Siirry sisältötekstiin

Mikä on olennaista BI:n hyödyntämisessä pk-yrityksissä?

Kirjoituksessa pohdimme, miten Business Intelligencea kannattaisi hyödyntää pk-yrityksissä ja mikä on olennaista ottaa huomioon BI-työkaluissa?

Mikä olennaista BI:n hyödyntämisessä pk-yrityksissä
Mikä olennaista BI:n hyödyntämisessä pk-yrityksissä

Business Intelligence eli liiketoimintatietojen systemaattinen kerääminen ja analysointi on nouseva trendi suomalaisissa pk-yrityksissä. Liiketoimintatiedon tehokkaan hyödyntämisen kannalta avainasemassa ovat yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä sekä pk-yrityksen tarpeisiin sopiva BI-työkalu.

Liiketoimintatieto järjestelmästä hyötykäyttöön

Isoissa yrityksissä on tärkeää hakea tietoa myös erilaisista yrityksen ulkopuolisista tietolähteistä, mutta pk-yrityksen kannalta on tärkeää, että nimenomaan yrityksen omasta toiminnasta saatava liiketoimintatieto saadaan tehokkaaseen hyötykäyttöön.

Olennaisin asia pk-yrityksen liiketoimintatiedon ja sen tarkastelun kannalta onkin yrityksen oma toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja sieltä löytyvä tieto yrityksen toimintaan liittyen. Kun ERP-järjestelmä on aktiivisesti ja laaja-alaisesti yrityksen käytössä, löytyy sieltä kaikki pk-yrityksen päätöksenteon kannalta olennainen tieto. Tärkeää onkin huolehtia, että järjestelmä on aktiivisessa käytössä ja tiedot saadaan järjestelmään luotettavasti rutiinilla.

Pk-yrityksen tarpeisiin sopiva BI-työkalu

Tiedon kerääminen ei tietenkään ole itseisarvo, vaan suuren tietomäärän joukosta on osattava löytää liiketoimintaa aidosti ohjaavat ja hyödyttävät tiedot. Seuranta ilman näkemystä tulosten hyödyntämisestä, on hukkaan heitettyä aikaa. Seurannan pitää johtaa analyysin kautta johonkin päätelmään.

Pk-yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että käytössä oleva BI-työkalu mahdollistaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan tiedon syvemmän tarkastelun ja analysoinnin ilman, että sen käyttöönotto on yritykselle liian raskas ja kallis prosessi. Tämän lisäksi on tärkeää, että BI-työkalu on käyttäjilleen helposti ja nopeasti omaksuttavissa eikä sen käytössä tarvita erillistä IT-osaamista tai -tukea. Analyyttinen osaaminen sekä yrityksen ansaintalogiikan ymmärrys toki edesauttavat BI-työkalun käyttöä ja sen avulla saatavan tiedon omaksumista.

Lue lisää Visman ratkaisuista toiminnanohjaukseen:

Suosituimmat