Siirry sisältötekstiin

Onko tilitoimistolla varaa olla tarjoamatta asiantuntijapalveluita?

Yhä useampi pk-yritys tarvitsee talousohjauksessa ja raportoinnissa ulkopuolista konsultointia ja osaamista. Sähköiset taloushallintoratkaisut auttavat tilitoimistoa kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Oletko koskaan kuullut hoettavan mantraa ”kun asiakkaasi muuttavat omia toimintatapojaan ja liiketoimintojaan, on myös sinun muututtava?” Sähköiset taloushallintoratkaisut auttavat tilitoimistoa kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Useissa eri tutkimuksissa on todettu, että iso osa suomalaisista pk-yrityksistä on ulkoistanut taloushallintonsa tilitoimistoille. Näissä tutkimuksissa on havaittu myös se, että tulevaisuudessa yritykset tarvitsevat apua erityisesti erilaisiin yritysjärjestelyihin, verotukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.

Pienille yrityksille osaamisen ostaminen kannattavampaa

Yritysjärjestelyihin ja verotukseen liittyvät kysymykset edellyttävät palveluntarjoajalta vahvaa lainsäädännöllistä osaamista, ja myös tämän osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Erityisesti pienet yritykset tarvitsevat asiantuntijapalveluita tilitoimistoltaan, koska heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta tai edes halua panostaa sisäisen osaamisen kehittämiseen ja tämän osaamisen ylläpitämiseen. Asiantuntijan tarve voi olla myös hetkellistä, esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen aikana. Tämän takia pienen yrityksen on kannattavampaa hankkia osaamista palveluna, eikä hankkia sitä itselleen.

Sähköinen järjestelmä tarkoittaa parempaa palvelua, ei halvempaa hintaa

Järjestelmien yhteiskäyttö säästää tilitoimistoilta aikaa, kun asiakas tekee osan työstä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että säästetyn ajan voi käyttää uusien asiakkaiden hankkimiseen. Ne asiakkaat, jotka ottavat käyttöönsä sähköisiä järjestelmiä, todennäköisesti myös olettavat saavansa jotain hyötyä siitä, että he tekevät osan työstä. Osa asiakkaista odottaa saavansa tehokkuushyötyjä sähköisistä järjestelmistä. Toiset taas odottavat saavansa läpinäkyvyyttä yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen.

Löytyy myös paljon sellaisia yrittäjiä, jotka odottavat saavansa halvempaa kirjanpitoa, koska he tekevät osan työstä itse. Odotukset hinnan alentumisesta ovat kuitenkin erikoisia, koska sähköisen taloushallinnon avulla asiakas saa paljon lisäarvoa, jota ei saanut aiemmin, kun kirjanpito tehtiin perinteisellä tavalla. Väitänkin, että tilitoimistojen kannattaa hinnoitella sähköiset taloushallintopalvelut kiinteähintaisiksi palvelupaketeiksi. Silloin asiakas ei enää laske yksittäisen tositteen hintaa tai aikaa, jota kirjanpitäjä käytti yrityksen kirjanpitoon, vaan asiakas kokee saavansa lisäarvoa tilitoimistolta, josta hän on valmis myös tilitoimistolle maksamaan. Mikäli aihe kiinnostaa, saat lisätietoja tilitoimistopalvelujen tuotteistamisesta kuuntelemalla maksuttoman webinaaritallenteen ”Hinnoittelu ja tuotteistaminen tilitoimistossa” .

Tilitoimisto lukujen tulkitsijana

Yhä useampi pk-yritys tarvitsee talousohjauksessa ja raportoinnissa ulkopuolista konsultointia ja osaamista. Asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä taloushallinnon ammattilainen voi tarjota asiakkaalle tärkeää tietoa esimerkiksi tulkitsemalla yrityksen avainlukuja. Yritykset haluavat saada reaaliaikaista ja ymmärrettävää tietoa siitä, mikä on yrityksen nykytila. Tämän lisäksi useat yritykset haluavat ajantasaisen ja oikean tiedon lisäksi asiantuntijoiden neuvoja siitä, miten olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää yrityksen päätöksenteon tukena. Tämän tyyppistä konsultatiivista palvelua pk-yritykset haluavat nyt ja tulevaisuudessa omalta tilitoimistoltaan.

Myös nämä aiheet voisivat kiinnosta sinua:
Asiakas maksaa tilitoimistoille konsultoinnista ja liiketoiminnan ohjaamisesta
Ansaitseeko tilitoimistosi viisi tähteä? Asiakaskokemus kilpailuetuna
Tekoäly vapauttaa tilitoimistossa aikaa asiakastyöhön

Tutustu Fivaldiin: fivaldi.fi

Suosituimmat