Siirry sisältötekstiin

Luottopolitiikka – avain luottoriskien hallintaan

Nykypäivänä yrityksillä on paljon erilaisia riskejä, joita sen tulee hallita. Yksi hallittavista riskeistä on myyntisaamisten luottoriski. Luottoriskien hallitseminen tapahtuu luottopolitiikan avulla.

Nykypäivänä yrityksillä on paljon erilaisia riskejä, joita sen tulee hallita. Yksi hallittavista riskeistä on myyntisaamisten luottoriski. Luottoriskit ovat yrityksen normaalia liiketoimintaa ja siksi yrityksien pitäisikin keksiä keinot, joilla hallita riskejä.  Suomessa yritysten välinen kauppa on käytännössä kokonaan luottokauppaa, kun yritykset myyvät tuotteitaan ja palveluitaan niin, että maksu tapahtuu vasta toimituksen jälkeen. Toimituksen ja maksun väliseksi ajaksi syntyy velkasuhde, jossa piilee riski siitä, että laskulle ei tule suoritusta.

Miten näihin luottoriskeihin tulisi sitten suhtautua? Ensinnäkin on hyvä muistaa, että luottoriskien hallinnassa ei ole kyseessä riskien välttämisestä. Jotta liiketoiminta pyörii, on yrityksien myytävä tavaraa laskulla. Käteiskauppaan siirtyminen ei ole aina mahdollista. Luottoriskien hallinta on riskien tunnistamista ja arviointia sekä päätöksentekoa ja päätöksien toimeenpanoa. Kun yritys päättää ottaa riskin, sen on toimittava tietoisesti. Riskienhallinnassa on kyse riskien ottamisesta ja niiden mahdollisten seurausten hallinnasta – ei riskien välttämisestä.

Koska yrityksen on siis otettava myyntisaamisiin liittyviä riskejä, niin miten niitä sitten tulisi hallita? Luottoriskien hallitseminen tapahtuu luottopolitiikan avulla. Jokaisella yrityksellä on olemassa jonkinlainen luottopolitiikka. Se on joko ammattilaisen laatima ja näin ollen myyntisaamisten kiertonopeutta lisäävä huolella laadittu toimintamalli taikka yritykseen vain ajan myötä käytännössä hioutunut toimintatapa.

Dokumentoitu luottopolitiikka on perusedellytys kannattavalle liiketoiminnalle ja toimiva luottopolitiikka on yrityksen luottoriskien hallinnan tärkein työväline. Luottopolitiikan tulee olla ajantasainen ja vastata yrityksen sen hetkistä myyntiprosessia sekä yleistä maailmalla ja omalla alalla vallitsevaa taloustilannetta. Dokumentoidun ja ajantasaisen luottopolitiikan hyötynä yritykselle on luottoprosessin yhtenäistyminen yrityksen sisällä, luottotappioiden vähentyminen ja myyntisaamisten kiertonopeuden paraneminen sekä luotonhallinnan kustannustehokkuuden parantuminen.   Hyvin laadittu luottopolitiikka palvelee koko yritystä, sillä päivitetty ajan tasalla oleva luottopolitiikka on erinomainen työväline luottoyksikön lisäksi myös myyntiyksikölle. Lisäksi luottopolitiikan noudattaminen turvaa yrityksen omaa toimintaa ja tehtyjä päätöksiä – niin talon sisällä kuin myös asiakkaiden suuntaan. Toimivan ja noudatetun luottopolitiikan avulla koko yritys toimii samaan suuntaan ja samoilla säännöillä, näin turhilta riskeiltä vältytään ja pakolliset riskit saadaan minimoitua mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Kun katsomme yrityksen luottopolitiikkaa ja sen laatimista kokonaisuutena, on syytä huomioida myös se, että luottopolitiikka tulee lanseerata yrityksen henkilöstölle. Luottopolitiikka tulee saattaa henkilöstön tietoon, jotta sitä voidaan noudattaa. Ehdottomasti luottopolitiikka tulee myös pitää säännöllisin päivityksin ajan tasalla sekä seurata yhtiön sisäisesti luottopolitiikan noudattamista. Vanhalla luottopolitiikalla toimiminen on aina lisäriski yrityksen toimintaan.

Mikäli yrityksellä ei ole dokumentoitua luottopolitiikkaa tai luottopolitiikka on päivittämättä, kannattaa miettiä, tulisiko luottopolitiikan laatimiseen tai päivittämiseen ottaa mukaan ammattilainen. Huonosti toimiva luottoprosessi itsessään on haaste yrityksen myyntisaamisten turvaamiselle ja kotiuttamiselle.

Lue vinkit toimivan luottopolitiikan rakenteesta uudesta oppaastamme.

AnniLiukka

Anni Liukka

lakipalvelupäällikkö

Visma Duetto Oy

Suosituimmat