Lappeenrannan kaupunki hankki Severa PSA

Lappeenrannan kaupunki hankki Severa PSA:n käyttöönsä elokuussa 2007. Kaupunkikonsernissa herättiin toiminnanohjausjärjestelmän etsimiseen, kun huomattiin ettei tiedonkulku aina toimi halutulla tavalla. Konsernissa pyörii kymmeniä projekteja kerrallaan, eivätkä konsernin alaiset yksiköt välttämättä tienneet toistensa projekteista.

Välillä tilanne on ollut sellainen, että esimerkiksi kaupungin kansliassa ei ole tiedetty, missä vaiheessa eri yksiköissä tai yhtiöissä hallinnoidut projektit kulloinkin ovat. Toisaalta taas yritykselleen tukea haluava asiakas ei välttämättä ole saanut konsernin yksiköistä riittävää tietoa kaikista projekteista, joista hän voisi saada tukea alkavalle toiminnalleen.

Tiedonjako tehokkaaksi
Jatkossa mikä tahansa kaupunkikonsernin yksikkö pystyy helposti tarkistamaan muiden projektit Severa PSA:sta. Lappeenranta Innovation -yhtiössä työskentelevä projektipäällikkö Marjo Kaulio-Behm on miettinyt näitä kysymyksiä ollessaan mukana mm. ”eLiiketoiminta verkossa” -hankkeessa, jossa pk-yrityksiä tuetaan sähköisten ratkaisujen koulutuksessa ja käyttöönotossa.

– Kun projekteja on paljon, tarvitaan niiden hallinnoimiseen keskitettyä järjestelmää, toteaa Kaulio-Behm. – Tähän mennessä jokainen on seurannut ja raportoinut projekteja kuka mitenkin: excelillä, ruutupaperilla, wordissa… Joillakin rahoittajilla on omat sähköiset raportointijärjestelmät, jolloin on käytetty niitä. Yhteisen järjestelmän tavoitteena kuitenkin on nimenomaan helpottaa raportointia. Johdon ei tarvitse vaivata erikseen ketään raportointipyynnöillä, vaan järjestelmä tuottaa raportit suoraan käyttäjän syötteiden perusteella. Johto voi seurata vallitsevaa tilannetta reaaliajassa.

Järjestelmän valinnassa yksi asia painoi päätöksessä ylitse muiden, ja se oli helppokäyttöisyys. Tähän Severa PSA vastasi erinomaisesti. Myös hinta ja sovellustuottajan paikallisuus vaikuttivat. Käyttöönotto on hoidettu järjestämällä eri yksiköille koulutus järjestelmän käytössä. – Syksyn aikana on pidetty kuusi koulutuspäivää, joihin osallistui yhteensä 11 yksikköä. Vaikka ensi alkuun loppukäyttäjät ovat saattaneet kokea uuden järjestelmän käyttöönoton myös haasteena, on käyttäjiä saatu innostumaan järjestelmän käyttöön.

Text: Salla Brunou

Suosituimmat

 • Matka Tikonista Fivaldiin: Porvoon Tilipalvelu (osa 1/2)

  Tilitoimisto Porvoon Tilipalvelu on nyt uuden edessä, sillä yrityksessä ollaan vaihtamassa järjestelmää Tikonista Fivaldiin. Tässä juttusarjassa seurataan Tikon-tilitoimiston matkaa ohjelmiston vaihdon aikana.

 • School Day Dashboard

  Dashboard avasi silmät ja vapautti Exceleistä

  Paljon koulun arkeen liittyviä asioita löytyy koulun datasta. Monelle oppilaitokselle on varmasti tuttua erilaisten tilastolukujen raportointi. Visman yhteistyökumppanin School Dayn kehittämä Dashboard visualisoi tämän tiedon ja tuo mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen. Visualisoinnin lisäksi Dashboard myös auttaa parantamaan tiedon laatua. Lue asiakkaamme Saimaan ammattiopisto SAMPOn kokemuksia Dashboardin käytöstä.

 • Ihmisten johtamisen ABC

  Ihmisten johtamisen ABC

  Esimiestyö vaatii erityisiä taitoja, joiden avulla työntekijöiden onnistumisia tuetaan. Asiantuntijamme vinkkien avulla löydät lisää aikaa ihmisten johtamiselle ja opit arvioimaan kuinka hyvin siinä onnistut.