Siirry sisältötekstiin

Konsultit toimivat ERP-käyttöönoton tulkkeina ja viestinviejinä

Onnistunut konsultointi on asiakkaan ja konsultin välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaan liiketoimintaa. Lue viisi esimerkkiä, joiden avulla konsulttimme auttavat ohjelmistoprojekteissa.

Konsultin rooli Vismalla on hyvin moninainen ja työskentelemme useiden eri sidosryhmien kanssa. Tärkein sidosryhmä on tietenkin asiakkaat, joita autamme erilaisten ohjelmistoprojektien kanssa. Alla tiivistetysti viisi esimerkkiä niistä tehtävistä, joissa olemme asiakkaiden apuna.

5 konsultin esimerkkitehtävää

1. Määrittely. Jokaisen järjestelmän käyttöönottoa edeltää määrittelyvaihe, jonka aikana käydään läpi millaisia toimenpiteitä ohjelmistolla halutaan tehdä ja millä tavalla. Määrittely voidaan tehdä myös jo käytössä olevalle ohjelmistolle, kun asiakas haluaa muuttaa toimintatapaansa ja sitä myötä kehittää järjestelmäänsä. Määrittely tehdäänkin aina konsultin ja asiakkaan yhteistyönä.

2. Projektin hallinta. Laajemmat käyttöönottoprojektit tai järjestelmän kehityshankkeet toteutetaan projektina. Vismalla yksi konsultin rooleista onkin toimia projektipäällikkönä, joka vastaa projektin suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Järjestelmien toimintalogiikkaa ymmärtävät konsultit edesauttavat projektien joustavaa etenemistä.

3. Koulutus. Jotta hankitusta ohjelmistosta saadaan oikeasti hyötyä yrityksen toiminnalle, järjestelmää tulee tietenkin osata käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän takia järjestelmän loppukäyttäjien kouluttaminen on yksi tärkeimmistä projektin vaiheista.

4. Integraatiot ja räätälöinti. Yhä useammin eri järjestelmien halutaan keskustelevan keskenään tai yrityksellä on yksilöllisiä tarpeita, joihin ei ole valmista ratkaisua järjestelmän vakiotoiminnoissa. Tätä varten ohjelmistojen välille tarvitaan integraatio tai asiakaskohtaisesti räätälöity laajennus. Konsulttimme auttavat näiden ratkaisujen suunnittelussa, määrittelyssä sekä käyttöönotossa.

5. Keskustelukumppani. Järjestelmä yksin ei tehosta yhdenkään yrityksen toimintaa, vaan sen lisäksi myös toimintatapojen pitää muuttua. Konsultti onkin loistava keskustelukumppani, kun yrityksessä pohditaan millä tavalla he voisivat tehostaa omaa toimintaansa. Roolinsa puolesta konsultin on helppo kyseenalaistaa olemassa olevia toimintatapoja ja ehdottaa uusia, muualla hyväksi havaittuja toimintamalleja asiakkaan käyttöön.

Tulkki ja viestinviejä

Konsulttiemme tärkein tehtävä on siis toimia tulkkina ja viestinviejänä. Viemme tietoa asiakkaiden kokemuksista ja toiveista eteenpäin Vismalla ja toisaalta toimimme tulkkina asiakkaan ja ohjelmiston toimintalogiikan välillä. Asiakkaamme ovat parhaita asiantuntijoita oman toimintansa ja sen vaatimusten osalta. Konsulteillamme on puolestaan ymmärrys järjestelmän mahdollisuuksista ja toimintalogiikasta sekä kokemuksia parhaista käytänteistä.

Onnistunut konsultointi onkin aina asiakkaan ja konsultin välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaan liiketoimintaa.

Lue vinkit onnistuneeseen projektiin oppaastamme ERP-projektiin valmistautuminen.

Lue myös:
Opas: ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja
Opas: Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista
Vältä nämä ERP-projektin sudenkuopat
Milloin on hyvä aika vaihtaa ERP-järjestelmää?

Lue lisää Visma Novasta, tehokkaasta toiminnanohjauksen kokonaisratkaisuista.

Suosituimmat