Menestyksen reseptejä palvelualan lohenpyyntiin

Jokin aika taaksepäin olin erämaassa Lapissa pyytämässä lohta. Olimme panostaneet paljon aikaa ja rahaa päästäksemme ottipaikoille, mutta Ahti ei siltikään suonut antejaan. Toisin sanoen toimintaa ei siinä vaiheessa voinut sanoa kovin menestyväksi. Sattuipa sitten niin, että tapasimme erään paikallisen kalamiehen ja pian tämä erämaan ystävämme katsoi taivaalle, aisti tuulen, analysoi joen virtaa ja valitsi sopivan perhon, todeten ”othamme tuosta pojille kalan”. Ja niinhän koskesta nousi upea hopeakylkinen kala.

Järkevällä toiminnan suunnittelulla voi kalastaa parempaa menestystä ja kasvua

A_Kievari_LohiAivan kuten lohenkalastuksessakin, myös liiketoiminnassa pitää olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeilla panostuksilla. Sinänsä helppoa, mutta käytännössä muuttuvia tekijöitä on kovin paljon. Osa näistä muuttuvista tekijöistä on sellaisia, joihin voi itse vaikuttaa. Osa taas on sellaisia, että niihin pitää vain pystyä varautumaan ja tarvittaessa pitää olla valmis muuttamaan omaa toimintaa olosuhteiden muuttuessa.

Paras johtamisjärjestelmä palvelualalla on pienyrityksen omistaja. Hänellä on päässään täysin integroitu toiminnanohjausjärjestelmä joka normaaleista ohjelmistoista poiketen kykenee tiukkaan syy-seuraussuhteiden analyysiin sekä käsittelemään ja keräämään tietoa samanaikaisesti kaikilla aisteilla. Suuremmissa yrityksissä yksittäisen ihmisen havainnointikyky ei kuitenkaan enää riitä toiminnan ohjaamisen työkaluksi, sillä yrityskoon kasvaessa myös vaatimukset laskenta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmille kasvavat.

Toiminnan suunnittelujärjestelmä voi olla myös ketterä

Tarjolla on kaiken kattavia järjestelmiä, mutta suunnittelun ja seurannan pitää olla reaaliaikaisesti toimivaa ja tuottaa sellaista tietoa, että olosuhteiden muuttuessa oikeaan tuulenvireeseen pystyy reagoimaan oikean värisellä uistimella. Tällöin tuloslukuja ratkaisevampaa ovatkin ne indikaattorit, joilla tulosta tehdään.

Mitäpä jos suunnittelisimme ja seuraisimme myyntiä asiakas- tai keskiostosmääreillä esimerkiksi päivittäin jaoteltuna tai toteutuneiden työtuntien mukaan? Ja vielä kun tämä määreiden käsittely vietäisiin budjetoinnista ja ennustamisesta kirjanpidon läpi raportointiin asti! Tällöin huomio johto- tai liiketoimintaryhmien kokouksissa voitaisiin kääntää toimenpiteisiin eikä pelkästään budjettierojen selvittämiseen.

Kaikkia yksittäisiä muuttujia ei ole järkevää mitata, mutta olennaisilla valinnoilla palvelualan keskeisimmät menestystekijät voidaan käytännössä tuoda todellisiksi päätöksenteon tukivälineiksi. Tällöin järjestelmäratkaisunkaan ei tarvitse olla kömpelö kuin dinosaurus, vaan ketterä ja muidenkin kuin suuryritysten saatavilla. Esimerkiksi ravintola-alalle kehittämäämme Deli-ratkaisua on mahdollista hyödyntää koko organisaation työkaluna aina yksikkökohtaisesta budjetoinnista ja ennustamisesta hallitusraportointiin asti.

Kuten alussa mainitsin, parhaillakaan välineillä ei yksistään taata hyvää saalista, vaan hyvähän se on kuunnella nuotiolla kokeneemman ystävän kalastusvinkkejä, sillä asiantunteva ja omasta tilanteestani aidosti kiinnostunut kumppani on kaikkien ”projektien” onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeää!

A_Kievari

Antti Kievari

Senior Controller
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: