Kansainvälisen asiakkaan palveluksessa

Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus Suomen yritystoiminnasta, on merkittävä. Kansainvälisten yritysten etabloituminen Suomeen on nykyisessä markkinatilanteessa hitaampaa kuin aiemmin. Myös isot kansainväliset projektit ovat viivästyneet. Ajat ovat kovat niin ulkomaiselle tytäryhtiölle kuin heidän suomalaisille yhteistyökumppaneilleen.

Hyvä taloushallinnon kumppani tuntee kansainvälisen asiakkaan muuttuvat tarpeet

Kansainväliset yritykset, kuten kotimaisetkin asiakkaat, odottavat taloushallinnon kumppanilta laadukasta asiakaspalvelua, laskennan ammattimaisuutta, joustavuutta, ripeäotteisuutta ja proaktiivisuutta. Erojakin kuitenkin löytyy. ”Ulkomaisessa omistuksessa olevilla tytäryhtiöillä työvoiman tuottavuus on arvonlisällä henkeä kohden mitattuna suurempi kuin kotimaisissa yrityksissä”, ilmenee tilastokeskuksen tilastoista. Tämä näkyy taloushallinnon palvelutuotannossa tietynlaisena ehdottomuutena – pelivaraa ei ole. Raportointiaikataulut ovat erittäin tiukat ja tuotettua palvelua mitataan asiakkaiden toimesta erilaisilla pisteytysjärjestelmillä.  Tuotetun palvelun ja ostetun palvelun tulee kohdata täsmällisesti, oikea-aikaisesti ja laadullisesti, jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelun. Pitkään kansainvälisten tytäryhtiöiden taloushallinnon palvelujen tuottajan roolissa toimineena, ovat alan erityispiirteet ja vaatimukset tulleet meille hyvinkin tutuiksi.

Palvelun jatkuva kehittäminen on menestyksen kulmakivi

Kansainväliset asiakkaat ovat hyvin ammattimaisia toiminnassaan. On mielenkiintoista ja palkitsevaa toimia yhteistyössä kansainvälisten asiakkaiden kanssa, jotka edustavat eri kielialueita ja eri kulttuureita. Työn mielekkyys syntyy asiakaskontakteista, työn vaihtelevuudesta ja asiakkaiden erilaisuudesta, mistä johtuen kommunikointi on tärkein osa asiakaspalvelua. Alati muuttuvilla ja yhä vaativammilla markkinoilla ja kiristyvässä kilpailutilanteessa, pärjäävät vain valppaimmat.  Palvelutason jatkuva kehittäminen on menestyksen edellytys. Hyvä mittari ja merkki onnistumisista on se, että palveluja suositellaan aktiivisesti uusille Suomeen tuleville yrityksille.

 

UllaRantanenSund

Ulla Rantanen-Sund

Chief Financial Controller

Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: