Siirry sisältötekstiin

Miksi hankkia yhteinen opiskeluhuollon järjestelmä koko hyvinvointialueelle?

Yhteistyö on voimaa myös oppilashuollon ammattilaisten kesken. Useissa kunnissa tätä työtä tehdään myös yli kuntarajojen. Kerromme tässä artikkelissa kuntien tai hyvinvointialueen yhteisen opiskeluhuollon järjestelmän eduista.

Yhteistyössä on voimaa myös opiskeluhuollon ammattilaisten kesken. Tulevaisuudessa oppilas- ja opiskelijahuoltoa toteutetaan suunnitelmallisesti yhä tiiviimmin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä. Mukana ovat luonnollisesti myös niin huoltajat, kuin oppilaat tai opiskelijatkin sekä tarvittaessa muut yhteistyötahot. 

Useissa kunnissa tätä työtä tehdään myös yli kuntarajojen. Esimerkiksi koulukuraattorilla tai -psykologilla saattaa olla asiakkaina enemmän kuin vain yhden oppilaitoksen tai kunnan oppilaita tai opiskelijoita, ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat olla vielä eri yksiköissä. Opiskeluhuollon asiantuntijoiden työ voi siis sisältää hyvinkin paljon liikkumista paikasta ja kunnasta toiseen.

Kuntayhteistyö oppilas- ja opiskeluhuollon järjestelmän hankinnassa yksinkertaistaa ja helpottaa monen kunnan oppilashuollon ammattilaisten arkea. Se myös tuo konkreettista säästöä sekä rahassa että resursseissa mitattuna, kun käyttöönoton kustannukset sekä pääkäyttäjyys jakaantuu useamman kunnan kesken. 

Visma Assi on opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekisteri ja koulupsykologin potilasrekisteri, johon voidaan kirjata myös oppilaitoksissa tehtävä yhteisöllinen työ. Se soveltuu hyvin myös monen kunnan yhteiseksi järjestelmäksi, koska siihen voi yhdistää usean eri kunnan koulujen hallinto-ohjelmana käytettävän Primuksen. 

Hieno esimerkki kuntien yhteistyöstä on myös Ruskon, Maskun, Nousiaisten ja Laitilan kunnan yhteinen Huolihuoltaja-hanke, jossa Visma Assi palvelee neljän kunnan koulujen tarpeita. Hankkeessa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa, jota saadaan mm. Wilman kautta. 

Miksi siis hankkia yhteinen opiskeluhuollon järjestelmä kuntayhteistyönä tai yhteisesti koko hyvinvointialueelle?

1. Tiedolla johtaminen opiskeluhuollon tukena

Monen kunnan yhteisen opiskeluhuollon ohjelman ehdoton hyöty on tiedon vertailtavuus. Kun monta kuntaa/yksikköä on samassa ympäristössä, voidaan Assin tilastoista saatavaa dataa vertailla keskenään. Tilastoissa näkyy kaikkien kuntien opiskeluhuollon tilanne asiakastiedot anonymisoituna, joten dataa voidaan käsitellä ja jatkotyöstää ilman että yhdenkään oppijan nimi, osoite tai henkilötunnus tulee esille. Näin saatua dataa voidaan käsitellä ja esim. visualisoida esitettävään muotoon. Sote-uudistuksen myötä koko hyvinvointialueen kattava ohjelma antaa siten myös loistavan mahdollisuuden alueelliseen tilastointiin.

2. Yhteinen toimintamalli oppilaitosten, kuntien tai koko hyvinvointialueen sisällä

Toinen suuri hyöty yhteisen ohjelman käytössä on mahdollisuus yhtenäistää toimintamalleja laajallekin käyttäjäjoukolle. Oli kyseessä sitten yhden oppilaitoksen sisäinen käyttö tai kokonainen hyvinvointialue, yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit kannattaa tehdä ensin valmiiksi ovat hyödyksi kaikille. Luomalla yhtenäiset tekstipohjat ja mallit asiakaskertomuksille, asiakirjapohjille sekä yhteinen koodisto tilastointiin, on kaikki vain käyttöä vaille valmista! Aikaa ei mene rakenteluun, vaan kirjauksiin päästään heti käsiksi ja tilastot syntyvät nappia painamalla!  

