Siirry sisältötekstiin

LOPS2021 – Lukiot isojen uudistusten keskellä

Tämä syksy toi monta isoa uudistusta aloittaville opiskelijoille, oppivelvollisuuden laajentumisesta seuranneet muutokset ja uusi opetussuunnitelma LOPS2021. Ensi keväänä ylioppilaskirjoituksensa aloittavia koskee lisäksi ylioppilastutkinnon kevään 2022 tutkintouudistus. Miten kaikki tämä näkyy lukioiden arjessa?

lops2021-lukiouudistus

Tälle syksylle tuli monta isoa uudistusta aloittaville opiskelijoille, oppivelvollisuuden laajentumisesta seuranneet muutokset ja uusi opetussuunnitelma LOPS2021. Ensi keväänä ylioppilaskirjoituksensa aloittavia koskee lisäksi ylioppilastutkinnon kevään 2022 tutkintouudistus. Kaikki nämä näkyvät lukion arjessa ja vaativat myös Wilma-ohjelmistoihin kehitystä.

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuden laajentumisen toteutumisen varmistamiseksi OPH rakensi uuden sähköisen palvelun, Valpaksen. Sen käyttöönotto toi mukanaan lukiosihteereille lisää ylläpidettävää, jotta tarvittavat tiedot saadaan siirretyksi Koskeen ja sieltä Valpakseen. 

Samoin lukioihin tuli paljon lisää hallinnollisia tehtäviä, oppivelvollisuuden laajentumisen myötä opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomiin oppimateriaaleihin ja -välineisiin. Ensimmäisen vuoden kokemus isosta lukiosta kertoo kehittämistarpeista.

Meillä Helsingin luonnontiedelukiossa  aloitti 314 uutta opiskelijaa, näistä muutama ei kuulunut laajentuneen oppivelvollisuuden piirin, mutta muille piti jakaa läppärit ja oppimateriaalit. Molempien hallinnointi vaatii vielä paljon prosessin kehittämistä.

Sekä materiaalien jakaminen että myös mahdollinen palauttaminen tilanteissa, joissa esimerkiksi opiskelija vaihtaa koulua, vaatii lisää järjestelmiä. Hukkaan menevät lisenssit ovat kouluille myös taloudellinen kysymys.

Tärkeää on taas saada materiaalit ajoissa ja joustavasti käyttöön, kun vaikkapa kesken periodin aloittaa uusi opiskelija. Opetushallituksen MPASSid kehittämistiimi, kustantajien ja lukioiden edustajat ovat alkaneet yhdessä keskustella miten prosessia voisi saada sujuvammaksi.

Materiaalien lisäksi kouluissa on nyt seurattava entistä tarkemmin opiskelijan koulunkäyntiä, juuri sitä oppivelvollisuutta. Opiskelijoiden läsnäolon ja suoritusten seuraaminen vaatii uusia välineitä Wilmaan, jotta ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat löytävät mahdolliset pudokkaat ja tuen tarvitsijat ajoissa. Toisin sanoen tarvitaan erilaisia koosteita ja herätteitä tätä työtä helpottamaan.

LOPS2021

LOPS2021 laittoi arjen käsitteitä uusiksi: kurssit vaihtuivat moduuleiksi ja opintojaksoiksi, opintoviikot opintopisteiksi sekä jaksot pediodeiksi. Tarkkana saa olla, että puhuu asioista oikeilla nimillä.

Lukion oppimäärä vaihtui 75 kurssista 150 opintopisteeseen. Lukion opetussuunnitelman uudistuksessa pakolliset opinnot koostuvat 1-3 opintopisteen laajuisista moduuleista, valtakunnalliset valinnaiset opinnot koostuvat kahden opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Vanhat kurssit vaihtuvat opintojaksoiksi, nämä muodostetaan moduuleista ja valinnaisista opintojaksoista, ne voivat sisältää osia myös useammasta oppiaineesta.

Eri mittaisten opintojaksojen sijoittaminen tarjolle on vaatinut opetustarjonnan suunnittelijoilta paljon luovuutta. LOPS-muutokseen liittyvää ohjelmistokehitystä tehdään Vismalla jatkuvasti ja käyttäjiä kuunnellen esim. aiheeseen liittyvissä työpajoissa sekä keräämällä ja jakamalla toimineita ratkaisuja ja toimintamalleja.

