Divisioonajohtaja Roar Wiik Andreassen

Kirjanpidon vallankumous

Kirjanpito on keskellä rakenteellista ja teknologista vallankumousta. Pilvipohjainen teknologia ja taloushallinnon automatisointi eivät ole enää tulevaisuutta – ne ovat osa nykypäivää.

Yhä useammat hyödyntävät pilvipohjaisten palveluiden antamia mahdollisuuksia. Kuten muuallakin yhteiskunnassa, manuaaliset prosessit korvataan yhä suuremmassa määrin itsepalveluratkaisuilla tai robotiikkaohjelmilla.

Teknologiaa ja sparrausta

Teknologian kehittyessä yritysten vaatimukset ja tarpeet muuttuvat. Asiakkaamme toivovat meiltä  sekä yksinkertaisia, joustavia teknologiaratkaisuja että ammattimaista neuvonantoa. Useimmat niistä asiakkaista, jotka ulkoistavat hallinnolliset tehtävänsä, haluavat keskittää resurssinsa muuhun kuin teknologisten ratkaisujen kehittämiseen. Heille on myös tärkeää, että palvelut ja ohjelmistot integroituvat saumattomasti. Teknologian kehitys ja asiakkaiden muuttuneet tarpeet asettavat uusia odotuksia meille ulkoistamispartnerina: Olemme muuttuneet kuittien käsittelijästä tehokkaan työnkulun ja korkean laadun tarjoavaksi sparrauspartneriksi – ja muodollisten vaatimusten valvojasta analyysien ja liiketoiminnan ymmärrystä tarjoavaksi kumppaniksi.

Analyysi ja tietotaito vahvistavat yrityksiä

Kirjanpitäjät toimivat jo nykyisellään neuvonantajina ja ovat jo nyt hyviä sparrauspartnereita yrityksille. Asiakkaiden muuttuneet odotukset vetävät meitä kuitenkin kohti tarkempaa fokusointia toimialan tuntemisen suhteen sekä kohti kirjanpitolukujen analyyttistä käyttöä. Kaikki tämä tapahtuu yritysten parhaaksi. Oikeanlainen ja voimassa olevaa lakia noudattava kirjanpito on se perusmuuri, jolle rakennetaan kasvanut ymmärrys alan yrityksistä. Ani harvalla on käytössään niin paljon tietotaitoa liiketoiminnan tueksi kuin kirjanpitäjillä.

Kirjanpitäjä on asiakkaan neuvonantaja

Kirjanpidon nykyinen kehitys muistuttaa suuresti pankkien aikaisemmin läpi viemiä muutoksia.  Muutumme yhä enenevässä määrin kirjanpitäjistä asiakasneuvojiksi. Nyt rakennamme yhteyksiä, ylläpidämme juoksevaa asiakasseurantaa, olemme aikaisempaakin paremmin saavutettavissa – ja ennen kaikkea, hallitsemme erittäin hyvin luvut ja laadun. Moderneina kirjanpitäjinä velvollisuutemme on olla lähellä asiakkaitamme ja seurata heidän liiketoimintansa kehitystä. Kirjanpitoalan haasteena on varmistaa toiminnan jatkuva kehitys. Meidän on ennakoitava ja tehtävä ammatillinen osaamisemme näkyviksi, jotta pystymme tuottaamaan asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa neuvonantopalvelua.

Visma Services panostaa voimakkaasti tulevaisuuteen

Visma ja Visma Services investoivat vuosittain merkittäviä summia itsepalvelua, automatisointia ja liiketoiminnan ymmärrystä lisäävien ohjelmistojen kehittämiseen. Visma Services investoi voimakkaasti jatkuvaan osaamisen kasvattamiseen ja tulevaisuuden ohjelmistoratkaisujen tehokkaaseen käyttöön.

Tiedämme, että on tärkeää pysyä kehityksen kärjessä. Neuvonantajillamme on tarvittava pätevyys ja järjestelmämme on viritetty huippuunsa. Me olemme  valmiina tekemään taloudellisesta arjestasi helpompaa ja parempaa.

 

Roar Wiik Andreassen er CEO i Azets, Vismas tidligere regnskaps- og lønnsdivisjon.
Connect with Roar: