Siirry sisältötekstiin

Onko tilitoimistollasi kehitysvelkaa?

Sähköisyyden ja yhteiskäytön ei pitäisi olla enää siis uusia käsitteitä ja siten myös yleinen olettamus on, että tilitoimistot ovat omaksuneet niistä saatavat hyödyt. Ovatko kaikki tilitoimistot kuitenkaan sisäistäneet sähköisyyttä ja ottaneet sitä käyttöönsä tilitoimistonsa päivittäisessä arjessa?

Ohjelmistotoimittajat viestittävät ahkerasti tilitoimistoille sähköisyyden merkityksestä ja hyödyistä. Sähköisyyden seuraavasta tasosta puhutaan jo – robotiikka ja tekoäly ovat täällä. Sähköisyyden ja yhteiskäytön ei pitäisi siis enää olla uusia käsitteitä ja siten myös yleinen olettamus on, että tilitoimistot ovat omaksuneet niistä saatavat hyödyt. Ovatko kaikki tilitoimistot kuitenkaan sisäistäneet ja hyödyntäneet sitä arjessa?

Moderni tilitoimisto -kysely kertoo tilitoimistojen tilasta

Moderni tilitoimisto -kyselyyn on vastannut tähän mennessä yli 600 henkilöä. Kyselyssä arvioidaan tilitoimiston toimintaa liittyen ohjelmistoihin ja työtapoihin, asiakastyöskentelyyn sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja vastaukset kertovat missä vaiheessa digitaalista murrosta tilitoimistot tällä hetkellä ovat.

“Kysely osoittaa, että vaikka sähköinen yhteiskäytön mahdollistava järjestelmä löytyykin jo suuresta osasta tilitoimistoja, sen hyödyn maksimointi on edelleen vajavaista”

Vastauksista ilmenee, että tilitoimistoista 63 % käyttää aitoa pilvipalveluohjelmistoa, joka mahdollistaa yhteiskäytön asiakkaiden kanssa. Kuitenkin 57 % vastasi, että heidän päivittäinen arkensa koostuu edelleen suurelta osin tositteiden manuaalisesta tallentamisesta ja 51 % vastasi ettei tilitoimiston asiakkailla ole pääsyä reaaliaikaiseen tuloslaskelmaan.

Kysely osoittaa, että vaikka sähköinen yhteiskäytön mahdollistava järjestelmä löytyykin jo suuresta osasta tilitoimistoja, sen hyödyn maksimointi on edelleen vajavaista. Vastanneista noin kolmanneksella ohjelmisto ei tue yhteiskäyttöä eikä tavoitteena ole asiakaskantannan sähköistäminen. Vain 45 % vastanneista ilmoitti hakevansa kasvua ja hankkivansa uusia asiakkaita tilitoimistollensa.

Kysely paljastaa, että sähköisyys ja kasvu eivät ole kaikkia tilitoimistoja varten. Osalle sivutoiminen tai pienempi perinteinen liiketoiminnan harjoittaminen riittää. Joukosta löytyy kuitenkin vielä niitä tilitoimistoja, joissa on halua kasvulle, uusille asiakkaille ja toiminnan kehittämiselle.

Kehityksen kiinnikurominen on vielä mahdollista

Kuten kyselystämme käy ilmi, harva tilitoimisto on vielä täyssähköinen. Tosiasia kuitenkin on, että digitaalisuus ei ole vähenemässä maailmassa – päinvastoin. Tämä tulee heijastumaan myös tilitoimistoalalle enenevässä määrin ja niiden tilitoimistojen, jotka tahtovat pysyä kilpailussa mukana, tulisi ryhtyä muovaamaan toimintaansa asiakasodotusten mukaisiksi.

Lohdullinen tieto on kuitenkin se, että sähköisyyden alkutaipaleella olevat tilitoimistot eivät ole asiassaan yksin tai pudonneet kehityksestä, vaikka sähköisyydestä puhutaan jo uudella tasolla. Vanhentuneiden järjestelmien ja toimintatapojen kanssa ei kannata kuitenkaan vitkutella liian pitkään, sillä kiihtyvä kehitys alalla kasvattaa koko ajan kuilua edelläkävijöihin ja muutokseen vaadittava aika kasvaa. Kehittyminen kohti modernia tilitoimistoa on kannattavaa, eikä se ole liian myöhäistä – etenkin jos rinnallasi on luotettava kumppani, joka tukee matkalla.

Sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat sisällöt:
Tilitoimistot ja sähköisyyteen siirtymisen tuska
Tekoäly vapauttaa tilitoimistossa aikaa asiakastyöhön
Taloushallinnon automaatio tuo tilitoimiston palvelut keskiöön

 

Tutustu Fivaldiin: fivaldi.fi

Suosituimmat