Siirry sisältötekstiin

Kilometrikorvaus, päiväraha ja tulorekisteri – mitä ne käytännössä tarkoittavat?

Tässä blogissa avaamme työmatkailun terminologian peruskivet: mitä kilometrikorvaus, päiväraha ja tulorekisteri tarkoittaa käytännössä.

Hymyilevä nainen nousee junan kyytiin

Blogi julkaistu alunperin 07/2019, päivitetty 11/2022

Työmatkailu on murroksessa: mobiilit työkalut mahdollistavat entistä sujuvammat työmatkat, joihin kuitenkin liittyy edelleen runsaasti erilaisia vaatimuksia ja käytäntöjä. Tässä blogissa avaamme työmatkailun terminologian peruskivet: kilometrikorvauksen, päivärahan ja tulorekisterin.

Siirry alta suoraan lukemaan lisää sinua kiinnostavasta aiheesta! 👇

# Mikä on kilometrikorvaus (2023)?

# Mikä on päiväraha (2023)?

# Mikä on tulorekisteri?

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus on työntekijälle omalla kulkuneuvolla tehdystä tilapäisestä työmatkasta maksettava veroton korvaus.

Toisin kuin moni luulee, kilometrikorvaus ei ole vain “bensarahaa”, vaan kyseessä on myös korvaus oman ajoneuvon kuluttamisesta. Kilometrikorvaus liittyy siis esimerkiksi moottorin ja renkaiden kulumiseen ja tätä kautta ajoneuvon arvon alenemiseen, joka aiheutuu työn edellyttämästä oman kulkuneuvon käytöstä. 

Vuonna 2023 kilometrikorvauksen perussumma (=enimmäismäärä) on 0,53 € per ajettu kilometri.

Maksettava korvaus voi kuitenkin vaihdella työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työnantajan käytäntöjen mukaan. Korvaukseen vaikuttaa myös työmatkaan käytetty kulkuneuvo ja esimerkiksi mönkijöille ja mopoille on määritelty omat kilometrikorvaukset! Lisäksi esimerkiksi perävaunun kuljettamisen tai ylimääräisten matkustajien vuoksi maksettavaa summaa voidaan korottaa. 

Kilometrikorvausten kannalta korvattaviksi määritellään sellaiset työmatkat, jotka kohdistuvat työpaikan ulkopuolella sijaitsevalle erityiselle työntekemispaikalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kodin ja työpaikan välisistä matkoista kilometrikorvausta ei voi saada, vaikka ne henkilökohtaisessa verotuksessa voikin vähentää tulonhankkimiskuluina. 

Toisaalta kilometrikorvauksia saadaksesi ajoneuvon ei tarvitse olla sinun omistuksessasi, vaan esimerkiksi perheenjäsenen tai kaverin ajoneuvolla tehdystä matkasta voi yhtälailla saada kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksen saamiseksi jokaisesta työmatkasta on kuitenkin tehtävä asianmukainen matkalasku.

 

Päiväraha

Päiväraha on työntekijälle maksettava veroton korvaus työmatkan aiheuttamista ruokamenojen ja muiden elinkustannusten lisäyksestä.

Käytännössä päivärahalla korvataan siis sellaisia kustannuksia, joita työntekijälle ei olisi koskaan syntynyt ilman työn vuoksi tehtyä matkaa.

Päivärahaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu matkustamisesta tai majoittumisesta aiheutuviin kuluihin, kuten junalippujen ostamiseen tai hotellilaskun maksamiseen. Myös päivärahan saamiseksi jokaisesta työmatkasta on tehtävä matkalasku.

Päivärahaa voidaan maksaa kotimaan matkoista sekä ulkomaan matkoista.

Kotimaan päiväraha

Kotimaan päiväraha vuonna 2023 on: 

  • kokopäiväraha 48 euroa (työmatka yli 10 tuntia)
  • osapäiväraha 22 euroa (työmatka yli 6 tuntia)

Vuonna 2023 päivärahaa maksetaan, jos työmatkan kohde sijaitsee yli 15 kilometrin päässä kodista tai työpaikasta (riippuen siitä kummasta matka aloitetaan) ja kestää vähintään kuusi tuntia.

Työmatkan kestäessä useita päiviä, viimeisen täyden matkavuorokauden ylittävästä matkasta korvataan osapäiväraha, mikäli ylitys on 2–6 tuntia ja kokopäiväraha, mikäli ylitys on yli kuusi tuntia. Myös matkalla vastaanotettujen ilmaisten aterioiden määrä vaikuttaa päivärahan suuruuteen: jos työmatkaan sisältyy ilmainen tai työnantajan kustantama ateria (kokopäiväraha / kaksi ateriaa, osapäiväraha / yksi ateria), maksettava päivärahan määrä puolitetaan.

