Miten varmistaa tilinpäätöksen valmistuminen hyvissä ajoin?

Vuosi on lähestymässä loppuaan ja yritysten tilinpäätökset tulevat jälleen ajankohtaisiksi. Meillä täällä kirjanpitotoimistossa ollaan valmistautumassa vuoden kiireisimpään aikaan. Yhteinen tavoitteemme yrittäjien kanssa on saada yritysten kirjanpidot hyvissä ajoin valmiiksi oikeilla tiedoilla varustettuna ja vielä mahdolliseen tilintarkastukseen.

Lain mukaan osakeyhtiöiden tilinpäätöksen valmistumisaika on neljä kuukautta ja veroilmoitukset tulee siten jättää 30.4.2016 mennessä (mikäli tilikausi on kalenterivuosi), jolloin myös lopulliset verot tulevat maksettavaksi. Muiden henkilöyhtiöiden ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset tulee toimittaa 2.4.2016 mennessä. Erilaisten yritysten tilinpäätösten valmistumisaika riippuu paljolti yrityksen koosta ja laajuudesta, mutta kaikki yrittäjät voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen, että tilinpäätös saataisiin valmiiksi hyvissä ajoin ja valmistelut pitkälti kerralla kuntoon.

On siis hyvä valmistautua yhdessä tulevaan 31.12.2015 tilinpäätökseen. Tähän kirjoitukseen olemme koonneet muistilistan asioista, jotka jokainen yritys voi toimittaa omalle kirjanpitäjälleen jo heti tiedot saatuaan. Näin saadaan mm. joulukuun arvonlisäverot oikeansuuruisena ilmoitetuiksi. On hyvä muistaa, että verottaja määrää viivästysseuraamuksen arvonlisäveron oikaisuilmoitukselle, mikäli 12.2.2016 jätettävälle arvonlisäveroilmoitukselle tulee oikaistavaa.

Muistilista tilinpäätöksen tueksi

Varmista ainakin nämä asiat kun haluat tehdä tilinpäätöksestä mahdollisimman sujuvan:

  • Pyydä valmiiksi saldovahvistukset rahoituslaitoksilta. Saldovahvistuksissa tulee käydä ilmi seuraavan tilikauden lyhennyssuunnitelmat, siirtyvä korko sekä lainojen ja tilien saldo-otteet per 31.12.2015. Toimita kirjanpitäjälle myös ajantasainen vakuus- ja kiinnitysluettelo tilinpäätöksen liitetietoja varten.
  • Tarkastetaan osakirjanpitojen sisältö: Myynti- ja ostoreskontran tulee olla ajantasaiset ja oikeansuuruiset. On tarkistettava, onko myyntisaatavissa vanhempia saatavia (tai luottotappiona käsiteltäviä eriä)  sekä varmistuttava myös, että perintätoimenpiteet on tehty. Lisäksi tulee tarkistaa, onko vuonna 2015 tehdyt työt kaikki laskutettu, vai tuleeko laskuttamattomia saatavia tai vuosialennuksia tms. tuloutettavaksi tilinpäätökseen.  
  • Palkkojen TYEL – ja muiden vakuutusten vuosilaskennan tuloksia voi pyytää vakuutusyhtiöiltä tilinpäätöstäsmäytystä varten heti kun ne valmistuvat. Ne ovat usein tilinpäätökseen jo käytettävissä ja saatavilla. Varsinkin jos vuosipalkat ovat suuria, kannattaa näitä vuosilaskennan tuloksia kysellä ja kiirehtiä. Varmistetaan myös luontaisetukäsittelyiden osalta, että ne on käsitelty oikean suuruisina palkoista lähtevässä vuosi-ilmoituksessa.
  • Varmistetaan palkkahallinnosta, tuleeko siirtyvin erin käsitellä palkkoja vuodelta 2015. Jos palkanmaksu vuoden 2015 ansaituista palkoista jää vuoden 2016 puolelle, tulee nämä palkat ilmoittaa myös tilinpäätökseen. Lomapalkkavelkalaskelma henkilöittäin tarvitaan myös tilinpäätöshetken tilanteesta palkanlaskijalta.
  • Varmistetaan, että käyttöomaisuuden poistosuunnitelmat on tehty
  • Varastoinventaari tarvitaan mukaan tilinpäätösaineistoon, sekä mahdollisesti keskeneräisten töiden laskelmat, luettelot ja niihin kohdistuvat ennakkomaksut, jos näitä on.
  • Ovatko kaikki matkalaskut vuodelta 2015 tehty ja toimitettu kirjanpitoon tiedoksi?
  • Toimita edellisen vuoden verotuspäätös kirjanpitäjälle verotuksen täsmäyttämistä ja verolaskentaa varten.

Muista myös aktiivinen keskustelu kirjanpitäjäsi kanssa

Tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä on hyvä myös miettiä ja läpikäydä, mitä ajatuksia ja toivomuksia edellisestä vuodesta on syntynyt taloushallinnon kehittymiselle ja käydä näitä asioita läpi oman kirjanpitäjän kanssa. Vakuutusten sisältö ja  – ajantasaisuus sekä ennakkoverojen määrä vuodelle 2016 on hyvä ennakoida ja miettiä tuleeko muutoshakemuksia tehtäväksi.

Olisiko tilinpäätösprosessia mahdollista sujuvoittaa?

Muistutan myös, että sähköiset taloushallinnon toiminnot voidaan ottaa käyttöön koska tahansa, myös kesken tilikauden, elleivät ne ole jo käytössä. Tällä tavoin voidaan säästää yrittäjän työaikaa taloushallinnon tehtävien parissa. Näin myös kuukausikirjanpito on reaaliaikainen ja tiedot ovat osto- ja myyntireskontrassa valmiina tilinpäätökseen.

Yhteistyöterveisin ja talvisia työniloja toivotellen,

EevaEeva Markkanen
KLT-kirjanpitäjä ja Business Advisor -koulutettava
Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: