Siirry sisältötekstiin

Miten aiot hoitaa yrityksesi saatavien hallintaa vuonna 2019?

Jotta saavien hallintaa voidaan kehittää, tulee sen nykytila tuntea. Erityisesti yrityksissä, joissa saatavien hallintaa ei vielä mitata systemaattisesti, voi tietämys nykytilanteesta olla heikko tai jopa virheellinen. Tässä artikkelissa tarjoamme 6 kysymystä, joiden avulla yritys voi määrittää saatavien hallinnan nykytilansa ja pääsee näin alkuun sen mittaamisessa.

Saatavien hallinta 2019
Jotta saatavien hallintaa voidaan kehittää, täytyy sitä ensin mitata

Ilman saatavien hallintaa ja perintää osa yritykselle kuuluvasta tuloksesta voi jäädä kokonaan kertymättä. Perintä onkin tiivis osa yritysten arkea: jopa neljä viidestä yrityksestä joutuu perimään saataviaan (Visman perintätutkimus).

Tällä hetkellä jopa 50% pienten ja keskisuurten B2B yritysten  myyntilaskuista maksetaan myöhässä. Euroopan tasolla maksuviiveistä johtuva rahoituskustannus yrittäjille on Euroopan komission arvion mukaan jopa 160 miljoonaa euroa päivässä.

Jotta saavien hallintaa voidaan kehittää, tulee sen nykytila tuntea. Erityisesti yrityksissä, joissa saatavien hallintaa ei vielä mitata systemaattisesti, voi tietämys nykytilanteesta olla heikko tai jopa virheellinen. Lue tästä artikkelista 6 kysymystä, joiden avulla yritys voi määrittää saatavien hallinnan nykytilansa ja pääsee näin alkuun sen mittaamisessa.

Jotta saatavien hallintaa voidaan kehittää, täytyy sitä ensin mitata

Mittaaminen toimii pohjana tulevien liiketoimintapäätöksien suunnittelussa. Huolellisesti valittujen mittareiden ja selkeiden tavoitteiden avulla saatavien hallintaa pystytään kehittämään entistä paremmin yrityksen liiketoimintaa palvelevaksi.

Saatavien hallinta kannattaa erottaa omaksi mitattavaksi kokonaisuudekseen erilleen yrityksen muusta taloushallinnosta. Näin päästään porautumaan tarkemmin juuri saatavien hallinnan haasteisiin ja kehittämisen fokus on helpompi säilyttää.

Saatavien hallinnan mittaaminen aloitetaan nykytilan määrittämisellä, tavoitteiden asettamisella ja mittareiden valinnalla.

6 kysymystä saatavien hallinnan nykytilan määrittämiseen

Jotta saatavien hallintaa voidaan kehittää, täytyy ensin selvittää sen nykytila. Tähän kuuluu mm. yrityksen luottotappioiden määrän ja nykyisen perintäprosessin selvittäminen. Riippuen asetettavista tavoitteista, saattaa olla hyödyllistä jo tässä vaiheessa hakea lisätietoa esimerkiksi luotollisen kaupan osuudesta kokonaismyynnistä ja keskimääräisen luotollisen kaupan koosta.

Näihin kysymyksiin vastaamalla saat kartoitettua yrityksen saatavien hallinnan nykytilaa:

  1. Tarjoaako yrityksenne asiakkailleen maksuaikaa eli luottoa?
  2. Millaisia maksuaikoja asiakkaille tarjotaan? Onko esimerkiksi eri asiakaskategorioissa erilaiset maksuajat?
  3. Mikä on yrityksenne luotollisen keskikaupan koko?
  4. Paljonko luottotappioita syntyy kuukausittain tai vuosittain?
  5. Millaisella prosessilla asiakkaidenne maksukykyä selvitetään?
  6. Onko yrityksellänne jo määritetty prosessi luoton myöntämiseen, saatavien hallintaan ja perintään? Jos on, niin noudatetaanko sitä?

Saatavien hallinnan kehittäminen edellyttää, että yritys määrittää ja kirjaa sen sisäisen saatavien hallinnan prosessin. Tähän kuuluu luoton myöntämiseen, maksukyvyn varmistamiseen, maksusuunnitelmien tekoon, maksumuistuttamiseen ja perintään liittyvien toimenpiteiden sisällön, aikataulun ja niistä vastaavan tahon kirjaaminen. Kun nykyinen prosessi on selvillä, voidaan sitä kehittää asetettujen tavoitteiden mukaan.

Lue lisää saatavien hallinnan mittaamisesta

Lataa maksuton Saatavien hallinnan mittaamisen ja kehittämisen opas. Oppaassa saat tietoa saatavien hallinnan tavoitteiden asettamisesta ja mittareiden valinnasta. Kerromme mm. miksi ja miten saatavien hallintaa kannattaa mitata, millaisia mittareita saatavien hallinnan mittaamiseen on ja miten saatavien hallintaa voidaan kehittää näiden mittarien pohjalta.

Suosituimmat