Meillä omassa lukiossa päädyttiin siirtymään 4-periodijärjestelmään, jotta uudet eri mittaiset moduulit saataisiin tarjolle helposti yhdessä periodissa, eikä tarvitsisi yhdistellä opetussuunnitelman perusteissa juuri jaettuja moduuleja isommiksi opintojaksoiksi. Meillä on tuntikiertokaavio sellainen, että osalla tuntipaikoista on  varattu paikka myös kolmen pisteen moduuleille. Pääsääntö on se, että 1 opintopiste vastaa 90 minuutin oppituntia,  2 pistettä kahta 90 minuutin tuntia ja 3 pistettä kolme tällaista oppituntia. 

LOPS2021 toi paljon muitakin tarpeita. Opiskelijoiden tulee laatia opiskelusuunnitelmat ja korkeakouluyhteistyö kasvaa. Visma laati yhteistyössä opinto-ohjaajien ainejärjestön kanssa lomakepohjat, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä tarvittavat suunnitelmat Wilmassa. Muualla suoritettujen opintojen lisääntyminen vaatii osaamisen tunnustamisen käyttöönottoa. Olemme siirtämässä myös tätä Wilman kautta hoidettavaksi: opiskelijat tekevät Wilmassa hakemuksen, ja opinto-ohjaajat tai rehtori käsittelevät sen samassa paikassa. Suoritus kirjautuu tietysti saman tien ja siirtyy Koskeen oikein. Hyvän digitalisaation tehtävä on auttaa kaikkia.

Ylioppilastutkinnon tutkintouudistus 2022

Sen lisäksi, että lukion opetussuunnitelma uudistuu, edessä on myös ylioppilastutkinnon tutkintouudistus 2022. Keskeisimpänä muutoksena on, että jatkossa opiskelijoiden tulee kirjoittaa viisi ainetta aikaisemman neljän pakollisen sijaan.

  • Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoon äidinkielen ja kirjallisuuden koe. 
  • Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.
Kevään 2022 tutkintouudistus

Tähän kokonaisuuteen kun yhdistetään vielä oppivelvollisuuden laajentumisen myötä tuleva maksuttomuus, on lukioissa oltava tarkkana mitkä eri säännökset koskevat ketäkin opiskelijaa. 

  • On ennen kevättä 2022 tutkinnon aloittaneet kokelaat, joilla noudatetaan vanhaa ohjeistusta.
  •  Sitten on uuden tutkintouudistuksen piirissä olevat: 
    • Ensi keväänä aloittavat kokelaat, jotka eivät ole maksuttomuuden piirissä 
    • Ensi kevään jälkeen aloittavat kokelaat, jotka ovat maksuttomuuden piirissä ja saavat viisi ensimmäistä koetta ilmaiseksi
  • Jo valmistuneet tutkintoa täydentävät tai korottavat kokelaat.

Jotta tästä selvittäisiin kouluissa sujuvasti, opiskelijoiden Wilmassa näkyvät ylioppilaskirjoitusten suunnitelmat pitää vielä päivittää vastaamaan näitä uusia vaateita sekä sellaiseksi, että niistä helposti hahmottaa täyttyvätkö tarvittavat vaatimukset.

Kirjoittaja Markus Lähde työskentelee matematiikan opettajana Helsingin luonnontiedelukiossa sekä toimii koulun ICT-vastaava ja avustaa hallinnollisissa tehtävissä, erityisesti kurssitarjottimen tekemisessä sekä Kurreen ja Wilmaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Markus toimii osa-aikaisesti kaupungin Kurre-kouluttajana ja käytön asiantuntijana tietohallinnossa Primuksen pääkäyttäjille. Viime lukuvuoden aikana hänellä oli päävastuullaan LOPS2021-uudistuksen tekninen toteutus. Kesästä 2021 lähtien Markus on osa-aikaisesti auttanut Vismalla LOPS2021 vaativien ohjelmistojen kehittämistyössä ja toiminut Kurre-kouluttajana.

Suosituimmat