Kirjanpitäjä – asiakkaan neuvonantaja

”Rakkaalla lapsella on monta nimeä” – mutta mikä kuvaisi taloushallinnon ammattilaista paremmin tässä kirjoituksessa kuin kirjanpitäjä. Tänä päivänä kirjanpitäjän työ on pääasiassa asiakkaan taloushallinnon asiantuntijuuteen liittyvää, neuvoa antavaa palvelua, jossa viestintätaidot ja aito asiakaskeskeisyys korostuvat.

Yrityksen taloushallinnon hoitoon liittyy tärkeänä kirjanpidon perusprosessina pidettävä lakisääteinen osa, joka dokumentoi yrityksen liiketoiminnan tapahtumat lain edellyttämään muotoon, yrityksen ja viranomaisten käyttöön. Lakisääteisyys saattaa kuulostaa tylsältä rutiinilta ja puurtamiselta, joka ei innosta ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta tai kehittämään työskentelyprosesseja. Näin asia ei kuitenkaan ole.

Taustalla standardit ja automaatio

Jo tänä päivänä lakisääteinen raportointi syntyy ja hoituu olemassa olevia standardeja hyödyntäen yhä automaattisemmin. Sähköistyminen ja yhä pidemmälle kehittyvä automaatio ovat muuttaneet ja muuttavat työn sisältöä myös jatkossakin. Taloushallinnon prosessit automatisoituvat ja manuaalityömme vähenee nimenomaan taloushallinnon perusprosessien (myyntilaskut, ostolaskut, maksatukset, pääkirjanpito ja palkanlaskenta) osalta. Rutiinitöiden automatisointi vähentää perusprosessiin käytettyä aikaa, jolloin tietojen analysointiin, neuvontaan ja varsinaiseen konsultointiin jää kirjanpitäjälle yhä enemmän aikaa.

Jotta kirjanpitäjä pystyy vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin, on hänen pystyttävä näkemään rutiinien yli ja olemaan valmis ottamaan käyttöön uusia työskentelymalleja ja työkaluja – ja samalla pitämään myös asiakkaan palveluratkaisun ajan tasalla.

Kirjanpitäjä on yrittäjän ja yritysjohtajan kumppani – neuvonantaja

Taitava kirjanpitäjä on yksi johdon tärkeimmistä kumppaneista, joka tuntee asiakasyrityksen liiketoiminnan, toimii lukujen tulkkina ja huolehtii, että yritysjohdon taloutta koskevat päätökset perustuvat oikeaan tietoon yrityksen kulloisestakin tilanteesta. Moderni, hyvin toimiva taloushallinto tukee yrityksen johtamista.

Yhteistyötaidot korostuvat

Kirjanpitäjän työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa, vaikka se onkin samalla myös tiukasti säänneltyä ja tarkkaa. Arki pitää sisällään tilinpidon ohella myös vuorovaikutusta useiden tärkeiden sidosryhmien kanssa niin oman yrityksen sisällä kuin asiakasyrityksen ja viranomaisten suuntaankin.

Tilien, numeroiden, alaa koskevien säännösten sekä järjestelmien tuntemisen lisäksi hyvältä kirjanpitäjältä vaaditaankin asiakasyritysten liiketoiminnan ymmärrystä, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Parhaimmillaan kirjanpitäjän ja asiakasyrityksen hedelmällinen yhteistyö tuottaa selkeää lisäarvoa, joka näkyy asiakasyrityksen tuloksessa. Kirjanpitäjän työ on jatkuvaa oppimista – paikalleen ei voi, eikä ehdi jämähtää.

Asiakkuuden hallinta on ajantasaista

Nykyisin toimimme asiakkaan kanssa samassa ympäristössä yhdessä sovitun työnjaon mukaisesti. Hyvin usein ostolaskuihin, myyntilaskuihin, tiliotteisiin ja maksatuksiin liittyviä perusprosesseja hoidetaan ajantasaisesti arkipäivittäin. Koska sovitut aikataulut ja niiden määräajat rytmittävät työtä, on oman työajan hallinta yksi hyvän kirjanpitäjän tärkeistä ominaisuuksista. Tähän apuna on yhdessä asiakkaan kanssa sovittu toimintamalli, jossa aikataulujen lisäksi osapuolten vastuut ja palvelusisältö ovat selkeät. Näin saadaan myös omat voimavarat hyvin hallintaan.

Kysyimme Visman kirjanpitäjiltä työhön liittyviä kysymyksiä ja ohessa muutamia kommentteja:

Vastausten perusteella kirjanpito on edelleen kivaa, kuten on aina ollutkin, mutta myös paljon muuta.

Mikä on parasta työssäsi kirjanpitäjänä?

 • ”Mielenkiintoisinta ovat keskustelut asiakkaiden kanssa, kun lukuja tulkitaan. Siinä näkee, miten raportoidut tiedot muuttuvat konkreettiseksi tekemiseksi ja osaksi asiakasyritysten johtamista.”
 • ”Parasta työssäni ovat ehdottomasti mielenkiintoiset asiakkaat ja vaihtelevat työtehtävät. Pääsen tutustumaan useisiin hyvin erilaisiin asiakkaisiin, toimialoihin ja liiketoimintaprosesseihin.”
 • ”Pystyn kehittämään itseäni työssäni joka päivä, koska työvälineet, asiakkaat ja maailma ympärillä muuttuvat niin nopeasti.”

Mitä asiantuntevalta kirjanpitäjältä tulevaisuudessa vaaditaan?

 • ”Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan jatkossa entistäkin enemmän.”
 • ”Samoin tarvitaan konsultoivaa otetta, proaktiivisuutta ja ratkaisuhakuisuutta.”
 • ”Kyky oppia uutta ja halu kehittää itseään työn vaatimusten mukaisesti muuttuvassa ympäristössä nousevat yhä tärkeämmiksi taidoiksi.”

Minkälaisia asioita asiakkaat arvostavat kirjanpitopalvelussa, mistä olet saanut kiitosta?

 • ”Osaaminen ja luotettavuus ovat perusasioita asiakasuskollisuuden kannata. Lisäksi olen saanut kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta ja ”huolenpidosta”.”
 • ”Omat tutut yhteyshenkilöt ja henkilökohtainen palvelu ovat ne asiat, joista saan palautetta toimivan tiimin lisäksi.”
 • ”Olen pystynyt yllättämään asiakkaani positiivisesti proaktiivisuudella, kun olen säännöllisen yhteydenpidon lisäksi välittänyt tietoa aktiivisesti.”

 

Faktaa Visma Servicesin kirjanpitäjistä:

 • Meillä työskentelee noin 350 henkilöä kirjanpitoon liittyvissä tehtävissä.
 • Taloushallintoalan asiantuntijan arvostettu KLT-tutkinto on tällä hetkellä 82 henkilöllä.
 • Visma Services Oy palvelee lähes 9000 kotimaista ja kansainvälistä asiakasta.
 • Vahva kielitaitoisuus korostuu kansainvälisten sekä ruotsinkielisten asiakasyritysten palvelussa. Meillä palvellaan asiakkaita tarpeen mukaan myös eri kielillä ja riveistämme löytyykin useita asiantuntijoita myös nimikkeillä accountant ja bokförare.

Visma Services Oy, Taloushallinnon palvelut

Kiinnostuitko urasta Vismalla? Kurkkaa avoimet työpaikkamme ja tutustu Vismaan myös LinkedIn:ssä!

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: