Laskutuksen vallankumous – ulkoistuksen hyödyt näkyviksi

Laskutuksesta siihen, kunnes rahat ovat kassassa, muodostuu monivaiheinen työprosessi. Prosessin eri vaiheissa tarvitaan paljon aikaa sekä erilaisia resursseja henkilötyöstä integroituihin tiedonsiirtoihin ja järjestelmiin. Tehokkaalla kassanhallinnalla, maksuvalmiuden suunnittelulla ja perinnällä on tärkeä rooli yrityksen menestymisessä. Parhaimmillaan yrityksen päätöksentekoa tukevasti toteutettu kassavirtojen seuranta johtaa parempaan kustannustehokkuuteen, käyttöpääoman tehostumiseen ja yrityksen arvon nousuun.

Miten minimoit laskutukseen liittyvät rutiinityöt?

Laskutuksen ja myyntireskontran ulkoistajan – oppaassa, jonka voit ladata veloituksetta tästä, kerromme tarkemmin miten varmistat yrityksesi maksuliikenteen toimivuuden minimoimalla laskutukseen ja myyntisaatavien seurantaan liittyvät rutiinityöt. Tämäkin prosessi on muutettavissa reaaliaikaiseksi ja kerralla kuntoon toimivaksi, automaatiota hyödyntäen, yhdessä asiaan perehtyneen ulkoistuskumppanin kanssa.

Laskutusprosessin ulkoistaminen, kuten prosessien ulkoistaminen yleensäkin, vaatii onnistuakseen hyvää projektisuunnittelua ja henkilöstön sitouttamista hankkeeseen.  Kyseessä on muutosprosessi järjestelmineen, automatisoituine prosesseineen ja uusine toimintatapoineen. Tärkeitä muutosprojektin osa-alueita ovat nykytilan vaiheiden kartoitus, uuden mallin suunnittelu, tuotantoon siirto testauksineen sekä henkilöstön sparrauksen ja koulutuksen toteutus. Lisäksi on muistettava käytännön toteutumisen seuranta ja ohjaus.

Yhteistyössä asiantuntevan ulkoistuskumppanin kanssa saadaan laskutusprosessin automatisoinnin hyödyt näkyviksi. Näitä ovat mm. nopea ja katkoton toiminta, laskutusviiveiden minimointi, laskutusasteen maksimointi ja erääntyneiden saatavien nopea kotiuttaminen. Sen sijaan, että laskutusrutiineja hoidettaisiin vanhaan malliin työvoimavaltaisesti, uuden toimintamallin avulla voidaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Laskutuksen ja myyntireskontran ulkoistajan opas

Lataa tästä hyödyksesi ”Laskutuksen ja myyntireskontran ulkoistajan opas”. Oppaassa kerrotaan mm. siitä, milloin laskutusprosessin tai sen osan ulkoistusta kannattaa harkita ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Lisäksi käymme läpi koko laskutusprosessin vaihe vaiheelta ulkoistuksen näkökulmasta. Opas on täysin veloitukseton eikä sido sinua mihinkään.

 

Tutustu myös aiheeseen liittyviin aiemmin julkaistuihin kirjoituksiin:

Visma. Vaikuttava kumppani – koko prosessi yhdeltä kumppanilta – meiltä saat peruspalvelun lisäksi sekä teknologiaa että sparrausta.

 

Palvelujohtaja, Anitta Simonen, Visma Services Oy

 

Pidetään yhteyttä – olemme luotettava kumppanisi.

Anitta Simonen
Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: