Neljä menestysavainta nykypäivän tehokkuuden johtamiseen

HR:n tulevaisuus

Yritysten toiminnan tehostamispaineet ovat meille arkipäivää. On tärkeää, että annetuilla panoksilla saavutetaan mahdollisimman suuri tuotto. Yrityksen tehokkuus perustuu ihmisten toiminnan tehokkuuteen, jota voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Työntekijöiden järjestelmäosaaminen on yksi tärkeä tehokkuuteen vaikuttava tekijä.

Yritystoiminnan tehokkuuden lisäämiseksi onkin kehitetty erilaisia apuvälineitä, kuten toiminnanohjausjärjestelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta indikoi organisaation halusta menestyä, ohjata toimintoja paremmin, tehokkaammin ja tuottavammin. Haasteena on, että osaamisen ja sitä kautta tehokkuuden tason määrittäminen tietotyön osalta on yhä haastavampaa.

Järjestelmät tehokkaaseen käyttöön osaamisen kasvattamisella

Monipuolisista järjestelmäominaisuuksista huolimatta 70 % yrityksistä kuitenkin käyttää hankkimaansa järjestelmää vajaateholla. Suurin kompastuskivi tässä on hyvinkin inhimillinen tekijä: käyttäjäosaaminen. Tehokas käyttö on riippuvainen siitä, kuinka hyvin käyttäjät osaavat hyödyntää järjestelmän ominaisuuksia. Riittävän suuri käyttöaste on perusedellytys kokonaislaadun muodostumiselle – oli järjestelmä täysin uusi tai monta vuotta käytössä ollut tuttu järjestelmä.

Neljä menestystekijää yrityksen tehokkuuden kehittämiseen järjestelmäosaamisen näkökulmasta:

1. Tunnista liiketoiminnan kannalta kriittiset osaamistarpeet. Yrityksessä tarvitaan tietyntyyppisiä taitoja menestymiseen. Kriittinen osaamispääoma on eräänlainen moottori: oikeanlaisen osaamisen kautta tavoitteet jalkautuvat toiminnaksi ja toiminta edelleen tulokseksi.

2. Tee osaamistarpeet näkyviksi. Tehokkaassa osaamisen johtamisessa tavoitteet tehdään näkyviksi työntekijöille. Henkilöstöllä on ymmärrys miten järjestelmän tulisi hyödyttää yritystä. Kun kerrotaan avoimesti, mitä taitoja yrityksessä tarvitaan ja miksi, henkilöstö sitoutuu tiiviimmin osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

3. Kartoita nykyiset toimintatavat. Teemme tai ainakin haluamme tehdä asioita, jotka vievät meitä kohti menestystä. Jotta suunta pysyy oikeana, tarvitaan nykytilan analysointia. Kun tunnistetaan nykyinen tapa toimia, tunnistetaan myös sen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

4. Mahdollista osaamisen kehittäminen ja kokemusten jakaminen. Osaamisen ylläpitäminen on tuottava investointi, kun se tehdään oikein, nykyaikaisia kanavia hyödyntäen. Kustannustehokkaat oppimiskeinot, kuten verkkokoulutukset ja koulutusvideot, mahdollistavat kouluttautumisen ajasta ja paikasta riippumatta. On myös tärkeää kannustaa koulutettavia jakamaan oppimaansa ja parhaita käytänteitään.

Tietojärjestelmien käytön analyysia varten me Vismalaiset olemme kehittäneet Käyttötapakartoitus-mallin. Mallin avulla on mahdollista tehdä näkyväksi nykyinen käytön taso sovelluksittain, kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia käyttäjiltä sekä tunnistaa tehottomuutta aiheuttavat osaamisen kehittämistarpeet.

Tulokset toimitetaan asiakasyrityksen käyttöön ja vapaasti hyödynnettäväksi. Asiakkaamme hyödyntävät kyselyn raporttia paitsi koulutusten suunnittelussa, myös tiimien kehittämisessä, kehityskeskusteluissa ja johtoryhmätyöskentelyssä. Palaute Käyttötapakartoituksista on ollut todella hyvää.

Johanna RakemaaJohanna Rakemaa

Koulutuspäällikkö

Visma Software Oy

 

 


Visma tehostaa liiketoimintaasi

Varmista saumaton yhteistyö hankkimalla kaikki yritysohjelmistot ja palvelut samasta talosta. Tutustu ratkaisuvalikoimaamme osoitteessa: visma.fi

0