Siirry sisältötekstiin

Miksi ERP-järjestelmää ei kannata asentaa omalle palvelimelle?

Nykyään vain hyvin harvoin yritysohjelmiston paikalleenasennus on perusteltua, koska oman palvelimen ylläpitämisestä aiheutuu yritykselle monia eri ylläpitotehtäviä, kustannuksia ja suurempia riskejä. Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä ongelmia oman palvelimen ylläpidosta voi aiheutua.

Miksi ERP-järjestelmää ei kannata asentaa omalle palvelimelle?
Miksi ERP-järjestelmää ei kannata asentaa omalle palvelimelle?

Useissa yrityksissä ERP-järjestelmä on asennettuna yrityksen omissa tiloissa sijaitsevalle palvelimelle. Nykyään vain hyvin harvoin ERP-järjestelmän paikalleenasennus on perusteltua, koska oman palvelimen ylläpitämisestä aiheutuu yritykselle monia eri ylläpitotehtäviä, kustannuksia ja suurempia riskejä. Useimmiten sama ohjelmisto olisi mahdollista siirtää ylläpidettäväksi pilvipalveluna.

Oman palvelimen ylläpito on työlästä

Omasta palvelimesta kannattaa pyrkiä eroon, ellei ole varma siitä, että kykenee huolehtimaan sen toimivuudesta itse paremmin kuin siihen tarkoitetut suuria konesaleja ylläpitävät yritykset. Mikäli palvelimen ylläpitoa ei hoideta kunnolla, yrityksessä todennäköisimmin koetaan ohjelmiston käytettävyysongelmia, käyttökatkoksia tai tietoturvaongelmia. Jotta kaikilta riskeiltä vältytään, tulee oman palvelimen eteen nähdä paljon vaivaa.

Yrityksen oman palvelimen ylläpidosta aiheutuvat työt:

  • Jatkuvasta varmuuskopioinnista huolehtiminen
  • Tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä huolehtiminen
  • Ajoittain uusittavien laitteiden hankinnasta ja asennuksesta aiheutuva työ
  • Sisäverkon toimivuuteen liittyvien yhteysongelmien selvitys- ja korjaustyöt
  • Palvelimen toimintahäiriöistä johtuvien ongelmien selvittely, tiedotus ja korjaus
  • Palvelimen säilytystilojen paloturvallisuudesta ja kulkuoikeuksista huolehtiminen
  • Ohjelmistoversioiden ja käyttöjärjestelmien päivittäminen sekä niistä aiheutuvista käyttökatkoista tiedottaminen

Oman palvelimen ylläpito on kallista

Palvelinten ylläpito on kallista, minkä voi päätellä edellä esitetyn työlistan perusteella. Sen sijaan, että kaikki yritykset käyttäisivät omaa palvelintaan, on kehitetty pilvipalveluihin erikoistuneita suuria konesaleja, joista tarvittava kapasiteetti voidaan tarjota yrityksille palveluna hyvin kustannustehokkaasti.

Mikäli yritys pyrkisi tekemään yhtä varman it-infrastruktuurin kuin luotettavissa pilvipalveluissa käytettävissä konesaleissa, niin kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi. Monesti oman palvelimen ylläpito, ohjelmistojen päivitys sekä varmuuskopioinnit myös teetetään muutenkin ulkopuolisella laskutettavana työnä, jolloin oman palvelimen ylläpidosta tulee myös suoria kustannuksia.

Lataa opas: ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja

Lue lisää ja lataa opas

Oma palvelin ei pärjää konesalien tietoturvallisuudelle

Pilvipalveluiden tietoturva saadaan viritettyä aivan huippuun asti. Tietoturva-aukot voidaan rajata omia palvelimia tiukemmiksi, koska konesalien tietokoneita ei ole tarkoitettu tavanomaiseen internetin käyttöön. Tiukemmista palomuureista ja isommista resursseista johtuen esimerkiksi tietoturvahyökkäyksiä vastaan pystytään puolustautumaan tehokkaammin.

Konesalit sijoitetaan usein myös geologisesti ja poliittisesti rauhallisille alueille, jopa maan alle. Asianmukaisesti vartioiduissa tiloissa ne eivät altistu luonnonilmiöiden tuhoille, tihutöille tai esimerkiksi oman henkilöstön huolimattomuudesta aiheutuville vahingoille.

Oma palvelin rajoittaa ohjelmiston käytettävyyttä

Oma palvelin aiheuttaa myös tiettyjä rajoitteita, koska silloin ohjelmistoa voidaan käyttää vain sisäverkossa. Tästä aiheutuu se, että palvelimelle on usein ongelmallista saada yhteyttä etänä, esimerkiksi kotikoneelta tai työmatkalla. Mikäli yrityksellä on toimintaa useassa toimipisteessä, niin kokemustemme mukaan yrityksillä on usein haasteita saada yhteys sinne, missä palvelin sijaitsee.

Lue seuraavaksi:
Opas: Pilvi- vai On-Premise ERP?
Millainen on hyvä toiminnanohjausjärjestelmä pk-yritykselle?


Lue lisää Visman ratkaisuista toiminnanohjaukseen:

Suosituimmat