Siirry sisältötekstiin

Miksi ERP-järjestelmä kannattaisi siirtää pilveen?

Kun työnteon tarpeet ja tavat muuttuvat, on työvälineiden muututtava perässä. Tähän kirjoitukseen on koottu neljä oleellista syytä, miksi toiminnanohjausjärjestelmä kannattaisi siirtää pilveen.

Miksi ERP-järjestelmä kannattaisi siirtää pilveen?

Pilvipalvelut ovat kuluttajille jo arkipäivää, mutta yrityksissä niiden luotettavuutta ja toimivuutta kohtaan on yhä epätietoisuutta. Kuitenkin samaan aikaan työnteon tarpeet ja tavat muuttuvat yhä joustavammaksi sekä ajan että paikan suhteen. Kokosin tähän kirjoitukseen neljä mielestäni tärkeintä syytä siirtää toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) omalta palvelimelta pilveen.

1. Oman palvelimen ylläpito on työlästä

Yrityksen omasta palvelimesta kannattaa pyrkiä eroon, ellei ole varma siitä, että kykenee huolehtimaan palvelimen toimivuudesta, tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista asian vaatimalla ammattitaidolla. Kyse on kuitenkin yrityksen kannalta kriittisten tietojen hallinnasta. Jos ylläpitotehtävistä luistetaan, aiheuttaa se mitä todennäköisemmin järjestelmän käytettävyysongelmia, käyttökatkoksia tai jopa tietoturvaongelmia. Pilvipalveluissa asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia laitteiston tai ohjelmistojen ylläpidosta.

2. Oman palvelimen ylläpito on kallista

Yrityksen omalla palvelimella toimiva toiminnanohjausjärjestelmä saattaa äkkiseltään tuntua halvemmalta vaihtoehdolta, mutta kun lasketaan kaikki laitteiston ja ohjelmistojen päivityksiin sekä ylläpitoon kulutettu aika, työ ja raha, nousevat kokonaiskustannukset suuremmiksi verrattuna pilvessä toimivan ERP:n käyttäjä-, tuote- ja sovellusmäärien mukaan joustavaan kuukausimaksuun.

Lataa ilmainen opas: Pilvi vai On-Premise ERP?

Lue lisää ja lataa opas

3. Oma palvelin rajoittaa järjestelmän käytettävyyttä

Monesti yrityksen omalla palvelimella sijaitseva ERP-järjestelmä toimii vain konttorilla yrityksen sisäisessä verkossa ja henkilöstön työkoneilla. Tämä rajoittaa käyttöä tiettyyn aikaan ja paikkaan, vaikka nykypäivän tarpeet mm. etätyölle kasvavat jatkuvasti. Pilvipalveluiden avulla mahdollistetaan moderni liikkuva ja ajasta riippumaton työ.

4. Oma palvelin ei pärjää konesalien tietoturvallisuudelle

Kun järjestelmän toimittaja vastaa palvelimen ylläpidosta, yhteys on suojattu ja viestintäviraston asettamien turvallisuusluokitusten mukainen. Järjestelmän varmuuskopiot pysyvät ajan tasalla ja ovat aina käytettävissä, jos tarve palautukselle ilmenee. Konesalit ovat myös tarkasti vartioituja ja ammattimaisesti ylläpidettyjä, jolloin palvelimet eivät pääse altistumaan esimerkiksi tarkoituksellisille tihutöille tai luonnonilmiöiden tuhoille. Jos yhteys jostain syystä kuitenkin katkeaa, tallentuvat tiedot automaattisesti ja yhteyksien palatessa työtä voi jatkaa siitä, mihin aiemmin jäätiin.

Lue seuraavaksi:
Huomioi ainakin nämä tietoturva-asiat hankkiessasi pilvipalveluita
Opas: Pilvi vai On-Premise ERP?
Opas: ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja
Opas: Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista
Vältä nämä ERP-projektin sudenkuopat
Milloin on hyvä aika vaihtaa ERP-järjestelmää?

Lue lisää Visman ratkaisuista toiminnanohjaukseen:

Suosituimmat