Kehittyvää palkanlaskentaa asiakkaan ehdoilla

Hyvä asiakaspalvelu, varma tuurausjärjestelmä, sekä osaamisen jatkuva kehittäminen luovat perustan luotettavalle ja laadukkaalle palkkapalvelulle.

Työhistoriani on hyvin asiakaspalvelupainotteinen ja koenkin asiakaspalvelun työssäni tärkeäksi. Näitä arvoja Visma toteuttaa vahvasti, ja siksi tunnen Visman vastaavan omia odotuksiani, mutta ennen kaikkea asiakkaidemme odotuksia sekä tarpeita. Visma tarjoaa asiakkaidemme käyttöön luotettavia ja turvallisia työkaluja, kuten MyVisma-palkkaportaalin, sekä koko palkkatiimimme tuen.

Taloushallinnon ulkoistamista harkitsevat yritykset, jotka haluavat ulkoistaa palvelun omasta yrityksestä palveluntarjoajalle, palveluntarjoajaa vaihtavat yritykset, sekä uudet yritykset. Visma tarjoaa kaikille asiakasryhmille riittävät resurssit ja tehokkaat palkka- ja henkilöstöhallinnon työvälineet, sekä asiantuntijatiimimme tietotaidon käyttää näitä.

Visman palkkapalvelu ylläpitää ja kehittää palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon ajantasaista osaamistaan jatkuvasti. Asiakkaat kohdennetaan talon sisällä TES-osaamisen mukaan. Asiakkaan erityistarpeiden huomioinnin ansiosta palkanlaskijasta tulee yritykselle kiinteä työpari.

Asiakkaan henkilökohtaisen palkanlaskijan ollessa poissa, Vismassa päivystää asiakkaan kanssa sovitulla tavalla aina sähköinen palkkapalvelu, tarvittaessa yritykselle nimetty tuuraaja sekä koko asiantuntijatiimimme.

Asiakaspalvelun ohella asiantuntijuus ja kokonaisuuksien hallinta on työssäni palkitsevinta.

Netta Pynnönen
Payroll Accountant

0