Siirry sisältötekstiin

Opiskeluhuolto sai apuun Assin – ettei yksikään unohtuisi

Opiskeluhuollon ammattilaiset ovat tänä lukuvuonna päässeet tutustumaan Visma Assiin. Kokosimme käyttäjien ajatuksia siitä, miten uusi tulokas on otettu vastaan.

Assi opiskeluhuoltoon

Visma Assi on syksystä 2020 saakka kuulunut Wilman tuoteperheeseen tuoden helpotusta oppilashuollon asiantuntijoiden, kuten koulukuraattoreiden ja koulupsykologien, työpäiviin. 

Tänä lukuvuonna useat kuntien ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaiset  ovat tutustuneet Assin käyttöön. Visma Assi soveltuu monenlaiseen, sillä ympäristö voidaan luoda joko yksittäiselle organisaatiolle tai kunnalle, mutta myös esimerkiksi useamman kunnan tai vielä laajemmin kokonaisen hyvinvointialueen käyttöön. Useamman kunnan yhteisenä ympäristönä ohjelmasta saadaan tärkeää alueellista tilastotietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja opiskeluhuollon tilasta. Tämä tilastotieto on anonyymia, joten samaa dataa voidaan ladata taulukko-ohjelmaan jatkotyöstöä ja visualisointia varten. Kävi siis tulevassa sote-uudistuksessa miten kävi, Assi taipuu moneen ja on jatkossakin oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaisten tukena.

Käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella kokosimme hiukan yhteen ajatuksia siitä, miten uusi tulokas on otettu vastaan.

Käyttöönoton nopeudesta kiitosta

”Ohjelman käyttöönotto sujui hyvin, infoa ja opastusta tuli riittävästi.”

”Käyttöönotto sujui hyvin, koulutukset oli napakoita ja oli mahdollisuus kysyä.”

”Assin käyttöönotto on sujunut hyvin. Koulutus ohjelman käyttöön on ollut hyvä ja ongelmatilanteissa vastaus on tullut nopeasti.”

Yleisesti ottaen Assin käyttöönotto on koettu helpoksi. Se onkin varsin yksinkertainen, ohjelmaympäristön käyttöönotto on esim. 1-5 käyttäjän osalta pystyssä ja valmiina kirjauksille yhdessä päivässä! Käyttöönotto em. käyttäjämäärällä kokonaisuudessaan aloituspalaverista päätöspalaveriin vie vain noin 2 kuukautta. Tuona aikana kootaan asiakkaan kanssa tiedot, valmistellaan tekniikka, ohjelman asetukset, perehdytetään pääkäyttäjä sekä ohjelman käyttäjät.

Pidämme huolta, että käyttäjät saavat tukea myös ohjelman käyttöönoton aikana, yleensä käytön tukeen ja jatkoperehdytykseen onkin varattu vielä muutama 1-2h tuokio. Tämänkään jälkeen emme jätä yksin, vaan tiimimme on apuna tarpeen vaatiessa.

Asiantuntijoiden arjen helpottaja

”Mukava ohjelma käyttää”

”Assi helpottaa työntekoa, kirjaaminen on tehokasta”

Assi on saanut kiitosta helppokäyttöisyydestään. Sen käyttöliittymä vaikuttaa heti tutulta varsinkin Wilmaa käyttäville. Kun pohjatiedot saa helposti kouluhallinto-ohjelma Primuksesta, helpottaa se entisestään. Ominaisuuksia Assissa koetaan olevan monenlaiseen, mutta alkuvaiheessa käyttö on keskittynyt peruskirjaamiseen. Se on koettu toimivaksi; on paikka jonne asiat kirjata kootusti ja helposti löydettäväksi ja tietoja saadaan haettua myös tilastointiin

“Assi on ollut kannattava hankinta ja se on tuonut helpotusta päivittäiseen työhön.”

Helpotus on syy, miksi Assi on olemassa. Oppilashuollossa tehdään tärkeää työtä, ja haluamme mahdollistaa aikaa juuri niille tärkeille kohtaamisille lasten ja nuorten kanssa. Kirjaamisen on oltava sujuvaa ja asiakaskertomusten tekeminen, kokoaminen ja raportointi riittävän yksinkertaista. Ennaltaehkäisy on tärkeä osa oppilashuoltoa, kun tietoa karttuu Assiin, kertoo raportoitu data omaa viestiään oppilaiden hyvinvoinnista ja on tukena päätöksenteossa.

Assin tulevaisuus

Kuluneena lukuvuonna olemme keskittyneet parantamaan ja sujuvoittamaan käyttäjien työnkulkua ohjelmassa ja varmistaneet että toiminnot palvelevat käyttötarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kehitys on jatkuvaa, ja sitä tehdään käyttäjälähtöisesti ja asiakkaiden palautetta kuuntelemalla. Haluamme, että ohjelman käyttö pysyy yksinkertaisena ja helppona ottamalla kehitystyössä huomioon käyttäjien päivittäiset työtehtävät.

Lukuvuoden lopuksi vielä testaamme ja mahdollistamme asiakkaille Outlook-kalenterin synkronisoinnin, jolloin käyttäjät voivat synkronisoida tapaamiset Assin ja Outlookin välillä tietoturvallisesti. Kesän alkaessa lähdemme myös viemään ohjeita ohjelman sisälle. Tarkoitus on, että käyttäjä saisi mahdollisimman kattavasti kaiken tarvitsemansa tiedon Assista, eikä hänen tarvitsisi hyppiä eri ohjelmien ja sijaintien välillä.

Lue lisää Visma Assista

Suosituimmat