivaa koulutusta. Myös ulkoiset koulutukset saadaan järjestelmään ja ne näkyvät koulutushistoriassa.

Kehityskeskustelut ja niiden seuranta helpoksi

Kehitys-, tavoite- ja muut osaamisen kehittämisen keskustelut ovat olennainen osa osaamisen kehittämisen seurantaa. Säännöllisesti käytävät esimiehen ja työntekijän väliset tavoitteelliset läpikäynnit tuovat kehittämiseen järjestelmällistä jatkuvuutta. Kehityskeskustelujen ja muiden keskustelujen kautta molemmat tietävät tavoitteet sekä tarvittavat toimet niiden saavuttamiseksi. Keskustelujen ylläpito, seuranta ja hallinta kannattaakin toteuttaa samassa järjestelmässä. Valmiilla keskustelupohjilla keskustelut pysyvät tarkoituksenmukaisina ja strukturoituina, ja edellisissä keskusteluissa käytyihin asioihin on helppo palata. Työntekijä ja esimies voivat molemmat kätevästi seurata tilannetta myös keskustelujen välillä.

Yhteenveto

Jotta osaamisen johtaminen ja kehittäminen eivät jäisi epämääräiseksi ylätason toiveeksi, se pitää jalkauttaa tavoitteelliseksi osaksi organisaation jokapäiväistä arkea. Tähän päästään näillä keinoilla:

  • Koko henkilöstön sitouttaminen osaamisen kehittämiseen
  • Osaamisen johtamista ja kehittämistä tukeva ohjelmisto
  • Osaamisen kehittämisen järjestelmällinen seuranta esimerkiksi kehityskeskusteluiden avulla

Me Vismalla tarjoamme kokonaisvaltaisen järjestelmän osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Sen avulla parannat henkilöstösi vahvuuksia ja säästät hallinnon aikaa ja vaivaa.

Tutustu eTaikaan

Voit myös varata ilmaisen konsultoinnin, jossa käymme yhdessä läpi organisaatiosi nykytilanteen ja tavoitteet sekä kuinka voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Suosituimmat