Siirry sisältötekstiin

Kevätarviointi Wilman etäopetusajasta

Koulujen kesäloma on koittanut ja poikkeuksellisen kevään jälkeen ansaittu hengähdystauko on enemmän kuin ansaittu kaikille opettajille ja opiskelijoille. Niin myös Wilmalle. Onkin hyvä aika tehdä Wilman kevätarviointi – miten koulujen tärkein apulainen pärjäsi koronakeväänä?

Wilman kevätarviointi

Koulujen kesäloma on koittanut ja poikkeuksellisen kevään jälkeen ansaittu hengähdystauko on enemmän kuin ansaittu kaikille opettajille ja opiskelijoille. Niin myös Wilmalle. Onkin hyvä aika tehdä Wilman kevätarviointi – miten koulujen tärkein apulainen pärjäsi koronakeväänä?

Wilman käyttäjämäärän nousu
Wilman käyttäjämäärän kasvu etäopetuksen alkaessa.

Kun eräänä maaliskuisena päivänä tuli tieto koulujen siirtymisestä etäopetukseen, käynnisti se samalla Wilman tähänastisen olemassaolon kiireisimmän ajanjakson. Yhdessä yössä Wilman käyttöaste lähes kolminkertaistui, kun tietoa välitettiin kouluista koteihin. Eikä viestintä toki jäänyt vain etäkoulun alkamiseen, vaan käyttö hipoi pilviä koko maaliskuun ajan, tasaantuen pikkuhiljaa kohti loppukevättä. Allaoleva kuva näyttää selkeän piikin Wilman käytössä etäopetuksen alkaessa.

Wilmasta tärkeä väline etäopetuksessa

Myös Vismalla koulujen etäarkea seurattiin tarkasti, koska onhan Wilma yksi tärkeimmistä työkaluista kodin ja koulun välillä, ja nyt sitä tarvittiin äkillisesti enemmän kuin koskaan ennen. Vaikka Wilmasta löytyy tiedotetoiminto sekä paikka kotitehtäville erikseen, kulki tiedotus, kotitehtävät ja muu viestintä pääosin silti Wilman viestien kautta. 

Siinä missä kotiväki varmasti pyyhki otsaltaan hikikarpaloita viestimäärän keskellä, pyyhittiin niitä välillä täällä meillä Wilmankin “otsalta”, kun käytön kasvaessa tilapäisiltä yskähtelyiltä ei täysin voitu välttyä. Koska monen kunnan Wilmat sijaitsevat jo pilvessä eli Visman palvelimilla SaaS-palveluna, lisääntynyt käyttö pystyttiin kuitenkin heti havaitsemaan ja nostamaan kaistaa sekä lisäämään resursseja. Näin pystyimme turvaamaan sen, että oppilaitosten Wilmat saatiin pidettyä pystyssä. 

Kevään ykkösasiana palvelun toimivuuden varmistaminen

Koska ensisijainen tavoitteemme on luonnollisesti tarjota asiakkaille toimiva palvelu, kevään aikana kehitystyössä kaikki resurssit keskitettiin palvelun toimivuuden varmistamiseen, ylläpitoon ja optimointiin. Vaikka poikkeuskevät aiheutti osittain muutoksia suunnitelmiin ja kehitystyötä priorisoitiin uudelleen, roadmapin mukaisesti julkaistiin mm. Wilma Daycare -sovellus päiväkotien henkilökunnalle lasten sisään- ja uloskirjaukseen ja huoltajille mahdollisuus lasten hoitoaikojen varaamiseen. 

Positiivisena asiana kiireisen kevään keskellä huomasimme, että voimme nopeuttaa Wilman toimintaa ylipäätään optimoimalla datan käsittelyyn liittyviä prosesseja (mm. viestitoiminto). Tämän ansiosta ohjelmat toimivat nyt nopeammin kuin koskaan.

Uusi tilanne nosti esiin varsinkin viestinnän tärkeyden, ja sen kehitystyötä Wilmassa on aikaistettu. Sen toteutus edistää merkittävästi myös Wilman teknologian uudistumista. Opetuksen tilanne on epävarma myös syksyn osalta, onko luvassa etäopetusta, lähiopetusta tai kenties molempia? Sen vuoksi Wilman ylläpito- ja kehitysresursseja priorisoidaan ensisijaisesti niin, että palvelu pystyy hyvin vastaamaan muuttuvaan käyttökuormaan ja akuutteihin tarpeisiin. 

SaaS-palvelu antoi teknistä turvaa

Wilman tuoteperhe on siirtymässä kokonaan SaaS-palveluksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Nyt yllättävän ja poikkeuksellisen koulunkäynnin aikana on ollut selvästi etua siitä, että monet ovat jo siirtäneet omat paikalliset Wilmansa Visman ylläpitoon SaaS-palveluksi

Tämä on esimerkiksi nopeuttanut reagointia yllättävän suuren kävijämäärän kohdatessa tai esim. palvelunestohyökkäysten sattuessa. Wilman valvonta on myös jatkuvaa ja yllättäviin tilanteisiin pystytään reagoimaan heti, esim. palvelimen suorituskykyä nostamalla. Asiakkaan ei tarvitse venyttää teknistä osaamistaan äärimmilleen, me pidämme huolen siitä teknisestä puolesta sekä asianmukaisesta tietoturvasta.  Kun Wilmat ovat yhteisesti ylläpidossamme, on kaikilla myös aina uusin ja sama versio ohjelmista. Tämä yhtenäisyys nopeuttaa merkittävästi myös Wilman kehitystyötä ja siten suoraan näkyy hyötynä myös asiakkaillemme.

Papukaijamerkki

Kaikenkaikkiaan tuotepäällikön silmin Wilma (ja koko Wilma-tiimi) ansaitsee kiitettävän arvosanan ja papukaijamerkin tänä keväänä sinnikkyydestä, jaksamisesta ja auttamishalusta.

Hyvin tehty myös koko kouluväki!

Suosituimmat