Siirry sisältötekstiin

Kasvun rahoituksesta vientiyrityksille

Suomi elää viennistä. Eräs suurimmista vientiyritysten ongelmista on vientikaupan rahoituksen järjestäminen ja mahdollisen luottoriskin hallitseminen.

Maailmalta löytyisi asiakkaita, mutta maksuajat ovat pitkät ja projektit isoja. Raaka-ainehankinnat ja työntekijöiden palkat kuihduttavat kassan ennen kuin isosta projektista saadaan rahat yrityksen tilille.

Lisäksi projektitoimituksissa asiakas saattaa vaatia toimittajalta vientitakauksen, varmistaakseen ettei projekti jää puolitiehen kun osa rahoista on maksettu. Pankki edellyttää usein yritykseltä 25-35% omavaraisuusastetta vientitakauksen antamisen ehtona. Isoissa projekteissa tämä yhdistelmä on ollut monelle yritykselle tekemätön paikka.

Maventa Laskurahoituksen avulla yritys voi rahoittaa vientikauppaa turvallisesti ja tehokkaasti.
Otetaan esimerkki: Yrityksen liikevaihto on miljoona euroa. Yritys on vakavarainen, omavaraisuusaste on 30%. Yritys voittaa ulkomaisen tarjouskilpailun ja saa tilauksen, jonka arvo on miljoona euroa. Kauppa on erittäin kannattava. Toimitus laskutetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä, kun tuotteet on lastattu laivaan ja toinen tavaran saavuttua asiakkaalle. Tilaaja vaatii myös vientitakauksen varmistaakseen, ettei projekti jää puolitiehen.

Rahoitanko faktoroinnilla?

Vain harva yritys voi rahoittaa näin isoa projektia itsenäisesti. Lisäksi asiakkaan taloudellisen tilanteen ja maksukäyttäytymisen tunteminen vientikaupassa on usein erittäin hankalaa.
Yritys voi yrittää faktoroida ensimmäisen laskun, jolloin käyttöpääomaa vapautuu 70%:n rahoitusasteella 350 000 euroa toimituksen materiaalihankintoihin, alihankintaan ja henkilökunnan palkkoihin.

Faktorointi aiheuttaa kuitenkin uuden ongelman. 500 000 euron saatavan faktorointi pudottaa yrityksen omavaraisuusasteen 30%:sta 22%:een. Pankki taas vaatii tyypillisesti vähintään 25% omavaraisuusastetta, että vientitakaus voidaan antaa. Yrityksen on siis hankittava pääomaa heikentämättä omavaraisuusastetta. Muuten se ei voi ottaa vastaan tilausta, joka tuplaisi yrityksen liikevaihdon. Lisäksi mahdollinen luottotappioriski tai maksun viivästyminen kaupasta voisi potentiaalisesti kaataa yrityksen.

Vientisaatavien myynti ei rasita omavaraisuutta

Maventa Laskurahoitus mahdollistaa mm. vientisaatavien myynnin. Esimerkkimme yritys voi faktoroinnin sijaan myydä 500 000 euron arvoisen laskun ja saada 100%:lla rahoitusasteella koko summan kuluilla vähennettynä heti käyttöönsä. Saatava siirtyy pois yrityksen taseesta, eikä näin rasita omavaraisuusastetta. Tällöin myös luottotappioriski ja maksuviiveriski poistuu. Yritys voi hakea pankista asiakkaan vaatiman vientitakauksen ja käyttöpääomaa jää hyvin koko projektin rahoittamiseen. Yritys tuplaa liikevaihtonsa ja tuloksensa turvallisesti sekä saa merkittävän kansainvälisen referenssin.

Maventa Laskurahoitus auttaa poistamaan kasvun esteitä rahoituksen avulla. Laskurahoituspalvelu on toteutettu yhteistyössä Collector Bank Ab:n kanssa. Lue lisää palvelusta>>

Juhani Mönkkönen

Juhani Mönkkönen
Tuotepäällikkö, Maventa
Visma Solutions Oy

Olen Maventa-verkkolaskutuksen tuotepäällikkö. Autamme suomalaisia yrityksiä kasvamaan mahdollistamalla keskittymisen olennaiseen.

Suosituimmat