Siirry sisältötekstiin

Kiinteistöveron määräytyminen ja tarkistustarve

Nyt viimeistään on aika tarkistaa kiinteistöverotuspäätös. Erityistä huolellisuutta tarvitaan, jos kiinteistön verotuksessa on aiemmin sovellettu alennettua kiinteistöveroa.

Kiinteistövero

Nyt viimeistään on aika tarkistaa kiinteistöverotuspäätös. Jos kiinteistöveroilmoituksessa on ollut korjattavaa tai täydennettävää, on ilmoitusosa pitänyt palauttaa jo keväällä 4.5. tai 13.5.  Jos tässä vaiheessa huomataan, että verotuksessa on virhe, on muutosta haettava oikaisuvaatimuksella. Erityistä huolellisuutta tarvitaan, jos kiinteistön verotuksessa on aiemmin sovellettu alennettua kiinteistöveroa. Verot on maksettava, vaikka muutosta haettaisiin ja ensimmäisen erän maksupäivä on 5.9.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka Verohallinto tilittää sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Kiinteistöveron maksaja määräytyy sen mukaan, kuka on omistanut kiinteistön kalenterivuoden alussa. Kiinteistön omistajat ovat saaneet vuoden 2016 kiinteistöverotuspäätöksen viime maaliskuussa ja tilisiirtolomakkeet on lähetetty elokuussa.

Tarkista kiinteistövero

Kiinteistöveron selvitysosa kannattaa tarkastaa aina verotuspäätöksen saavuttua ja verrata veron määrää edellisvuoden verotukseen. Virheelliset tiedot tulee korjata viimeistään ilmoitusosalle merkittynä viimeisenä palautuspäivänä. Jos tiedot ovat oikein, eikä mitään tietoja puutu, ilmoitusosaa ei tarvitse palauttaa. Kiinteistöverotuksesta vapautettuja kiinteistöjä ovat esimerkiksi maatalous- ja metsämaat, eikä niiden tietoja ole merkitty selvitysosaan. Myös niiden muutokset voi kuitenkin ilmoittaa ilmoitusosa-lomakkeella.

Vuoden 2016 verotuspäätös kannattaa tarkastaa tavallista tarkemmin erityisesti silloin, kun kiinteistön verotuksessa on aikaisempina vuosina sovellettu alennettua kiinteistöveroa. Tämä näkyy kiinteistöverotuspäätöksen selvitysosassa. Alennettu kiinteistövero on syntynyt, mikäli kiinteistön verotusarvoa on jossain vaiheessa pyydetty oikaisemaan verotusarvoa alemman markkinahinnan eli käyvän arvon johdosta. Vuonna 2016 alennetut verotusarvot on kuitenkin poistettu kokonaan käytöstä, eikä markkina-arvolla ole enää uuden tulkinnan mukaan merkitystä. Tämä on aiheuttanut huomattavia, jopa 100 prosentin nousuja kiinteistöveroihin.

Kiinteistön arvostaminen ja verotusarvo

Jokaiselle kiinteistölle vahvistetaan verotusta varten verotusarvo, jota käytetään kiinteistöveron perusteena. Verotusarvo perustuu arvostamislakiin, valtionvarainministeriön asetukseen sekä Verohallinnon vuosittain vahvistamiin kaavamaisiin laskentaperusteisiin. Kiinteistön verotusarvoksi on voitu katsoa myös markkinahinta eli kiinteistön käypä arvo siinä tapauksessa, jos verotusarvo on ollut markkina-arvoa korkeampi. Kuitenkin kaavamaisista arvostussäännöksistä johtuen kiinteistön verotusarvot ovat yleensä alhaisempia kuin käypä arvo.

Maapohjalle ja rakennuksille vahvistetaan kullekin verotusarvot erikseen ja koko kiinteistön verotusarvo saadaan laskemalla maapohjan ja rakennuksen arvot yhteensä. Maapohjan verotusarvoa määrättäessä huomioidaan muun muassa kiinteistön sijainti, käyttötarkoitus, rakennusoikeus, liikenneyhteydet ja kunnallistekninen valmiusaste sekä paikkakuntakohtainen kohtuullinen hintataso.

Muutoksenhaku

Kiinteistöverotukseen voi hakea muutosta kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle ja se on tehtävä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Muista maksaa kiinteistövero

Kaikille verkkolaskuja vastaanottaville yrityksille kiinteistöverot on lähetetty verkkolaskuina. Kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 5.9. ja toinen 20.10. Jos kiinteistövero on enemmän kuin 170 euroa, maksu on jaettu kahteen erään. Vuonna 2016 kiinteistöveron viivekorko on 7,5 % ja se lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka. Viivekorko lisätään maksettaessa varsinaiseen veroon ja sen määrän voi laskea verottajan viivekorkolaskurilla. Kiinteistöverosta lähetetään yksi maksumuistutus. Jos kiinteistöveroa ei makseta maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon saman tien eikä ulosottomaksuilta ei voi enää välttyä.

Kiinteistöveron suuruus

Kiinteistöveron suuruus määräytyy kunnanvaltuuston vahvistaman prosentin mukaisesti kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta. Vuoden 2017 Kiinteistöveroprosentit kunnittain löytyvät verottajan nettisivuilta.

Tutustu Visman kirjanpito-ohjelmistoihin

Artikkelin kirjoittaja Milla Leino toimi kirjanpitäjänä ja Business Advisor -koulutettavana Visma Services Oy:llä. Visma Services Oy, Visma Employee Management Oy ja Virvo Oy irtaantuivat Vismasta syyskuussa 2016.

Suosituimmat