Siirry sisältötekstiin

Mitä aloittavan verkkokauppiaan tulee tietää maksupalvelulaista

Maksupalveludirektiivi asettaa vaatimuksia myös verkkokauppiaille. Mistä tiedän, että verkkokauppani on lainsäädännön vaatimusten mukainen?

Nainen istuu sohvalla kannettava tietokone sylissä

Verkkomaksamiseen liittyy useita termejä ja lyhenteitä, jotka voivat hämmentää erityisesti aloittelevia verkkokauppiaita. Esimerkiksi maksupalveludirektiivi eli PSD2 astui kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019, mutta keskustelua niiden ympärillä on käyty jo kauan ennen sitä. Lisäksi keskustelussa on usein mukana myös maksupalvelulaki – mutta ovatko nämä termit liitännäisiä toisiinsa, vai täysin eri asioita?

Direktiivit ovat EU-tason ohjeistuksia lainsäätäjille, joiden pohjalta erilaisia lakeja säädetään. Tässä tapauksessa maksupalveludirektiivi säätää Suomessa maksupalvelulain muodostamista, eli siinä mielessä ne ovat hyvin liitännäisiä toisiinsa. PSD2 on lyhenne sanoista Payment Service Directive 2, joka on määritelty EU-tasolla ja se ohjaa maksupalvelulain muodostamista Suomessa. Maksupalveludirektiivi on siis osa koko EU-alueen tasoista regulaatiota, kun taas maksupalvelulakia noudattavat kaikki Suomen lainsäädännön piiriin kuuluvat maksupalveluja tarjoavat yritykset. Maksupalveludirektiivin ensisijainen tavoite on parantaa maksamisen turvallisuutta verkossa. Se koskee kaikkea maksamista verkossa: niin verkkopankkimaksuja, korttimaksuja kuin mobiilimaksujakin.

PSD2 tuo suojaa maksuprosessiin ja mahdollistaa uudet palvelukonseptit

PSD2 on kuluttajan turvaan keskittyvä direktiivi, joka voidaan jakaa kahteen kantavaan teemaan. Ensimmäinen on kuluttajan turvaa luova vahvan tunnistautumisen isompi jalkauttaminen verkkomaksamiseen. Vahva tunnistautuminen on ollut aiemminkin käytössä verkkomaksuissa, mutta direktiivi pakottaa vahvan tunnistautumisen laajemman käyttöönoton, niin että maksaminen on turvallista ja että toimintamallit ovat samanlaiset koko EU:n alueella. Vahvassa tunnistautumisessa on hyvä huomioida kuluttajalle ja verkkokauppiaalle näkyvä muutos eli vaatimus siitä, että vahva tunnistautuminen tehdään aina verkkomaksamisen yhteydessä. Vaikka osa voi kokea maksupalveludirektiivin asettamat vaatimukset hankaliksi, vahvan tunnistautumisen tarkoitus ei ole vaikeuttaa maksamista, vaan tehdä verkkomaksamisesta turvallista kaikille osapuolille.

Toisena teemana on pankkien rajapintojen avaaminen kolmansille osapuolille (Third Party Providers). Pankkien rajapintojen avaaminen on mahdollistanut uusien palveluiden tuottamisen, kuten PIS (Payment Initiation Services) ja AIS (Account Information Services). PIS tarkoittaa maksutoimeksiannon käynnistyspalveluja, jossa asiakas voi antaa myyjälle eli verkkokaupalle luvan veloittaa ostokset suoraan omalta pankkitililtään ilman maksukorttia tai verkkopankkia. AIS tarkoittaa tilitietopalveluja, jossa tällaisten palveluiden tarjoajat voivat antaa tietoa kootusti toisten palvelutarjoajien pitämistä kuluttajien maksutileistä. AIS mahdollistaa sen, että kuluttaja voi esimerkiksi nähdä eri pankeissa olevat tilitietonsa yhdessä paikassa. Pankkien rajapintojen avaaminen mahdollistaa siis täysin uusien palveluiden tuottamisen ja olemassa olevan teknologioiden hyödyntämisen verkkomaksamisen tuomiseen 2020-luvulle.

Direktiivin asettamat vaatimukset verkkokauppiaalle

Mistä verkkokauppias sitten tietää, onko hänellä maksupalveludirektiivin ja lainsäädännön mukainen verkkomaksupalvelu käytössä? Vaatiiko uusi lainsäädäntö verkkokauppiaalta jotain toimenpiteitä?

Maksupalvelulaki velvoittaa kaikkia osapuolia, joiden toimintaan verkkomaksamisen jollain tavalla liittyy. Lakeja tulee luonnollisesti noudattaa ja seurata, ja kauppiaankin tulee ottaa tämä huomioon. Omaa arkeaan voi helpottaa valitsemalla luotettavan maksupalveluntarjoajan, jolloin verkkokauppiaan ei tarvitse huolehtia siitä, onko vahva tunnistautuminen hoidettu asianmukaisesti tai taustalla olevat tekniset asiat kunnossa.

Visma Pay -verkkomaksupalvelussa kaikki maksupalvelulakiin liittyvät asiat on otettu huomioon verkkokauppiaan puolesta. Sekä verkkokauppias että loppukäyttäjä eli asiakas voivat siis olla huoletta siitä, että Visma Paylla maksaminen on turvallista ja täyttää kaikki lainsäädännön vaatimukset. Visma Pay on Finanssivalvonnan alainen toimija, joka edellyttää meiltä erityistä huolellisuutta maksamisen turvallisuudesta huolehtimiseen.

Voit siis nauttia vaivattomista ja turvallisista verkkomaksuista valitsemalla Visma Payn – verkkomaksamisen asiantuntijamme hoitavat loput ja auttavat sinua kaikissa kysymyksissä.

Visma Payn avulla tarjoat kaikki suosituimmat maksutavat verkkokauppaasi helposti ja turvallisesti. Nopea käyttöönotto 1-2 arkipäivässä.

Lue lisää verkkomaksupalvelusta

Blogikirjoitusta varten on haastateltu Markus Salmista, joka toimii Visma Payn tuotejohtajana. Salmisella on vuosikymmenen kokemus verkkomaksamisen alalta ja hän on ollut Visma Payn takana toimivan Paybyway Oy:n toiminnassa sen perustamisesta 2012 asti.