Miten henkilöstö sitoutetaan?

Erityisesti henkilöstövaltaisilla toimialoilla on tärkeää, että henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta. Tämä on tärkeää paitsi työntekijöiden hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden kannalta, myös palvelutason, ja sitä kautta kannattavuuden, näkökulmasta. Sitouttaminen onkin nostettu yhdeksi Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry:n Uudista ja Uudistu -messujen teemaksi. Miten henkilöstöä sitten voidaan sitouttaa? Tapahtuman lähestyessä pysähdyimme pohtimaan keinoja tähän.

Työergonomia

Varsinkin aloilla, joilla tehdään paljon vuorotyötä, on tärkeää huolehtia, että työkierrot ovat ergonomisia ja lepoajat vuorojen välillä riittävät. Esimerkiksi terveydenhuollossa työntekijöiden jaksaminen heijastuu suoraan annettavaan hoitoon ja potilasturvallisuuteen. Kun vielä panostetaan vapaallaoloajan maksimointiin ja siihen, että yksittäisiä työ- ja vapaapäiviä on mahdollisimman vähän, lisätään työhyvinvointia. Voitaneen sanoa, että työergonomiasta huolehtiminen on perusedellytys henkilöstön sitoutumiselle ja tehokkaalle työskentelylle. Työergonomian toteuttaminen vuorosuunnittelussa on kuitenkin haastavaa erityisesti, kun suunnittelun piirissä on suuri määrä ihmisiä. Tässä Numeron WFM -järjestelmä (workforce management, työvoiman hallinta) tulee apuun varoittamalla lain, työehtosopimusten ja organisaation itse asettamien rajaehtojen vastaisista työaikarikkeistä, eikä inhimillisiä erehdyksiä pääse syntymään.

 

Autonominen suunnittelu ja tasapuolisuus

Erityisesti silloin, kun halutaan erottua kilpailijoista ja houkutella työvoimaa, nousevat henkilöstön kuunteleminen ja heidän toiveidensa sekä vaihtelevien elämäntilanteiden huomiointi avainasemaan. Autonominen työvuorosuunnittelu onkin nouseva trendi, mutta sen toteuttaminen käsipelissä vie paljon resursseja, eikä toteutuksen tasapuolisuudesta ole takeita – aktiivisimmat ja nopeimmat nappaavat helposti parhaat vuorot. Tasapuolisuus työvuorotoiveiden huomioinnissa voidaan kuitenkin taata automatisoimalla suunnittelu. Kun järjestelmä jakaa vuorot jokaisen näkemys tulee huomioiduksi, ketään ei suosita ja tasapuolisuus voidaan tarvittaessa todentaa luotettavasti. Numeron WFM -ratkaisu lisää myös läpinäkyvyyttä, kun vapaana olevat vuorot ja toiveiden toteutuminen ovat suoraan työntekijöiden nähtävissä omasta henkilöstöportaalista.

Tiedonkulku

Kolmas sitouttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeä seikka on, että organisaatiossa asetetaan selkeät pelisäännöt toimintatavoille. Vapaiden, toivottavissa olevien vuorojen näkemisen lisäksi jokaisen tulee saada ajoissa tietoonsa selkeät työvuorosuunnitelmat sekä työohjeet. Lisäarvoa voidaan tuottaa tuomalla palkkaperusteet työntekijöiden nähtäville jo työohjeessa, mikä helpottaa osaltaan henkilökohtaisen elämän ja oman talouden suunnittelua. Kun ihmistä kohdellaan ihmisenä, voittavat kaikki: tyytyväinen työntekijä, motivoituneen henkilöstön työnantaja sekä laadukasta palvelua saava asiakas.

0