Siirry sisältötekstiin

Nopeuta perintää oikeilla tiedoilla

Oikea tieto oikeassa paikassa sujuvoittaa perintää.

Oikeat ja ajantasaiset tiedot laskuissa auttavat yritystäsi parempaan perintätulokseen

Luottokauppaa käytäessä on tärkeää varmistaa, että ostajalta on pyydetty kaikki tarpeellinen kauppaan liittyvä tieto jo kaupanteon ja asiakassuhteen alkuvaiheessa. Tällöin nämä tiedot ovat helposti saatavilla siinä vaiheessa, kun on laskutuksen aika. Kun laskulta löytyvät vaaditut tiedot selkeästi, tämä auttaa myös asiakasta laskun tarkistuksessa. Selkeä ja oikea tieto helpottaa ja nopeuttaa asiakkaasi maksamista.

Kun asiakassuhteen kannalta tärkeät tiedot on kerätty huolellisesti, näitä tietoja pystytään hyödyntämään siinäkin tilanteessa, jos lasku jää jostain syystä maksamatta. Perintäkumppanin on helpompi käynnistää toimenpiteet saatavan kotiuttamiseksi ja laskun perintä on tehokasta heti alusta alkaen. Oikeat tiedot mahdollistavat sen, että perintä on nopeaa ja perintäprosessiin ei tule viiveitä sen takia, että väärien osoitteiden tai muiden puuttuvien tietojen selvittelyyn joudutaan käyttämään aikaa.

Mitä muita tietoja kannattaa ilmoittaa perintäkumppanille?

Velallisasiakkaan yhteystietojen mm. puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja yritysvelallisen yhteyshenkilön ajantasaisista tiedoista on paljonkin hyötyä saatavan perinnässä. Perintäkumppani tarvittaessa selvittää nämä asiat, mutta oikeat pohjatiedot ovat tärkeitä ja joskus yrityksellä itsellään on tiedossaan sellaisia kontaktitietoja, joita ei ole saatavissa julkisista rekistereistä.

Jos yrityksesi käytössä on vakuuksia, niistäkin kannattaa ilmoittaa perintäkumppanille. Vakuudet turvaavat luottokauppaa ja etenkin velallisen maksukyvyttömyystilanteessa vaikuttavat paljonkin siihen, miten perintäprosessissa kannattaa edetä. Tämän takia parhaaseen perintätulokseen päästään, kun perintäkumppanilla on tieto saatavan kokonaistilanteesta.

Mitä paremmin perintäkumppanisi on tietoinen perittävään laskusaatavaan liittyvistä mahdollisista neuvotteluista, riitaisuuksista tai muista taustatiedoista niin sitä paremmin ja tehokkaammin perintä etenee. Jos siis mietit, onko tämä tieto relevantti tieto perintäkumppanillesi, mieluummin ilmoita tieto meille kuin jätä ilmoittamatta! Yhteistyöllä pääsemme parhaaseen perintätulokseen. 

Merja Rahtu
perintäpalvelupäällikkö

Suosituimmat