Menestyvä yritys tarvitsee menestyvän talousosaston

Yrityksen menestys vaatii kaikilta toiminnoilta – myös taloushallinnolta – jatkuvaa kehittymistä ja joustavuutta.

Yrityksen talousosasto kerää, rekisteröi, yhdistelee ja raportoi yrityksen talouden tietoja. Tehtävien hoitoa helpottavat tehokkaat tietojärjestelmät, jotka on muokattavissa ja liitettävissä yrityksen kehityksen mukaisesti.

Taloushallinnon SaaS-ratkaisussa resurssit on kohdennettavissa selkeästi laskentajärjestelmän käyttöön ja sisällön kehittämiseen, kun taas järjestelmän rakennekehitys ja isännöinti on ulkoistettu SaaS-kumppanille.


Talousosaston työ huipentuu johtoryhmän kokoontuessa  

Yrityksessä on käytössä SaaS -pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jolloin esimerkiksi myyntilaskutustiedot siirtyvät automaattisesti integraation avulla myyntireskontraan ja toisaalta verkkolaskuna asiakkaalle. Suoritusten helppo ja nopea seuraaminen sekä kohdennus myyntilaskuille takaa tehokkaan työajan käyttämisen. Järjestelmä mahdollistaa erääntyneiden saatavien ohjaamisen suoraan perintätoimiston käsiteltäviksi.

Ostolaskujen kierrättäminen ja hyväksyntäprosessi voi olla aikaavievä ja työläs. Mikäli kuitenkin yrityksessä on käytössä sähköinen hankintajärjestelmä yhdistettynä ostolaskujen käsittelyyn ja kierrätykseen, hyväksytyt ostolaskut voidaan siirtää automaattisesti SaaS-taloushallintoon. Laskut tiliöityvät kirjanpidon tileille sekä yrityksen kustannuspaikoille mutkattomasti työaikaa säästäen.

Tuloksen kehittymistä sekä kasvua silmällä pitäen yrityksen johtoryhmä kiinnittää aina erityistä huomiota käyttöpääoman kehitykseen, koska sillä on välittömät vaikutukset sidottuun pääomaan, rahoitusrakenteeseen ja likviditeettiin. SaaS -toiminnanohjausjärjestelmästä Talouspäällikkö saa näppärästi kattavat raportit käyttöpääoman keskeisistä eristä, lajitelluista kiertoajoista sekä havainnot tärkeimmistä asiakkaista, alihankkijoista ja toimittajista.


Nykyaikainen SaaS-taloushallinto tukee liiketoiminnan kehittämistä  

Toimiessaan verkostoveturina yritys haluaa nopeuttaa ja automatisoida materiaalivirtoja ja taloushallinnon tietovirtoja alihankintaketjussa. Kun taloushallinnon SaaS-järjestelmä on integroitavissa ulkopuolisten toimijoiden kanssa, se vaikuttaa positiivisesti materiaali- ja tietovirtojen siirtymiseen aiheuttamatta kuitenkaan viiveitä taloushallinnon nopeuteen.

Mikäli yrityksellä on halukkuutta ulkoistaa talousprosessejaan taloushallinnon yhteistyökumppanille, SaaS -järjestelmä mahdollistaa tällaisenkin kuvion, sillä järjestelmän käyttö ei ole aika- tai paikkasidonnaista.  Menestys on monen asian yhteissumma, mutta erityisesti talousosaston tehtävien joustava sujuminen on kaikkien työntekijöiden sekä SaaS-järjestelmän yhteinen juttu. Palapeli on valmis, kun kaikki osat ovat loksahtaneet paikoilleen!

 

 

Pekka Kotovaara

Myyntipäällikkö
Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: