Siirry sisältötekstiin

Kysely: Noin neljännes kunnissa työskentelevistä työntekijöistä pelkää työnsä puolesta

Suurin osa kunta-alan ammattilaisista uskoo, että kehittyvät digitaaliset palvelut ja järjestelmät toisivat kuntiin tehokkuutta, mutta vain alle puolet kokee, että niitä on osattu hyödyntää tehokkaasti.

”Sote-uudistuksen myötä kuntatyö muuttuu radikaalisti. Mutta mikään ei muutu parempaan, jos asioita ei aleta tehdä uudella tavalla ja digitaalisesti” peräänkuuluttaa toimitusjohtaja Mari Eklund Aditro Publicista.

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmätoimittaja Aditro Publicin kunta-alan työntekijöille ja päättäjille teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kunnan budjetin pieneneminen, koon kasvaminen esimerkiksi kuntaliitosten myötä, itsemääräämisoikeuden vähentyminen ja aseman heikkeneminen ovat kunnissa työskentelevien mielestä todennäköisimpiä suuntia kuntien tulevaisuuden kehityksessä

Digitalisaatio on välttämätön apu kuntatyön uudelleenorganisoimisessa

Suurin osa kuntien päättäjistä (80%) ja kunta-alan työntekijöistä (62%) näkee, että digitaaliset palvelut ja järjestelmät toisivat tehokkuutta kuntien toimintaan.

Digitaalisuuden hyödyntämisen tila kunnissa sen sijaan on edelleen alkuvaiheessa: vain 38 % vastanneista työntekijöistä ja 47% päättäjistä koki, että digitalisaatiota on osattu hyödyntää tehokkaasti ja oikein.

”Nyt päättäjät hälytyskellot soimaan. Mikään ei muutu, jos asioita ei aleta tehdä uudella tavalla ja digitaalisesti. Jos 80% päättäjistä ja melkein 40% kaikista vastaajista uskoo työtehtävien muuttuvan merkittävästi, nyt olisi aika olla vaikuttamassa siihen, miten ne muuttuvat”, Eklund jatkaa.

Kunta-alan työ murroksessa ­– muutokset eivät ole helppoja

Vastaajat ovat hyvin tietoisia siitä, että sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnallisten työpaikkojen määrä tulee vähenemään. Tieto heijastuu myös kunta-alan työntekijöiden ajatuksiin oman työnsä tulevaisuudesta: jopa neljäsosa työntekijöistä (27%) pelkää työpaikkansa puolesta. Reilu kolmannes vastaajista (38%) uskoo, ettei omaa työtehtävää ole sellaisenaan olemassa enää vuonna 2025. Päättäjistä jopa 80% uskoo työtehtäviensä muuttuvan nykyisestä.

Digitalisaation ja automatisaation apuun ei vieläkään uskota täysin: vain 40% kuntatyöntekijöistä pitää todennäköisenä, että digitalisaatio ja automatisaatio helpottavat tulevaisuudessa työtehtävien hoitamista ja vain noin neljännes (27%) uskoo työnsä muuttuvan mielekkäämmäksi rutiinien vähentyessä. Päättäjien käsitys on valoisampi: 80% uskoo, että oma työ helpottuu ja 64% uskoo, että rutiinien vähentymisen myötä työ muuttuu mielekkäämmäksi.

On selvää, että muutokset huolettavat ja tuntuivat aluksi vaikeilta: Nyt tarvitaan hyvien esimerkkien jakamista, riittävää koulutusta ja muutoksen hyvien puolien selkeää viestimistä. Tässä järjestelmätoimittajat voivat olla avuksi, sillä me olemme omassa työssämme käyneet jo läpi samaa digitalisaatiomurrosta, Mari Eklund kertoo.

Tammikuussa 2018 tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin kunta-alalla vaikuttavien käsityksiä kuntien tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi 520 kuntatyöntekijää ja 81 kuntapäättäjää. Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä Aditro Public Oy ja Kantar TNS Oy.

 

Visma Public

Visma Public tarjoaa kunta-, sote- ja koulutussektorille suunniteltuja talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja. Yli 200 kuntaorganisaatiota käyttää Visma Publicin ratkaisuja.

Tutustu Visma Publiciin

Suosituimmat