Siirry sisältötekstiin

Koodi on kuntalaisen ystävä – vapauta osaajat kehitystyöhön

Visma Publicin kyselyssä kuntasektorin työntekijöistä vain 38 prosenttia kokee, että digitalisaatiota on osattu hyödyntää tehokkaasti ja oikein. Silti ylivoimainen enemmistö näkee digitalisaatiossa suuria mahdollisuuksia.

digitalisaatio ja automaatio kuntasektorilla

Työelämä muuttuu nyt kovaa vauhtia. Myös monessa kunnassa mietitään, kuinka digitaalisista työkaluista saisi tehot irti niin, että kuntalaiset kokisivat hyötyvänsä tuloksista.

Muutosvalmiutta on:

Osa organisaatioista onkin jo tarttunut digitalisaatioon ja tehostanut prosessejaan. Sama työ, esimerkiksi palkanlaskenta, hoituu pienemmällä työntekijämäärällä, jolloin osaavien ihmisten panos saadaan manuaalisten rutiinien hoidosta kehittämiseen ja asiakaspalveluun. Digitalisaatio muuttaa työtä, mutta ei pidä yksioikoisesti tulkita sen tarkoittavan vain väenvähennyksiä.

Kuntien tukitoiminnoissa tehostamisen varaa on vielä, ja digitalisaatio tarjoaa säästöjen lisäksi myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Kuntien rooli on muutoksessa, ja suunta voi olla esimerkiksi sote-palveluiden järjestäjästä tiukemmin kuntalaisten arjen sujuvoittajaksi ja parantajaksi.

Digitalisaatio muuttaa työtä, mutta ei pidä yksioikoisesti tulkita sen tarkoittavan vain väenvähennyksiä.

Maakunta- ja soteuudistusten viipyessä kuntatyön ammattilaiset kokevat roolinsa olevan käymistilassa. Visma Publicin kyselyssä peräti neljännes sanoo pelkäävänsä työpaikkansa puolesta. Silti epävarmuuden ei pitäisi antaa hidastaa uusien, älykkäiden työvälineiden käyttöönottoa kunnissa.

Kunta-ammattilaiset kehitystyöhön

Koodi ei korvaa asiantuntijaa. Hyväkin järjestelmä tarvitsee asiantuntijansa, jotka ohjaavat järjestelmää ja luotsaavat sen kehitystä eteenpäin.

Muutos vaatii myös kunnilta rohkeutta ja uudenlaista ajattelua. Kunnissa työskentelee rautaisia osaajia, jotka tuntevat kotikuntansa ja sen palvelut kauttaaltaan. Heistä moni on ollut saman kunnan palveluiden piirissä niin lapsena, omien lastensa vanhempana kuin esimerkiksi liikuntapalveluiden ahkerana käyttäjänä.

Tätä osaamista voi hyödyntää kunnan palvelukehittämisessä, sillä arjen ammattilaisilla varmasti on kokemusta ja näkemystä siitä, millaisia palveluita oman seudun asukkaat tarvitsevat.

Koodi ei korvaa asiantuntijaa.

Työntekijöiden osaamista ja kehityspotentiaalia ei saa aliarvioida. Esimiehen pelisilmällä ja oikeanlaisella motivoinnilla kuntasektorin hiljaisen tiedon voi valjastaa aivan uudenlaisten innovaatioiden luontiin.

Lue miten Kuopion kaupunki on onnistunut säästämään automaation avulla 600 000 euroa vuosittain.

Suosituimmat