Miksi tilitoimistoalan ammattilaista verrataan apinaan?

Suuttuttiko otsikko? Korjaan heti alkuun, että vertauskuva ei ole minun keksimäni.

Kevytyrittäjille laskutusohjelmaa tarjoava yritys mainosti jokin aika sitten palveluitaan vertaamalla kirjanpitäjiä kärjistetysti apinoihin. Tähän onneksi puututtiin ja mainos otettiin pois. Samoihin aikoihin kuulin tapauksesta, jossa eräs tilitoimistoasiakkaamme oli kysynyt omalta asiakkaalta, miten tärkeänä he näkevät tilitoimiston työn. Asiakas oli tähän vastannut jotain siihen suuntaan, että kirjanpitäjiä ei haluta nähdä eikä kuulla – kirjanpito on vain pakollinen paha.

Itse näen tilitoimistojen merkityksen hyvinkin tärkeänä. Parhaimmillaan tilitoimisto voi pelastaa asiakkaansa taloudelliselta katastrofilta ja vaikuttaa positiivisesti sen menestymiseen. Mistä sitten johtuu tällainen arvostuksen puute alaa kohtaan?

Make tilitoimistoala great again!

Forbesin mukaan kirjanpito kehittyy vuoteen 2020 mennessä enemmän kuin se on kehittynyt 500 vuoteen. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että tilitoimisto voi tarjota asiakkailleen paljon enemmän kuin pelkkää kirjanpitoa.

Kirjoitin aiemmin tilitoimistojen kasvavasta kehitysvelasta, joka koskee käytettäviä järjestelmiä, toimintamalleja ja työn muutosta. Kollegani Sebastian käsitteli viime kirjoituksessaan tilitoimistojen koottuja selityksiä, joita on kuullut kentällä ollessaan.  Näitä lukiessa nousee ongelmaksi mielestäni se, että muutos on tapahtunut niin nopeasti, että kaikki eivät ole pysyneet sen perässä ja toimialalta löytyy nyt tekijöitä laidasta laitaan.

Jos tunnistat, että tilitoimistonne toiminnassa on vielä petrattavaa, on nyt oiva aika miettiä mitä tavoitteita ensi vuodelle asettaisi. Kokosin alle asioita, joita tilitoimistolta tänä päivänä vähintään odotetaan.

1. Ohjelmistoa, joka mahdollistaa yhteiskäytön ja sähköisyyden

Etenkin nuoremman sukupolven diginatiiveja asiakkaita voi olla haastavaa houkutella perinteiseen malliin, jossa kaikki aineisto toimitetaan manuaalisesti tilitoimistolle. Oman yrityksen talouden tilan ajantasainen seuraaminen kiinnostaa myös luonnollisesti yrittäjiä ja yritysten johtohenkilöitä ikään katsomatta. Sähköisen järjestelmän kiistattomia hyötyjä ovatkin juuri raportoinnin ajantasaisuus, työskentelyn joustavuus sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta.

Oman asiakaskunnan sähköistäminen edes raportoinnin, laskutuksen tai ostolaskujen kierrätyksen tasolla nostaa jo tilitoimiston arvoa. Vaikka tilitoimiston myyminen ei olisikaan lähiaikoina tiedossa, on arvosta syytä pitää huolta tulevaisuutta ajatellen. Tosiasia on, että sähköinen asiakaskanta on arvokkaampi kuin perinteinen.

Linkkivinkki: Järjestelmän yhteiskäytön hyödyt -opas

2. Asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palveluita

Kun järjestelmäpuoli on kunnossa, ei vieläkään voi huoahtaa helpotuksesta. Uusi järjestelmä vaatii uuden toimintamallin ja myös asiakkaat alkavat ymmärtämään pikkuhiljaa, ettei perinteisestä kirjanpidosta kannata maksaa maltaita.  Kun taloushallinto automatisoidaan ja asiakas itse hoitaa osan työstä, pitää tilitoimistolla olla tarjota jotain muuta sen rinnalle. 

Siksipä palvelutarjontaa tulisikin laajentaa asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin, kuten tunnuslukujen tulkitsemiseen, verotukseen tai yritysjärjestelyihin liittyvään neuvontaan. Nämä ovat aiheita, jotka vaativat osaamista ja osaamisen kehittämistä ja juuri sen takia yritysten kannattaakin ulkoistaa ne. Näillä palveluilla mitataan alan ammattilaisten arvo ja niillä vakuutetaan asiakkaat tilitoimiston tarjoamasta hyödystä. 

Linkkivinkki: Asiakaskokemus tilitoimiston kilpailuetuna -tallenne

3. Helposti ymmärrettävää hinnoittelua

Sähköisyys parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tilitoimiston on mahdollista ottaa parempaa katetta palveluista. Vaikka suurimmalla osalla tilitoimistoista olisi moderni järjestelmä ja konsultoiva palvelu, perustuu hinnoittelu perustuu monella tilitoimistoista yhä tuntihinnoitteluun ja tositteiden määrään. Osassa tilitoimistoista konsultointipalveluita on annettu veloituksetta asiakkaille jopa hyvää hyvyyttään. Miksi näin arvokkaasta palvelusta ei laskutettaisi?

Pienemmissä tilitoimistoissa kirjanpitäjä ei välttämättä ole pelkästään kirjanpitäjä, vaan parhaimmassa tapauksessa yrityksensä toimitusjohtaja, joten ajattelutapaa olisi syytä muuttaa enemmän business-ajattelun suuntaan. Kuukausihinnoittelu on jo tuttua arkipäiväisistä palveluista, kuten Netflix. Asiakkaan on helpompi lähestyä kiinteää hinnoittelumallia hankalasti arvioitavan tosite- ja tuntihinnoittelun sijaan. Varsinkin, jos palvelut tuotteistetaan asiakasystävällisiin paketteihin muutamaan eri hintaluokkaan.

Linkkivinkki: Tuotteistaminen ja hinnoittelu tilitoimistossa -tallenne

Fakta on, että perinteisen kirjanpidon tarjoaminen ei enää riitä tilitoimistoissa, koska se pystytään jo pitkälle automatisoimaan. Jotta alan arvostus kasvaisi ja alalle saataisiin houkuteltua myös uusia osaajia, on ehdottoman tärkeää, että jokainen tilitoimisto osallistuu talkoisiin kehittämällä omaa toimintaansa edes vähimmäisodotusten mukaiseksi. 

0