Siirry sisältötekstiin

Ohjelmisto on yksinkertaisempi kuin peruna

Reilun viiden päivittäistavarakaupassa vietetyn vuoden jälkeen olen työskennellyt noin 100 päivää ohjelmistoalalla. Kirjoituksessani kuvaan toimialojen välisiä eroja taloushallinnon näkökulmasta.

ohjelmisto vai peruna
ohjelmisto vai peruna

Aloittaessani työskentelyn päivittäistavarakaupassa oletin, että liiketoiminta olisi taloushallinnon näkökulmasta melko yksinkertaista, kuten asiakkaalle tarjottavista lopputuotteista, vaikkapa perunasta, voisi kuvitella. Ohjelmistoalalle siirtyessäni odotus lopputuotteen yksinkertaisuudesta oli päinvastainen, muutaman kymmenen tai sadan sivun sopimuksella päästään usein jo kohtuulliseen yhteisymmärrykseen lopputuotteesta toimittajan ja asiakkaan välillä. Ohjelmistoliiketoiminnan oletin puolestaan olevan melko helposti ymmärrettävää. Lopputuotteiden osalta ennakko-oletukseni ovat osoittautuneet melko hyvin todellisuutta vastaaviksi, mutta liiketoiminta taloushallinnon näkökulmasta on yllättänyt enemmän.

Päivittäistavarakaupassa kuten muillakin toimialoilla onnistumiseen vaikuttavat tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeisiin nähden sekä sen hinta. Asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sopivia tuotteita valitaan suurelta osin valtaviin tietomassoihin perustuen, unohtamatta arvoketjun aiemmissa vaiheissa alkutuotannosta elintarviketeollisuuteen tehtäviä päätöksiä. Tuotteiden valitsemisen jälkeen seuraa moninainen määrä liiketoiminnan prosesseja, kuten logistiikka ja kaupan operaatiot. Hintaa kilpailuetuna voidaan tukea valikoimapäätösten lisäksi edellä mainittujen prosessien optimoinnilla. Kaiken tämän lopputuloksena asiakas löytää mieleisensä perunan kaupan hyllyltä.

Entäpä, mitä tapahtuu ohjelmistoalalla? Asiakkaiden tarpeisiin kokonaan tai osin tehtäviä ohjelmistoja tuottavien yritysten kilpailuetuja ovat muun muassa eri tavoin mitattuna osaava henkilökunta sekä kyky viedä sovittuja projekteja läpi osapuolten toivomalla tavalla. Valmiita ohjelmistoja tuottavilla yrityksillä edellisistä kilpailueduista voisi pudottaa pois jopa projektiosaamisen. Aivan näin yksinkertaiseksi ohjelmistomaailmaa ei kuitenkaan voi luonnehtia, vaan ohjelmiston tuottaminen vaatii hyötyä tuottavan ratkaisun lisäksi paljon suunnittelua ja työn hallintaa. Kuitenkin voin sanoa, että kaupan alalta tuttuun monimutkaisuuteen en ohjelmistoalalla ole törmännyt.  

Ohjelmisto on mielestäni yksinkertaisempi kuin peruna.

Mitä edellä esitetty tarkoittaa taloushallinnon näkökulmasta?

Päivittäistavarakaupassa ja ohjelmistoalalla taloushallinto omalta osaltaan pyrkii tukemaan liiketoimintaa. Erottavana tekijänä on kaupan alalla haasteena oleva prosessien välisten tietovirtojen oikeellisuuden seuraaminen ja varmistaminen. Ohjelmistoalalla taloushallinnon tärkeämpänä tehtävänä on taka-alalla varmistaa, että henkilöstöllä on mahdollisimman hyvät edellytykset työnsä tekemiseen. Taka-alalla oleminen on monimutkaisten tietovirtojen hallintaa helpompaa, minkä vuoksi ohjelmisto on mielestäni yksinkertaisempi kuin peruna.

Suosituimmat