Siirry sisältötekstiin

Miten TUPAS-järjestelmän muuttuminen näkyy Visma Tampuurin asiakkaille?

Tupas-järjestelmä tunnetaan laajemmin loppukäyttäjien keskuudessa pankkitunnuksina ja Visma Tampuuri käyttää sitä laajasti eri sähköisten asiointipalveluidensa varmennuksiin ja käyttäjän ensitunnistukseen asukassivuilla. Käytämme jatkossa asiakkaiden ensitunnistamiseen ja asiointiin sähköisissä palveluissa Telian välityspalvelua.

visma-tampuuri

Tupas-järjestelmä tunnetaan laajemmin loppukäyttäjien keskuudessa pankkitunnuksina ja Visma Tampuuri käyttää sitä laajasti eri sähköisten asiointipalveluidensa varmennuksiin ja käyttäjän ensitunnistukseen asukassivuilla.

Euroopan Unionin eIDAS-asetus astui voimaan vuonna 2016, ja samaan aikaan muuttui Suomen kansallinen säännöstö sähköisille tunnistuspalveluille asetettavista vaatimuksista. Vaatimusten pitkän tähtäimen vaikutuksina Suomessa on, että Tupas-järjestelmä korvataan uudella kansallisella luottamusverkostolla, johon tunnistamispalveluita tarjoavien tahojen on liityttävä. Pankkien oli julkistettava uudet palvelunsa viimeistään maaliskuussa 2019 ja siirtymäaikaa järjestelmien korvaamiseen annettiin lokakuuhun 2019.

Visma Tampuuri käyttää jatkossa Telian välityspalvelua

Loppukäyttäjille tunnistuspalvelun päivittyminen uuteen ei näy millään tavalla, mutta palveluja käyttäville järjestelmille syntyy jonkin verran päivitystarvetta. Vaihtoehtona on edelleen Tupas-järjestelmän malliin integroida jokainen luottamusverkostoon tarjottu tunnistamisväline erikseen, tai käyttää tunnistautumiseen tunnistusvälityksen palveluntarjoajaa, joka on tunnistuslain mukainen uusi toimijarooli. Uuden roolin tuomana etuna on se, että tunnistuspalvelua käyttävän järjestelmän pitää integroitua vain välittäjän rajapintoihin, jolloin sen käytössä ovat kaikki välittäjän tarjoamat tunnistusvälineet. Välittäjä itse hoitaa integroinnit yksittäisiin tunnistusvälineisiin.

Pankit tiedottavat tällä hetkellä aktiivisesti tunnistuspalvelujen muutoksesta ja kiirehtivät järjestelmien tilaajia olemaan aktiivisia toimittajien suuntaan, mutta ei hätää! Visma Tampuurilla asia on jo hoidossa. Käytämme jatkossa asiakkaiden ensitunnistamiseen ja asiointiin sähköisissä palveluissa Telian välityspalvelua, joka tarjoaa tunnistusvälineinä kaikki Suomessa toimivat pankit, sekä kaikkien operaattorien mobiilivarmenteet.

Tampuurin asukassivuja ja sähköisiä palveluita käyttäville asiakkaille siirtymä näkyy siten, että heidän ei tarvitse enää tehdä omia sopimuksia yksittäisten tunnistuspalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Myös hinnoittelu yksinkertaistuu välityspalveluun siirtymisen myötä, eikä eri pankkien kesken ole enää eroja tunnistamisen hinnassa.

Suosituimmat