Kassavirtaennuste Visma Fivaldin kehityskohteena

Visma Fivaldin kehityksessä otettiin kesällä taas askel eteenpäin, kun minä sekä Visman Summer Internship -ohjelman harjoittelijat Mirva ja Heidi käärimme hihat ja tutkimme Visma Fivaldin käytöstä kerättyä dataa. Pääsimme osallistumaan erittäin kiinnostavaan ja opettavaiseen kehitysprojektiin, jonka tavoitteena oli valjastaa Fivaldin 70 000 yrityksen tuottama data tuotekehityksen hyödynnettäväksi.

Harjoittelun ensimmäisinä päivinä saimme käsiimme 30-kohtaisen listan asioista, joita tekoälyn kanssa voitaisiin tehdä. Kehitysideoita oli tullut niin asiakkailta kuin asiakasrajapinnassa toimivien vismalaisten kautta. 

Ideoita karsiessa otimme huomioon ohjelmiston kehityskaaren, tuotekehityksen resurssit, ehdotusten tuottaman arvon ja toteutettavuuden sekä tärkeimpänä tietysti asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Tarkoitushan on helpottaa asiakkaan tekemistä, joten priorisoimme ehdotuksista sellaiset, jotka helpottavat asiakkaan arkea.

Toiveita oli paljon, mutta valinta oli lopulta aika selkeää, sillä kassavirta nousi selvästi suosituimmaksi kehityskohteeksi.

Tavoitteena kassavirtaennusteessa 90 prosentin tarkkuus

Kassavirtaennusteet auttavat siis yrityksiä ja yrittäjiä varautumaan tulevaan. Edelleen jatkuvan projektin tavoitteena on kehittää kassavirran ennustemalli, jonka tarkkuus olisi jopa 90 prosenttia. Mallin taustalla häärää tekoäly, joka laskee ennusteita kaikesta siitä kirjanpitodatasta, jota Fivaldiin syötetään.

Koska tekoälymallit opetetaan historiallisella datalla, haasteita ennustamisen suhteen kuitenkin piisaa. Joissain tapauksissa on vaikea luoda luotettava ennuste jos dataa ei ole riittävästi ja epäsäännöllisten tapahtumien ennustaminen historiatiedon perusteella on pulmallista.

Olemme koulussa oppineet koneoppimisen perusteet ja tämän projektin myötä on ollut todella hienoa havaita kuinka koneoppiminen toimii todellisuudessa. Olemme myös saaneet huomata, että tekoälylläkin on rajansa. Tekoälyn ympärille täytyy osata rakentaa työkaluja ihan tavallisella ohjelmistokehityksellä, tai sillä älyllä ei tee yhtikäs mitään.

Tekoälyn hyödyntämisessä hyvälaatuinen data muunnettuna oikeaan muotoon on aivan keskeistä. Sen kerryttämiseksi kannattaa olla aikaisessa vaiheessa liikkeellä. Ei myöskään kannata huolestua, vaikka kaikkia ideoita ei heti pystyisi toteuttamaan.

Harjoittelujaksosta jäi erityisesti mieleen se, kuinka kiinnostavaa oli nähdä tie ideoista tuotekehitykseen. Miten idea lähtee siltä ideatasolta kohti konkretiaa, mitä asioita pitää prosessissa miettiä ja kuinka pitkältä listalta pystytään tekemään päätöksiä.

Projekti jatkuu syksyllä, kun tiimin koodarit vievät kehitystyötä eteenpäin. On ollut ilo olla mukana projektin alkuvaiheissa ja odotamme kaikki innolla, millainen lopputulos tulee olemaan.

Visma Fivaldi uudistuu – Keväällä Visma Fivaldi sai AutoSuggest-suositustoiminnon, eli ostolaskujen automaattisen tiliöinnin. Ostolaskujen käsittely sai kesäkuussa helppokäyttöisen maksatus-toiminnon. Syksyn aikana Fivaldin uudistus jatkuu monella rintamalla mm. myyntilaskutuksen ja palkanlaskennan uudistuksilla. Ohjelmiston kokonaisuudistuksessa parannamme tuotteen käytettävyyttä ja helpotamme tilitoimiston arkea automatisoimalla rutiinityöt.

Visma.fi/fivaldi

Lue seuraavaksi:
Visma Fivaldia kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa
Helposti lähestyttävää ja lisäarvoa tuottavaa taloushallintoa Visma Fivaldilla
Hyppy sähköisyyteen onnistui vuodessa

0