Siirry sisältötekstiin

Miksi työajanseuranta kannattaa – myös nykypäivän työelämässä?

Nykypäivän työelämässä työajan seurannan puutetta perustellaan esimerkiksi työn liikkuvuudella, erilaisilla jouston mahdollisuuksilla ja muuttuneella työskentelykulttuurilla. Työajan seurannalle on kuitenkin hyvät perusteet muutenkin kuin lain puitteissa. Bloggasimme aiheesta.

työajanseuranta
Miksi työajanseuranta kannattaa – myös nykypäivän työelämässä?

Lainsäädäntö määrittelee, että työaikaa tulisi seurata, mutta kuten tiedämme, totuus on yllättävän monessa paikassa jotain aivan muuta. Nykypäivän työelämässä työajan seurannan puutetta perustellaan esimerkiksi työn liikkuvuudella, erilaisilla jouston mahdollisuuksilla ja muuttuneella työskentelykulttuurilla.

Kuka sitten oikeastaan on häviäjä, jos työaikaa ei aktiivisesti seurata? Mielestäni molemmat häviävät – niin työntekijä kuin työnantajakin.

Ilmaisia työtunteja ei ole olemassa – vai onko, jos työaikaa ei kirjata?

Mietitäänpä asiaa ensin työntekijän näkökulmasta.

Yhteiskunnassamme on organisaatioita, joissa työtä tehdään paljon yli työsopimuksissa ja lainsäädännössä sovitun määrän – kaiken kukkuraksi vieläpä ilmaiseksi. Etenkin toimihenkilövoimaisissa yrityksissä pusketaan usein hiki hatussa töitä kiinteällä kuukausipalkalla iltamyöhään ja viikosta toiseen.

Otetaan esimerkiksi toimistotyöläinen, jonka kuukausipalkka on 3 000 euroa, työaika 37,5 tuntia viikossa ja laskennallinen tuntipalkka noin 20 euroa tunnissa. Yrityksessä ei ole tapana seurata liukuvaa työaikaa, eikä henkilöllä ole käytettävissään työkalua työajanseurantaan.

Työntekijä tekee pari tuntia normaalia 7,5 tuntia pidempää päivää enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Tällä tavoin toimiessaan hänen laskennallinen tuntipalkkansa tippuu jo alle 16 euron.

Vuodessa kyseisen henkilön menettämiä summia tai mahdollisia palkallisia vapaapäiviä ei lasketakaan enää senteissä tai minuuteissa. On aika helppoa päätellä kuka on tässä esimerkissä häviäjä.

Työajan seuraamatta jättäminen ennustaa menetettyjä työtunteja yritykselle

Entäs sitten yrityksen näkökulma?

Jos työaikaa ei seurata ollenkaan tai se on jätetty vain omantunnon ja työyhteisön keskinäisen valvonnan varaan, käy valitettavan helposti niin, että ihmisen geeniperimään juurtunut ”kotiinpäin vetäminen” aktivoituu. Tällöin henkilö saapuu työpaikalleen kymmentä yli kahdeksan, ja kokee tulleensa töihin jo kahdeksalta – ja jos sattuu lähtemään viittä vaille neljä, niin kyllähän sen nyt helposti neljään asti pyöristää.

Kyseinen työntekijä ei koe tekevänsä mitään väärää, mutta kun asiaa ajattelee työnantajan näkökulmasta, puhutaan yhtäkkiä jo melkoisen suurista eurosummista. Jos 15 minuuttia päivässä työaikaansa pyöristäviä henkilöitä on 100, yritys häviää jo varsin selvää rahaa.

Lue lisää aiheesta:
Mitä hyötyä työajanseurannasta on asiantuntijayritykselle?
Miksi ja miten seurata työaikaa asiantuntijaorganisaatiossa?
Näin mittaat yrityksesi terveyttä

Työajanseuranta ei tarkoita kyttäämistä – eikä molemminpuoleinen jousto ilmaista työtä

On tärkeää, että ihmiset sitoutuvat työhönsä ja että tärkeät sekä kiireelliset asiat saadaan hoidettua. On myös täysin selvää, että nykypäivän hektisessä maailmassa ja vallitsevassa taloustilanteessa joudutaan joustamaan ja aika ajoin painamaan myös pitkää työpäivää. Tällöin pelisääntöjen tulisi olla todella selvät, ja tehdystä työstä tulisi olla kaikilla tasapuolinen mahdollisuus saada asianmukainen korvaus joko rahallisena tai tuntien muodossa.

Työajanseuranta merkitsee monesti käsitteenä joillekin meistä kyttäämistä, holhousta tai jotain muuta negatiivista, mutta mielestäni asia ei ole näin. Työajanseurannassa on pikemminkin kyse välittämisestä, avoimuudesta ja tasapuolisuuden lisäämisestä.

Toimiva työajanseuranta on oiva työkalu myös työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseen. Nykyaikaisilla ratkaisuilla työajanseuranta hoituu yksinkertaisimmillaan kämmenten jatkona toimivasta älypuhelimesta käsin yhdellä painalluksella aamulla ja toisella päivän päätteeksi. Työajanseurantaa ei siis voi ainakaan enää moittia vaikeaksi tai aikaa vieväksi.

Ja kun seuranta toimii kaikkia tahoja palvelevasti, ovat kaikki häviäjät pian voittajien puolella.

Seurataanko teillä työaikaa, ja minkälaisia ajatuksia työajanseuranta herättää sinussa? Jatketaan keskustelua Twitterissä: @VismaFinland 

Visma Tiima helpottaa työajanseurantaa monin tavoin

Visma Tiima on helppokäyttöinen työajanhallinnan työkalu, jonka avulla hoituvat muun muassa työajan ja työvuorojen kerääminen, lomien suunnittelu ja poissaolojen kirjaaminen.

Tiiman hyödyt yrityksellesi:

  1. Tiiman avulla onnistuu erilaisten saldojen ja tapahtumien seuranta, käsittely, hyväksyntä ja raportointi
  2. Järjestelmän tekemät tarkistukset jo hyväksyntävaiheessa
  3. Tiima on yhteensopiva yleisten palkka- HR- ja toiminnanohjausjärjestelmien kanssa
  4. Tiiman kautta työaikatapahtumat siirtyvät virheettömästi palkanlaskentaan suoraan tulkittuina palkkalajeina
  5. Ajantasaiset työaikatiedot saa Tiimasta tarvittaessa myös laskutuksen pohjaksi

Tiiman hyödyt työntekijöillesi:

  1. Tiimaa on helppo ja nopea käyttää mobiilisti, selaimella tai leimauspäätteellä
  2. Liukumasaldojen laskenta onnistuu paikasta riippumatta
  3. Omat lomatoiveet pääsee esittämään kalenterinäkymässä
  4. Tunnit on helppo kirjata projekteille ja vastaavilla kohdisteille
  5. Kaikki työajan poikkeamat, poissaolot ja ylityöt voi ilmoittaa samassa järjestelmässä

Varaa ilmainen 15 minuutin demo, ja näe ja kuule lisää Tiimasta!

Suosituimmat