Numeron WFM on ratkaisu sote-alan haasteisiin myös Suomen ulkopuolella

Tukholmassa järjestettiin kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa lääkäreille ja terveydenhuollon johdolle suunnattu Framtidens Sjukhus -tapahtuma. Tapahtumassa ruodittiin ajankohtaisia teemoja, kuten työn helpottamista teknologian avulla ja sitä, miten potilaiden muuttuviin odotuksiin voidaan vastata tuottamalla älykkäitä ratkaisuja tulevaisuuden sairaanhoidolle. Tavoitteena oli auttaa kävijöitä löytämään uusia taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, jotka palvelisivat sekä potilaita, että henkilöstöä entistä paremmin. Meillä oli kunnia toimia pääyhteistyökumppanina sankoin joukoin terveydenhuollon huippuammattilaisia vetäneessä tapahtumassa.

Kaikissa Pohjoismaissa on meneillään laajat investoinnit vanhojen sairaaloiden uudistamiseksi ja uusien rakentamiseksi. Tilaisuudessa kävi ilmi, että uudistamistyöhön liittyy samoja haasteita niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin. Eri maissa myös pyritään samantapaisiin ratkaisuihin hoitoprosessien tehostamiseksi. ”Osallistumisen jälkeen uskomme entistä vahvemmin, että voimme auttaa myös muissa Pohjoismaissa samoilla taloudellista hyötyä tuottavilla kehittämistoimilla, joita Suomessa on toteutettu Numeron WFM:n avulla”, kertoo myyntijohtaja Heikki Saari.

Tapahtumassa käydyissä keskusteluissa nousi esiin, että Ruotsissa tarvitaan tällä hetkellä useita erillisiä järjestelmiä työvuorojen suunnitteluun, eikä työvuorojen suunnittelua voida keskittää. Väestön ikääntymiseen liittyvä hoitotarpeen kasvu ja jatkuva työvoimapula ovat kuitenkin saaneet sairaalat etsimään uusia ratkaisuja henkilöstön käytön suunnitteluun. Juuri näiden haasteiden ratkaiseminen kuuluu ydintoimintoihimme. Kokonaisvaltaisella WFM- eli työvoiman hallintajärjestelmällä (Workforce Management) suurenkin organisaation työvuoro- ja työajan käytön suunnittelu voidaan keskittää, mikä johtaa niin henkilöstön tehokkaampaan hyödyntämiseen kuin parempaan työssäjaksamiseen.

Puheenvuorossamme Senior Advisor Esa-Matti Tolppanen avasi mahdollisuuksia integroida WFM-järjestelmä muihin terveydenhuollon järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin. Tällainen mahdollisuus herätti paljon kiinnostusta Tukholmaan kerääntyneiden terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, ja olemmekin jo tehneet uusien kontaktiemme kanssa suunnitelmia yhteistyön jatkamisesta.

Framtidens Sjukhus on nyt takanapäin, mutta työmme pohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon eteen on vasta aluillaan. Oli ilo olla mukana onnistuneessa tapahtumassa ja oppia uutta muiden Pohjoismaiden henkilöstöhallinnan prosesseista ja haasteista. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Anna Wilkman

Anna Wilkman
markkinointikoordinaattori
Visma Numeron Oy

0