Siirry sisältötekstiin

Lakimuutoksella huomattavia vaikutuksia yritysperintään – automaatiosta entistä tärkeämpää

Talouden kirstunvartijoille eli meille talousihmisille vuosi 2020 jää varmasti mieleen sellaisena, jota emme ole ennen kohdanneet. Budjetointi ja ennustaminen on maaliskuun jälkeen ollut haastavaa, jos ei peräti mahdotonta. Vielä haastavampaa se tulee olemaan vuodelle 2021. Yleinen epävarmuus taloudessa heijastuu suoraan lukuihin. Koska on mahdotonta arvioida, miten koronatilanne kehittyy, on myös mahdotonta ennustaa, miten kauppa tulee käymään. Koronatilanteen lisäksi perintälain väliaikaiset muutokset tuovat oman pähkinänsä purtavaksi.

vismafinancial-blog-mikkomaatta

Talouden kirstunvartijoille eli meille talousihmisille vuosi 2020 jää varmasti mieleen sellaisena, jota emme ole ennen kohdanneet. Budjetointi ja ennustaminen on maaliskuun jälkeen ollut haastavaa, jos ei peräti mahdotonta. Vielä haastavampaa se tulee olemaan vuodelle 2021. Yleinen epävarmuus taloudessa heijastuu suoraan lukuihin. Koska on mahdotonta arvioida, miten koronatilanne kehittyy, on myös mahdotonta ennustaa, miten kauppa tulee käymään. Koronatilanteen lisäksi perintälain väliaikaiset muutokset tuovat oman pähkinänsä purtavaksi. Miten varmistetaan, että väliaikainen säätely ei entisestään hankaloita muutenkin vaikeassa tilanteessa olevien yritysten liiketoimintaa?

Yritysperinnän lakimuutos – siis mitä?

Koronakriisin iskiessä hallitus lähti etsimään keinoja maksuvaikeuksissa olevien yritysten auttamiseksi. Yhtenä elementtinä yritysperinnän lainsäädäntöä muutettiin väliaikaisesti. Muutos tulee voimaan 1.1. ja normaalitilaan palataan kesäkuun 2021 lopussa. Kuluttajaperintään väliaikaislaki ei vaikuta.

Väliaikaislain aikana perintäkuluille ja velallisen kokonaiskuluvastuulle on määritelty euromääräiset ylärajat. Perintätoimille on myös säädetty aikarajat. Lisäksi trattaperinnän käyttöä vaikeutetaan huomattavasti paitsi silloin, kun velallinen on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on yli 100 000 euroa. Tarkempaa tietoa väliaikaislain sisällöstä löydät täältä.

Lakimuutoksen taustalla oleva tavoite maksuvaikeuksissa olevien yritysten auttamiseksi on hyvä. On kuitenkin huomioitava, että lakimuutos tulee väistämättä vaikuttamaan lukuisten B2B-markkinoilla toimivien yritysten saatavien kiertoon. Yrityksille, joille toimiva perintä on elintärkeä osa kassavirran ja maksuvalmiuden turvaamista, voi saatavan venyminen aiheuttaa pahimmassa tapauksessa jopa vakavan kassakriisin.

Lue tiivis tietopaketti lakimuutoksesta täällä

Miten huolehtia kassavirrasta muuttuneessa toimintaympäristössä?

Mielestäni jokaisen yrityksen tulisi kriittisesti arvioida luottopolitiikkaansa ja saatavienhallinnan prosessejaan sekä sitä, miten hyvin taloushallinnon ohjelmisto tukee saatavienhallinnan ja perinnän toimia. Näin myös kassavirta on helpommin ennustettavissa.

“Aina on toimittu näin ja näin myös jatketaan”. Oletan, että tekstiä tänne asti lukeneena tiedostat toimintaympäristön muutokset ja niistä taloushallintoon heijastuvat paineet. Saatat kuitenkin ihmetellä, miten perintälain muutokset liittyvät taloushallinnon ohjelmistoihin?

Tänä päivänä tehokas perintä perustuu ajanmukaiseen teknologiaan. Manuaaliset saatavienhallinnan ja perinnän mallit alkavat muutenkin olla vanhentuneita; viimeistään nyt, kun lakimuutos voi johtaa uusiin resurssitarpeisiin yrityksen reskontran valvonnassa, on järkevää tukeutua riittävän aikaiset ja tehokkaat toimenpiteet mahdollistavaan automaatioon.
Toimintaympäristön murros ja lakimuutos osana sitä ohjaa myös meitä tarkastelemaan toimintaamme uusien palvelukonseptien keinoin. Uusien sähköisen asioinnin palveluiden avulla pyrimme auttamaan asiakkaitamme entistä fiksummin ja tehokkaammin.

Talousjohtajan muistilista uuteen tilanteeseen

Helposti ajatellaan, että perintä on pahasta – mutta onko sittenkään? Todellisuudessa perintä on toisinaan välttämätöntä, jotta turhilta luottotappioilta säästytään. Siksi saatavienhallinta ja perintä tulisi nähdä normaalina osana yritysten taloushallintoa. Perintäprosessin ei tarvitse olla epämiellyttävä. Päinvastoin kokemus perinnästä voi olla hyvä myös velallisen näkökulmasta, jotta tilapäiset maksuvaikeudet eivät hankaloita muuten hyvää asiakassuhdetta.

Kannustan tekstin lukijoita huomioimaan seuraavat asiat:

  • Huolehdi, että yrityksesi käytössä on riittävän automaatioasteen mahdollistava taloushallinnon ohjelmisto.
  • Varmista, että automatisoitu saatavienhallinnan prosessi on osana ohjelmistoa.
  • Suunnittele ja budjetoi sisäiset ja ulkoiset resurssit reskontran valvontaan.
  • Käy yrityksenne saatavienhallinnan prosessi kriittisin silmin läpi.
  • Tarkista väliaikaisen perintälain kysymykset vastauksineen täältä.

Mikko Määttä
talousjohtaja
Visma Financial Solutions Oy

M​e Visma Financial Solutionsilla autamme suomalaisia yrityksiä toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti materiaalien sekä ajankäytön suhteen automatisoimalla maksuvalvonnan rutiiniprosesseja. Parannamme yritysten kassavirtaa ja maksuvalmiutta vaikuttaen siten positiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintavalmiuteen.