Miten hyvin saatavat muuttuvat rahaksi sinun yrityksessäsi?

Pitkät maksuajat ajavat yrityksiä maksuvaikeuksiin, kun yritys ei saa ajoissa maksua toimittamastaan palvelusta tai tuotteesta. Näissä tilanteissa yrityksellä on todella isoja vaikeuksia löytää kustannuksiltaan edullista, korvaavaa rahoitusta käyttöpääomaan tarpeeseen.

Maksuaika saa yritysten välisissä sopimuksissa ylittää nykyisin 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. 1.5.2015 alkaen tuli voimaan säännös, jossa yksityisten yritysten ja elinkeinonharjoittajien maksuajan enimmäispituudeksi 60 päivän sijaan määriteltiin 30 päivää. Sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei ole oikeutta viivästyskorkoon tai periä perintäkuluja, on saman lain mukaan myös tehoton.

Pitkistä maksuajoista sovittava erikseen

Suomen Yrittäjät myös muistuttaa, että yli 30 päivän maksuajoista sopimisen täytyy olla molemmin puolista. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus tai esimerkiksi vakiomuotoisissa ostoehdoissa oleva teksti ei täytä lain edellyttämää sopimisen vaatimusta.

Laki itsessään ei ole vielä auttanut tilanteen parantamiseksi. Visman selvitys kertoo, että lain voimaantulon jälkeen yli 30 päivän maksuehtojen osuus kaikista laskuista on kasvanut, ei suinkaan vähentynyt. Ennen lain voimaan tuloa yli 30 päivän maksuehtojen osuus oli noin 7 % kaikista laskuista, nyt se on 8 %.

Miten hyvin saatavat muuttuvat rahaksi sinun yrityksessäsi? Tässä kysymyksiä, joihin kannattaa etsiä vastauksia ja sitä kautta helpottaa oman käyttöpääoman tehokkaampaa ja tuloksellisempaa kiertoa sekä parantaa maksuvalmiutta.

Miten hyvin myyntiprosessi yrityksessäsi toimii?

Millaisilla sopimusehdoilla saat kauppoja?

Miten tehokkaasti yrityksesi laskutusprosessi toimii?

Miten hallitset saatavien seurannan ja perintäprosessin?

Millainen luottopolitiikka yritykselläsi yleensäkin on?

Tiedätkö miten ulkoistaminen kannattaisi organisoida?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Kartoitetaan yhdessä paras ratkaisu yrityksesi käyttöön – Autamme mielellämme

Simonen AnittaAnitta Simonen
Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy

 

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: