Siirry sisältötekstiin

XBRL raportointi – Kuntien taloustiedon raportoinnin uudistus on täällä

Kuntien ja kuntayhtymien ulkoinen raportointi on uudistumassa ja käyttöönotot raportoinnin tuottamiseen ovat käynnissä. Kuntatietoraportoinnin uudistamisen tavoitteena on parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta.

XBRL kuntaraportointi

Kunnilta ja kuntayhtymiltä edellytetään tammikuusta 2021 alkaen talousarvioiden raportointia XBRL-muodossa. Tavoitteena on edistää tietojen tuotantoa ja raportointia niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla. Raportointi tuotetaan jatkossa yhteisesti määritettyjä muotoja käyttäen ja automaattisesti, jotta päätöksentekoon saadaan ajantasaista tietoa.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli taloudellisten tietojen, esimerkiksi tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL muotoisista dokumenteista.

Raportoinnin muutoksessa raportointi toimitetaan jatkossa Valtiokonttorille, ei enää Tilastokeskukselle. Myös raportoinnin sisältö muuttuu. Raportointia tehdään jatkossa mm. palveluluokkakohtaisesti tehtäväluokkakohtaisuuden sijaan. Kuntatietoraportointiin tulee uusia raportointikokonaisuuksia sekä muita raportointiulottuvuuksia. Myös raportoinnin aikataulu muuttuu, osavuosiraportointia tekevien organisaatioiden määrä kasvaa ja neljännesvuosiraportointi laajenee koskemaan kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä.

Visma Public Oy:n ja Tabella Finland Oy:n yhteisen kehityshankkeen myötä Wintime ja Intime -ratkaisuja käyttävien kunta-asiakkaidemme talousraportointi hoituu jatkossa vaivattomasti Tabellan XBRL-moduulin avulla.

Tabella on kustannustehokas järjestelmä raportoinnin, suunnittelun ja laskennan modernisointiin, joka tuottaa luotettavaa täsmätietoa tukemaan tehokkaampaa liiketoiminnan ohjausta ja parempia päätöksiä. Tabella tukee kaikkea budjetointia ja ennustamista – yksinkertaisesta kustannusten suunnittelusta monipuolisiin ajurilaskentoihin.Tabellan raporteilla yhdistyvät seuranta- ja suunnittelutiedot, lisäksi se tukee sekä operatiivista, että juridista konsolidointia, kuten mm. tilinpäätöksen liitetietojen keräämistäkin.

Tabellan XBRL-työkalulla on tässä vaiheessa valmius tuottaa tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt (TOLT), Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS), Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi (KKNR) ja Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste (KTPE) raportit. XBRL-raporttien määrittelyä on testattu yhteistyössä Tabellan kanssa. Myös Tabellan tuottamien XBRL-muotoisten aineistojen toimittamisen testaus Valtiokonttorin palveluun on käynnissä – kehitystyö jatkuu edelleen Valtiokonttorin aikataulun ohjaamana ja XBRL-moduuli tuodaan testikäyttöön ensimmäisille kunta-asiakkaille.

Tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu käyttäjälle

Raportoinnin XBRL-moduulin avulla tarvittavat raportoitavat tiedot kyetään tuottamaan automaattisesti ja luotettavasti määriteltyyn tekniseen muotoon. Kehitystyössä on keskitytty tuottamaan ratkaisu, joka on määrittelyn jälkeen käytettävissä ilman erillisiä ylläpitotoimia. Käyttäjälle tämä näkyy arjessa helppoutena ja tehokkuutena, kun käyttöönoton yhteydessä esimerkiksi kirjanpitojärjestelmän tilit yhdistetään Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjan (AURA) mukaisiin tileihin ja tilit kytketään raporttien riveille. Tämän jälkeen XBRL-raportit ja -siirtoaineistot ovat valmiita käyttöön ja toimivat sellaisenaan kausien kulkiessa eteenpäin.

XBRL-moduulin käyttöönotossa asiakkaita tukevat Visma Publicin asiantuntevat konsultit. Raportointiratkaisun ylläpitoa on kuitenkin helpotettu niin, että raportointirakenteiden, kuten tilikartan, kytkeminen XBRL-raportoiniin rakenteisiin voidaan tehdä asiakasorganisaatiossa myös itse pääkäyttäjän toimesta.

Muutokset ja tulevaisuuden tarpeet

XBRL-vaatimuksissa tullaan mitä todennäköisimmin näkemään muutoksia ja lisäyksiä. Vaatimusten laajenemiseen varaudutaan versiohallinnan kautta. Kerran tehty mäppäystyö, eli erityyppiset kytkennät, ovat hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa, vaikka raportointivaatimuksissa tapahtuisi muutoksia. Mikäli esimerkiksi jonkin raportin tulo-osuudesta vaaditaan jatkossa lisää erittelyjä, XBRL-raportille avautuu uusia rivejä, joihin käyttäjä pääsee tekemään uuden vaatimuksen mukaisia täydennyksiä. Raportoinnin aiempi rakenne säilyy muuttumattomana ja on näin täydentävien kytkentöjen jälkeen kokonaisuutena ajan tasalla.

Tabella-raportointityökalu kokoaa tehokkaasti organisaatiossa käsiteltävän datan yhdestä tai useammasta kirjanpitojärjestelmästä. Ratkaisu kattaa myös talousarviot ja ennusteet, jonka vuoksi on luontevaa muuntaa aineistot XBRL-muotoon siellä missä tietoja käsitellään, ja raportoida ne sitä kautta myös edelleen Valtiokonttorille. XBRL-työkalussa voidaan hyödyntää myös toisen järjestelmän tuottamaa csv-muotoista XBRL-tiedostoa, jolloin Tabella kääntää vaaditun tiedon sisältävän tiedoston XBRL-muotoon, jonka jälkeen tietojen siirto onnistuu tehokkaasti Tabellan kautta eteenpäin.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

Mitä tarkoittaa XBLR raportointi?

Talousraportointi tullaan tekemään XBRL-muotoisena. XBRL on Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa kehitetty standardi taloustietojen esittämiseen rakenteellisessa muodossa. XBRL tulee sanoista eXtensible Business Reporting Language. Nimestä huolimatta se ei ole suoraan ohjelmointikieli, vaan pikemmin tapa kuvata tietoja tai asioita oman kielioppinsa mukaan niin, että tiedolle annetaan arvon lisäksi nimitys ja määritellään sen paikka muihin tietoihin nähden. Esimerkiksi tietoelementit nimetään erikseen ja sijoitetaan paikalleen tuloslaskelman muodostavassa rakenteessa. Pankit ovat käyttäneet XBRL:ää omassa viranomaisraportoinnissaan jo vuosia ja se on nykyään käytössä monilla eri aloilla ympäri maailman.

Visma Public Oy

Me Visma Publicilla haluamme vahvistaa suomalaisten organisaatioiden toimintaa tehostamalla niiden talous- ja henkilöstöhallinnon toimintoja älykkäiden ratkaisujen ja laadukkaiden palveluiden avulla. Päätuotteemme ovat julkisen sektorin palkka- ja henkilöstöhallintoon suunnattu Personec F -tuoteperhe sekä digitaalisen taloushallinnon kokonaisratkaisu Wintime, joka palvelee sekä julkista että yksityistä sektoria.

Suosituimmat