Matka hyvä – matkalasku paha

Työmatkalla

Sain käsiini mielenkiintoisen Työterveyslaitoksen oppaan ”Työmatkalla maailmalla” (Bergbom, Leppänen, Antti-Poika, Härmä, Mukala 2015). Oppaan ydinajatuksena on edistää matkustavien työtekijöiden hyvinvointia ja jaksamista vinkein ja ohjein sekä kehittää työpaikan matkustuskäytäntöjä vähemmän kuormittavaan suuntaan.

Oppaan sivulla 58 käsiteltiin työmatkan jälkitöitä. Kappale alkaa seuraavalla siteerauksella:

”Matkan jälkeen matkalaskun teko erittäin hankalalla sovelluksella aiheuttaa usein suurimman matkustamiseen liittyvän stressitilanteen. Joskus matkalaskun tekoon menee useita päiviä, kun sovellus ei toimi tai toimii erilailla kun ennen”

Siteeraus on kuin tiiviste edellisestä blogikirjoituksestani, ja alleviivaa ongelmatiikkaa, joka jätetään usein työpaikoilla ihmeellisen vähälle huomiolle. Työterveyslaitoksen opas jatkaa,

”Tietotekniset ongelmat sekä tietojärjestelmien käyttäjäystävällisyyteen liittyvät pulmat aiheuttavat lisäongelmia. Yhden matkan syöttämiseen voi pahimmillaan mennä useita tunteja, varsinkin jos siihen käytettävän tietojärjestelmän käyttö aiheuttaa matkustajalle ongelmia. Järjestelmien käytettävyyteen kannattaa panostaa”

Siis mitä? Useita tunteja? Kyllä vaan. Omakohtaisesti olen tämän todennut urani varrella niissä yrityksissä, joissa tätä matkan jälkeistä elämää ei oteta riittävällä vakavuudella huomioon. Toki asiat koetaan subjektiivisesti, ja joillekin ihmisille mikä tahansa järjestelmä on vaikea ja hankala. Siitä huolimatta toiset järjestelmät ovat helpommin ymmärrettävissä kuin toiset. Lisäksi helpoistakin järjestelmistä voidaan tehdä matkustajille vaikeampia mikäli prosessia ja nimiöintejä ei ole huolellisesti mietitty tai ajanmukaistettu. Matkalaskuprosessin läpikäynti voisi olla herättävä kokemus monessa yrityksessä.

Visma Enterprisen M2 on loppusyksystä 2015 valmistuneen Laurean opiskelijoiden tekemän tutkimuksen mukaan johtava matkalaskuohjelmisto Suomessa. Johtavana toimijana teemme kuukausittain Net Promoter Score (NPS) -tutkimusta asiakkaidemme tyytyväisyyden tasosta liittyen ohjelmistoihimme. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. M2:n arvosanoista n. 50 % ovat kiitettäviä 9 tai 10 ja n. 50 % tyydyttäviä 7 tai 8 (NPS-asteikko on 1–10). Vuoden aikana alle seiskan arvosanan on antanut sadoista haastatelluista yrityksistä 4. Tällä perusteella uskallan väittää, että emme ole Työterveyslaitoksen syntipukkilistalla, kun stressaavia, tunteja yhteen matkalaskuun polttavia järjestelmiä etsitään.

 

Mika LuukkoMika Luukko
Sales Director
Visma Enterprise Oy

0