Esimerkiksi jos työmatka on kestänyt 11 tuntia ja työntekijä on saanut matkan aikana yhden työnantajan kustantaman aterian, hänelle voidaan maksaa kokopäiväraha (48 €) täysimääräisenä. Mikäli hänellä on ollut mahdollisuus nauttia matkan aikana kaksi ilmaista ateriaa, maksetaan hänelle vain puolet tästä summasta.

Mikäli työntekijälle ei makseta työmatkalta päivärahaa, hänelle voidaan maksaa ateriakorvausta.

Vuonna 2023 ateriakorvauksen enimmäismäärä on 12 euroa. Mikäli ruokailukertoja on kaksi, ateriakorvauksen suuruus on 24 euroa.

Ulkomaan päiväraha

Ulkomaan päivärahan suuruus vuonna 2023 vaihtelee välillä 31–122 euroa.

Ulkomailla päivärahoja maksetaan kohdemaan mukaan verohallinnon määrittämällä tavalla. Summat perustuvat kunkin maan hintatasoon: alimmillaan päiväraha on 31 € (Pakistan) ja ylimmillään 122 € (Iran, Jemen ja Libanon).

Kaikissa maissa ei ole käytäntöä, jolla kyseisen maan verohallinto määrittäisi ulkomaan päivärahojen arvon. Meillä onneksi on! Vaikka päivärahat eivät ole ylimääräistä palkkiota, saattaa kekseliäin työntekijä onnistua silti säästämään ne muihin tarkoituksiin. Tarina kertoo, että eräs virkamies oli lukuisten eväsleipien ja kahvitermosten avulla säästänyt niin monet päivärahat, että niillä hankittiin lopulta 50-vuotissyntymäpäivänä moottoripyörä! Ehkäpä sekin prätkä toimi lopulta tulevien työmatkojen mahdollistajana.

Mietityttääkö päivärahojen ja kilometrikorvausten ilmoittaminen tulorekisteriin? M2 kulu- ja matkalaskuohjelma hoitaa automaattisen päivärahalaskennan ja kilometrikorvaukset puolestasi.

Tutustu M2-ohjelmaan

Tulorekisteri

Verohallinnon ylläpitämä tulorekisteri on viranomaisten yhteinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikkien kansalaisten tulotiedot.

Tulorekisteri otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2019 kansalaisten palkkatietojen käsittelyssä ja 1.1.2021 lähtien myös eläke- ja etuustiedot ovat nähtävissä asiointipalvelussa. Tulorekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa viranomaisviestintää ja vähentää päällekkäisiä ilmoituksia. 

Tulorekisterin tietoihin on pääsy toimijoilla, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus saada tulorekisteristä tulo- tai muita tietoja oman tehtävänsä hoitamiseen. Näitä toimijoita ovat mm. verohallinto, kansaneläkelaitos, työllisyysrahasto, työeläkelaitos ja eläketurvakeskus. 

Kuten arvata saattaa, tulorekisteriin kuuluvat myös työnantajan maksamat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Palkkatietojen lisäksi työntekijät voivat palvelun kautta siis saada reaaliaikaisen kuvan kaikista tuloista ja etuuksista, joita työn yhteydessä syntyy. Lisäksi työntekijä voi tarkistaa myös sen, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteet. 

Tulonsaajille tulorekisteri on varsin yksinkertainen palvelu, mutta työnantajille se saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Onneksi tulorekisterin käyttöön on olemassa varsin seikkaperäiset ohjeet.

Viranomaisilmoitukset kerralla kuntoon

M2 kulu- ja matkahallinnan järjestelmän avulla kaikki lakisääteiset viranomaisilmoitukset ja niihin liittyvät toimenpiteet hoituvat nopeasti ja helposti. M2 sisältää automatisoidun tulorekisterin teknisen rajapinnan, jonka avulla tarvittavat ilmoitukset siirtyvät vaivattomasti tulorekisteriin. Myös kilometrikorvausten ja päivärahojen edellyttämät matka- ja kululaskut syntyvät nopeasti ja helposti käyttäjäystävällisen M2 kulu- ja matkalaskuohjelman avulla. 

Kaipaako yrityksesi apua matka- ja kuluhallintaan? Tutustu M2:een: https://www.visma.fi/m2/

Suosituimmat