Siirry sisältötekstiin

Mahdollisuudet voitoksi – kokemukseni yritysfuusiosta

Yritysfuusio voidaan nähdä joko mahdollisuutena tai peikkona. Tässä kirjoituksessa pohdin, miten käynnissä oleva fuusioprosessi on näyttäytynyt sekä minulle henkilökohtaisella tasolla että fuusioitavan yrityksen henkilöstölle, ja miten sulautuminen tulee vaikuttamaan asiakkaisiimme.

Visma Software Oy osti Moveniumin koko osakekannan joulukuussa 2016. Moveniumin toiminta oli kehittynyt jo pitkään positiivisesti ja yhtiön pitkäaikaiset omistajat katsoivat tuolloin, että yhtiön liittäminen osaksi isompaa kokonaisuutta auttaisi seuraavan kehitysaskeleen ottamisessa. Toisaalta samaan aikaan Vismalla oli tavoitteena vahvistaa jalansijaansa rakennusalalla, ja Moveniumin osto sopi tähän suunnitelmaan.

Kaupan julkistaminen otettiin meillä Moveniumilla henkilökunnan osalta varsin positiivisesti vastaan. Yhteisesti ymmärsimme, että osana Vismaa meillä olisi leveämmät hartiat niin tuotekehityksessä, kuin markkinoinnissakin. Myös Visman laaja taloushallinnon osaaminen sekä valmiit verkostot tilitoimistoihin nähtiin positiivisena mahdollisuutena, erityisesti uusia toimialavaltauksia ajatellen. Toki moni varmasti ajatteli myös omaa urakehitystään, johon iso konserni voisi avata aivan uudenlaisia polkuja. Alusta asti oli selvää, että yhdistymisellä ei haettu kustannussäästöjä, eikä henkilökuntaa oltu vähentämässä.

Vaikka fiilikset olivat yleisesti ottaen positiivisia, oli monella mielessään varmasti myös peikkoja. Miten startup-henkinen yhtiö sopeutuisi osaksi isoa konsernia? Muuttuisiko kaikki päätöksenteko ja tekeminen hitaaksi byrokratian lisääntyessä? Saisinko pitää nykyisen tehtäväni? Mihin tulisi uusi toimipiste ja miten sinne pääsisi kulkemaan? Nyt kun kaupasta on kulunut reilut puolitoista vuotta, olemme saaneet vastauksia näihin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Miten asiat käytännössä menivät?

Vismalla tunnetusti on kova kokemus yrityskauppojen läpiviemisestä ja toimintojen sulauttamisesta yhteen. Ainakin Moveniumin osalta yhdistyminen on tehty maltillisesti. Käytössä olevia ohjelmistoja tai toimintamalleja ei olla väkisin muutettu konsernin mukaisiksi. Toimivaa ei ole ehdoin tahdoin alettu muuttamaan. Toki selkeät kehitystä vaativat asiat tai muutoin etuja tuovat muutokset on viety läpi. Uskallan väittää, että Movenium on modernina yhtiönä pystynyt tuomaan uudenlaista ajattelua ja joustavia toimintamalleja, joista myös Visma on voinut oppia. Positiivista oppimista on siis tapahtunut molempiin suuntiin.

Käytännön tasolla näkyy selkeimmin toimipisteen vaihdos. Muutimme vuosi sitten heinäkuussa Espoon Kilosta Visman upeaan Keskuskadun toimipisteeseen aivan Helsingin ytimeen. Toimiston muutto keskustaan oli tiedossa hyvissä ajoin ja aiheutti jonkin verran etukäteispohdintaa, erityisesti maakunnista töihin matkaaville. Toimiston keskeinen sijainti takaa kuitenkin hyvät julkiset kulkuyhteydet suurimmalle osalle henkilökuntaa. Muuton myötä etätyöskentely on lisääntynyt jonkin verran, etenkin paljon työpäivän aikana matkustavien osalta. Kaiken kaikkiaan työskentelyolosuhteet ovat menneet selvästi myönteiseen suuntaan. Vähintäänkin lounaspaikkojen tarjonta monikymmenkertaistui.

Nyt minulla on työkavereita, joiden kanssa voin pallotella ajatuksia ja oppia.

Tämän vuoden alusta Moveniumin henkilökunta on siirtynyt osaksi Visman toiminnallisia tiimejä. Asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia ja hallintoa tehdään edelleen vanhaan tapaan mutta nyt osana Visman vastaavia tiimejä. Omalta osaltani voin todeta, että on ollut mielekästä saada oman osa-alueen kollegoita. Aiemmin olin Moveniumilla ainoa talouspuolen edustaja ja keskustelukumppanina yksityiskohtaisissa asioissa oli joko kirjanpitäjä tai tilintarkastaja. Nyt minulla on työkavereita, joiden kanssa voin pallotella ajatuksia ja oppia. Ehkä selvimmin muutos näkyy tuotekehityksen puolella, jossa Moveniumin reilu 10 hengen tiimi on nykyisin itsenäinen osa yli 2500 koodarin tiimiä.

Sulautuminen osaksi Vismaa

Tähän asti Movenium on toiminut erillisenä yhtiönä. Vireillään olevan sulautusmissuunnitelman mukaan Movenium Oy sulautuu osaksi Visma Software Oy:tä tämän vuoden lopussa. Sulautumisella ei ole vaikutusta henkilöstöön tai muuhun päivittäiseen toimintaan. Asiakkaille päin näkyvin muutos lienee se, että tammikuusta 2019 alkaen laskuttajana toimii Visma Software Moveniumin sijaan.

Henkilökohtaisella tasolla voin todeta yritysjärjestelyn olleen huikea ammatillinen oppimisprosessi. Sain olla mukana kauppaneuvotteluissa niiden ensi hetkistä lähtien, osallistua tiiviisti Due Diligence -prosessiin ja lopulta käytännön järjestelyihin toimintojen yhtenäistämiseksi. Myös meneillään oleva fuusioprosessi on arvokasta kokemusta. Uskallan myös sanoa koko henkilökunnan puolesta, että yhdistyminen on tuonut mukanaan selvästi enemmän positiivista kuin negatiivista. Uusien Visma-kollegoiden vastaanotto on ollut erittäin lämmin ja tulevaisuudessa näkyy paljon mahdollisuuksia – niin yksittäisen työntekijän, kuin koko yhtiönkin osalta.

Suosituimmat