Näin ohjelman käyttö pysyy myös helppona ja yhtenäisenä eivätkä kirjaustavat vaihtele käyttäjittäin tai kunnittain. Hyvinvointialueen yhteinen ohjelma osaltaan auttaa myös alueellisen yhteisen toimintamallin luomista ja sen ylläpitämistä.

3. Tiedot tallessa yli kuntarajojen – ettei yksikään unohtuisi

Oppijan osalta etuna on, että häntä koskeva tieto liikkuu sujuvasti tarvittaessa myös yli kuntarajojen. Tällainen tarve saattaa syntyä esim. silloin kun toisen asteen koulutus on toisessa kunnassa. Assissa tiedot pysyvät tallessa kuntarajoista riippumatta, ja tarkasti määriteltyjen käyttäjäoikeuksien ansiosta ne myös näkyvät ainoastaan kyseisen oppilaan asioita käsitteleville oppilashuollon asiantuntijoille. 

Yhteisen ohjelman tuoma tuttuus myös helpottaa kuraattoreita ja koulupsykologeja tilanteessa, jossa on tarve tuuraukselle toisessa kunnassa. Kun naapuruskunnat tai hyvinvointialueet jakavat yhteisen ohjelma, on tuuraajankin helppo hypätä tutun ohjelman käyttöön silloin kun tarve vaatii. Aikaa ei tarvitse varata erikseen uuteen ohjelmaan perehtymistä varten. Assissa voidaan helposti antaa esim. toisesta kunnasta tulevalle tuuraajalle pääsy tarvittaviin tietoihin.

“Wilman ja Assin välisen yhteyden ansiosta oppilaan tiedot saa helposti haettua nimen ja luokan perusteella Assiin.”

– Kuraattori, Ilmajoki

4. Ylläpidon ja käytön yksinkertaisuus

Usein kunnilla saattaa olla yhteinen koulukuraattori ja koulupsykologi, jotka liikkuvat kunnasta toiseen. Tällaisessa tilanteessa Visma Assi on aina valmiina palvelukseen! Koska Assi on pilvipalvelu, käyttäjän tarvitsee vain avata selain ja kirjautua aina samaan paikkaan. Tämä helpottaa niin ylläpitoa kuin käyttäjiäkin, kun mitään ylimääräistä ei tarvitse asentaa minnekään. Pääkäyttäjiä tarvitaan Assiin kaksi, vaikka Assi olisi esimerkiksi neljän kunnan yhteinen. Resursseja pääkäyttäjyyteen ei mene siis jokaiselta kunnalta erikseen.  Assi on saanut kiitosta myös helppokäyttöisyydestään, se on selkeä ja helppo hallita. Ensi näkemältä se vaikuttaakin myös ihan Wilmalta, joka monelle käyttäjällekin on tuttu. Wilman ja Assin välisen yhteyden ansiosta oppilaan tiedot saa helposti haettua nimen ja luokan perusteella Assiin. 

Yhteistyö Assia käyttävien kuntien välillä on tietoturvallista, mm. koska Assin käyttö perustuu rooleihin, ja jokaisen käyttäjän oikeudet rajataan sekä yksiköiden, ryhmien ja tiimien avulla. Näin kukaan käyttäjä ei näe esimerkiksi toisen kunnan oppilaista tehtyjä kirjauksia. Assin toimintaloki pitää myös huolen siitä, että sekä luku- että muutostapahtumista jää merkintä lokiin.

Visma puolestaan huolehtii ohjelman ylläpidosta ja päivityksistä. Assin palvelimet sijaitsevat valvotussa Visman omassa tietoturvallisessa sertifioidussa konesalissa. Kunnat ja oppilaitokset voivat siis huoletta keskittää resurssit oppijoihin.

Haluatko tietää lisää opiskeluhuollon järjestelmä Assista?

Varaa demo 

Katso lyhyt video

Blogi: Opiskeluhuolto sai apuun Assin

Suosituimmat